گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت

جستجو

به ترتیب

عنوان جدیدترین امتیاز بیشترین نظر پربازدید

مدت فایل

کمتر از 5 دقیقه بین 5 تا 15 دقیقه بین 15 تا 30 دقیقه بیشتر از 30 دقیقه همه موارد
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد چیزهایی كه عقل را كامل می كنند «‌عقل شخص مسلمـان تمـام نیست، مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:1 ـ از او امید خیر باشد.2ـ از بدى او در امان باشند.3ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.4ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد.5 ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.6ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.7 ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.8ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد.9 ـ گمنـامـى را از پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.10 ـ سپس فـرمـود: اما دهمى ! و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟ فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیزکـارتـــر است.تحف العقول، ص 443» (1:20)
01':20''
353
0