گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت

جستجو

به ترتیب

عنوان جدیدترین امتیاز بیشترین نظر پربازدید

مدت فایل

کمتر از 5 دقیقه بین 5 تا 15 دقیقه بین 15 تا 30 دقیقه بیشتر از 30 دقیقه همه موارد
تعداد نتایج : 82
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « پیامبران فریب شیطان را نمی خورند آیا حوا باعث شد که آدم فریب بخورد؟» (08:58)
08':58''
2127
-1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «روایتی که می گوید توجه به نماز اول وقت، موجب می شود که ملک الموت شهادتین را به زبان انسان بیاورد آیا درست است؟ توضیح بفرمایید» (06:14)
06':14''
2611
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «منظور از اینکه می گویند لباس آدم و حوا پس از خوردن میوه ممنوعه ریخت چه می باشد؟» (02:35)
02':35''
2798
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « گناهانم بیشتر از کارهای ثوابم است به همین دلیل رویم نمی شود نماز بخوانم چه کار کنم؟» (09:15)
09':15''
2043
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « افرادی که می میرند در آن دنیا آشنایان را می بینند یا نه؟» (03:25)
03':25''
2531
3
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « شب اول قبر از روح انسان سوال می شود یا جسمش؟» (05:17)
05':17''
3809
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «دعواهای زن و شوهری منجر به آشتی آیا باعث عذاب قبر می شود؟» (06:29)
06':29''
3382
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « قرآن می گوید (یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک) آیا این با عصمت پیامبر منافات ندارد؟» (13:12)
13':12''
2132
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «آیا این نقل قول که حضرت علی اکبر(ع) به این دلیل از میدان جنگ برگشت که امام حسین (ع) به او دل بسته بود صحت دارد؟» (05:05)
05':05''
3296
-1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «ایا اشکال دارد که خداوند را با ضمیر جمع مورد خطاب قرار بدهیم؟» (02:24)
02':24''
1540
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «در جهان آخرت آیا جسم و روح باهم هستند؟» (01:31)
01':31''
1797
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « طبقات بهشت چگونه است؟» (08:35)
08':35''
2726
2
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « آیا از طریق خواب می شود با ائمه ارتباط برقرار کرد؟» (07:03)
07':03''
1584
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « آیا زمان پیامبر روزهای هفته مشخص بود؟» (03:36)
03':36''
3801
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «نحوه سوال و پرسش از اعمال انسان بعد از مرگ و در قبر چگونه است؟» (06:28)
06':28''
3313
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که« منظور از پیامبران مرسل چیست؟» (03:02)
03':02''
1627
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «آیا می شود هنگام صدقه دادن، مردگان را هم در ثواب آن شریک کرد؟» (04:29)
04':29''
1797
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که « آیا زنان در کارهای نیک همسرانشان شریک هستند؟» (07:47)
07':47''
1461
2
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «رجعت در چه موقعی است و آيا دفعی است يا به تدريج است؟» (8:27)
08':27''
1454
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «تصور از درک خدا چگونه می تواند باشد؟» (14:27)
14':27''
1728
-1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «چه کار کنیم موقع دعا کردن شک در پذیرفتن نداشته باشیم؟» (10:54)
10':54''
1015
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «وقتی جبرئیل به پیامبر گفت اقراء حضرت فرمود من امی هستم و جبرئیل علوم را به پیامبر منتقل کرد از طرفی ده سال قبل از آن وقتی حضرت علی (ع) به دنیا آمد انجیل و زبور را خواند آیا حضرت علی(ع) چیزی را می دانست ولی پیامبر نمی دانست؟» (11:22)
11':22''
1443
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «کسی می گوید دو سه روایت بیشتر در خصوص واجب شدن بهشت در زیارت حضرت معصومه (س) وارد نشده چگونه می توان به آنها استدلال کرد؟» (11:07)
11':07''
1793
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «شهادت به ولایت امام علی(ع) در اذان از چه زمانی و توسط چه کسی وارد شده آیا این کار بدعت است یا خیر؟» (9:21)
09':21''
1378
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «كتاب بصاير الدرجات» از كيست و تا چه اندازه معتبر است؟» (3:28)
03':28''
2155
-2
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون «شخصیت شيخ كلينی و کتاب گرانسنگ اصول كافی» (3:48)
03':48''
6293
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «آیا می توان با ارواح مردگان خود ارتباط برقرار کرد؟» (7:28)
07':28''
3187
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «چه کار کنیم گناه را تکرار نکنیم و به خدا نزدیک تر شویم و لذت عبادت را بیشتر درک کنیم؟» (8:50)
08':50''
1401
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «منظور از نسبت ندادن صفات به خدا چيست؟» (8:28)
08':28''
1922
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ منظور از قبر، بهشت و جهنم برزخی چيست؟» (13:51)
13':36''
4448
3
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «خداوند که به سرّ همه آگاه است چرا باید کلمات نماز را درست ادا کنیم؟» (13:36)
13':36''
2364
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون «عقوبتهای ترك نماز و بیان 18 عقوبت ترک نماز که در روایات آمده است» (15:36)
15':36''
2589
1
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «آيا شيطان، جن‌ها را نيز فريب مي دهد؟» (2:40)
02':40''
3779
5
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «آیا خداوند برای موجودات دیگر بعد از قیامت، جهانی را می آفریند؟» (5:38)
05':38''
2543
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «آیا خانمهای سید به امامان محرم هستند؟» (1:46)
01':46''
1487
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «آيا طلسم، سحر و جادو حقيقت دارد؟» (5:49)
05':49''
6028
8
0
پاسخ استاد محمدی به پرسش اعتقادی پیرامون این مطلب که «لحظه ای که خدا به فرشتگان گفت که سجده کنید اختیاری نداشتند پس چگونه ابلیس سجده نکرد؟» (6:0)
06':00''
2312
0
بخش اول پاسخ استاد پیشوایی به این سوال که «آیا عدالت بیشترعلی(ع) باعث نشد که صحابه پیامبر از علی(ع) دور شوند و این کار درست بود؟» (7:16)
07':16''
1595
0
بخش دوم پاسخ استاد پیشوایی به این سوال که «آیا عدالت بیشتر علی(ع) باعث نشد که صحابه پیامبر از علی(ع) دور شوند و این کار درست بود؟» (8:10)
08':10''
1570
0
بخش اول پاسخ حجت الاسلام پیشوایی به این سوال که «چرا مردم ایران از امام حسین(ع) در ماجرای کربلا حمایت نکردند؟» (8:59)
08':59''
3548
0
بخش دوم پاسخ حجت الاسلام پیشوایی به این سوال که «چرا مردم ایران از امام حسین(ع) در ماجرای کربلا حمایت نکردند؟» (8:36)
08':36''
2383
0
بخش اول پاسخ استاد پیشوایی به این سوال که «درمورد نقش حضرت علی(ع) در جنگ خندق توضیح بفرمایید و پیروزی مسلمین در این جنگ چه تاثیری بر روی کفار داشت» (8:31)
08':31''
6718
-1
0
بخش دوم پاسخ استاد پیشوایی به این سوال که «درمورد نقش حضرت علی(ع) در جنگ خندق توضیح بفرمایید و پیروزی مسلمین در این جنگ چه تاثیری بر روی کفار داشت؟» (9:29)
09':29''
1368
0
پاسخ حجت الاسلام پیشوایی به این سوال که «آیا زید بن ارقم و عبدالله بن مسعود و زید بن ثابت و اسامه بن زید با حضرت علی(ع) بیعت کردند؟ و عاقبت ایشان چه شد؟» (5:20)
05':20''
1262
0
پرسش و پاسخ با حضور استاد پیشوایی «در مورد میلاد حضرت رسول(ص) توضیح بفرمایید. آیا علائمی که در هنگام تولد آن حضرت به وقوع پیوسته مانند: شکستن کاخ کسری و... صحت دارد؟» (6:29)
06':29''
4821
3
0
پاسخ استاد پیشوایی به این سوال که «چرا جابر در ماجرای کربلا حضور نداشت؟» (4:18)
04':18''
1557
0
پاسخ استاد پیشوایی به این سوال که «آیا ابن عباس(راوی مشهور) مورد اطمینان و وثوق است یا نه؟» (2:52)
02':52''
1014
0
پاسخ حجت الاسلام پیشوایی به این سوال که «در مورد احمد بن شاه چراغ توضیح بفرمایید و چرا برادران امام رضا(ع) در یک جا جمع نیستند و به صورت پراکنده دفن شده اند؟» (5:42)
05':42''
1720
1
0
پاسخ حجت الاسلام پیشوایی به این سوال که «مادر امام علی النقی(ع) چه کسی بودند؟» (3:03)
03':03''
2403
1
0
پاسخ حجت الاسلام پیشوایی به این سوال که «دعای عرفه از چه طریقی به ما رسیده است؟» (1:08)
01':08''
1481
-1
0