رینگتونهای اربعین

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «عشق فقط یه سرزمین» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':23''
23831
4
0
زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «یاد سفر» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':23''
4064
2
0
زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «شور زائران» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':23''
5003
0
زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «سربند» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':23''
3670
0
زنگ موبایل (باکلام) حماسی و گوشنواز «صلوات» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':33''
8390
7
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «میباره» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':23''
735
1
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «حیات من» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':23''
556
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «قدم قدم» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':23''
1510
2
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «یا حسین» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':14''
5513
2
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «شکرا" حبیبی» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':26''
2676
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «شهید کربلا» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':14''
629
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «پیشم بیا» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':32''
744
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «پای روضه» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':26''
517
1
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «مولای یا حسین» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':17''
904
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «لحظه های خوب من» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':26''
424
1
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «حبّک یا سیدی» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':15''
581
1
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «حی علی العزا» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':15''
1251
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «گریه کنِ حسین» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':29''
440
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «دوستت دارم» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':15''
506
-1
0
زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «دست منو بگیر» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)
00':15''
754
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «وضوی خون»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':15''
6704
1
0
رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «وداع»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':46''
9402
5
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «طفلان عطشان»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':26''
9195
3
0
رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «شش ماهه»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':26''
6728
6
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «شط آب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':25''
6133
5
0
زنگ خور موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «شمشیر جهل»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':22''
1024
1
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «سقای حرم»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':43''
2679
1
0
رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «نیزه ها»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':17''
834
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «نیزار»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':34''
963
2
0
رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «نخلستان»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':20''
784
0
رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «نبرد خونین»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':17''
1173
1
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «مسیر عشق»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':26''
587
2
0
زنگ خور موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «مشک آب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':25''
2490
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «خیمه گاه»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':40''
1103
1
0
رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «کاروان عشق»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':27''
751
1
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «کاروان اسرا»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':45''
1304
1
0
زنگ خور موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «هجران»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':19''
519
0
زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «غسل شهادت»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':16''
372
0
رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «بر نیزه»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی
00':41''
652
3
0
رينگتون محزون «خداحافظ» (برداشتي آزاد از آلبوم "قلب یخی" «مازیار فلاحی») توليد اختصاصي گنجينه صوتي تبيان تقديم به کاربران گرامي (00:23)
00':23''
5614
5
0
رينگتون غمگین و محزون «سایه غم» (برداشتي آزاد از آلبوم "قلب یخی" «مازیار فلاحی») توليد اختصاصي گنجينه صوتي تبيان تقديم به کاربران گرامي (00:23)
00':23''
4616
3
0
رینگتون اربعین آمد، اختصاصی بانک صوتی تبیان تقدیم به کاربران گرامی (0:44)
00':44''
36216
16
0
رینگتون موبایل ملایم و سوزناک (صدای نی) "داغ ازلی"، اختصاصی بانک صوتی تبیان تقدیم به کاربران گرامی به مناسبت اربعین حسینی (0:16)
00':16''
18937
15
0
رینگتون موبایل ملایم و سوزناک (صدای نی) "نوای نینوا"، اختصاصی بانک صوتی تبیان تقدیم به کاربران گرامی به مناسبت اربعین حسینی (0:28)
00':28''
47534
38
0
رینگتون موبایل ملایم و سوزناک (صدای نی) "مویه"، اختصاصی بانک صوتی تبیان تقدیم به کاربران گرامی به مناسبت اربعین حسینی (0:15)
00':15''
22345
21
0
رینگتون ویژه شهادت امام حسین(ع) با صدای محمود کریمی«دامن کشان رفتی حسین جان، دلم زیر و رو شد» (0:58)
00':58''
28125
8
0

هنرمندان