علی(ع) دلبر

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
علی(ع) دلبر
8886
5903
1.94 MB
02':50''
1393/7/19
علی(ع) دلبر
نوای استدیویی «علی دلبر» با صدای «هادی گرسویی» (2:50)

علی ماه علی مه رو
                 علی مهر علی  مهتر
علی جان علی حسن
                 علی قلب علی دلبر
علی اعلم به هر برهان
                  علی سرمایه ایمان
علی نور همه خوبان
                  علی بر دین حق یاور
علی شاهنشه عادل
                  علی حلّال هر مشکل
علی مهرش بود بردل
                  علی مولای دین پرور
علی ماه شاهنشه مه رو

                  علی ماه علی مه رو
علی مهر علی  مهتر
                  علی جان علی حسن
علی قلب علی دلبر

رسول اکرم و اعظم چنین فرمود در وصفش
به شهر علم من باشد
                 علی هم رهبر و هم در
علی آن منعم نعمت
                 علی آن آیت قدرت
علی آن قاسم جنت
                 علی آن فاتح خیبر
علی ماه علی مه رو
                 علی مهر علی  مهتر
علی جان علی حسن
                 علی قلب علی دلبر
 


<iframe src='https://sound.tebyan.net/SoundPlayer/142159' allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480" ></iframe>

UserName