مجود

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 1065
تلاوت آیه 14 سوره «علق» توسط استاد «عبدالباسط»: « أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) می‌بیند؟ (00:08)
00':08''
10198
18
0
تلاوت آیه 14 سوره «علق» توسط «محمود خلیل الحصری»: «أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: آمگر ندانسته كه خدا مى‌بيند؟ (00:09)
00':09''
2834
7
0
آیه چهل و پنجم با مضمون سوال خدا از مردم؛ «أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ »: آيا ندانسته است كه يقينا خدا مى‌بيند آیه 14 سوره «علق» با تلاوت «مشاری العفاسی» (0:6)
00':06''
2091
-1
0
آیه 14 سوره «علق» توسط «محمد ایوب»: «أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: مگر ندانسته که قطعاً خدا [همه کارهایش را] می بیند؟ (00:40)
00':40''
1415
1
0
آیات 14 سوره «علق» با تلاوت «عبدالله بصفر»: « أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) می‌بیند؟ (00:07)
00':07''
1228
1
0
آیه چهل و پنجم با مضمون سوال خدا از مردم: «أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: مگر ندانسته كه خدا مى‌بيند؟ آیه 14 سوره «علق» با تلاوت «سعد الغامدی» (0:5)
00':05''
833
1
0
تلاوت آیه 14 سوره «علق» توسط «علی الحذیفی»: «أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: آيا ندانسته است كه يقينا خدا مى‌بيند (0:6)
00':06''
1319
1
0
آیه 14 سوره «علق» با تلاوت «شاطری»: « أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) می‌بیند؟ (0:6)
00':06''
848
2
0
آیه چهل و پنجم با مضمون سوال خدا از مردم؛ سوره «علق»، آیه 14: « أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَ‌ىٰ»: آيا ندانسته است كه يقينا خدا مى‌بيند. با تلاوت «سعود شریم» (00:03)
00':03''
727
0
0
چهل و چهارم آیه با مضمون سوال خدا از مردم؛ آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار»: « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ‌كَ بِرَ‌بِّكَ الْكَرِ‌يمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَ‌ةٍ مَّا شَاءَ رَ‌كَّبَكَ»: ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ (۶) همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد، (۷) و تو را در هر نقش و صورتی که خواست ترکیب کرد. تلاوت استاد «محمد صدیق منشاوی» (0:25)
00':25''
7341
3
0
تلاوت آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار» توسط استاد «عبدالباسط»: « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ‌كَ بِرَ‌بِّكَ الْكَرِ‌يمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَ‌ةٍ مَّا شَاءَ رَ‌كَّبَكَ»: ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی (و نافرمانی او کردی). (۶) آن خدایی که تو را به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال (اندام و تناسب قوا) برگزید. (۷) و حال آنکه به هر صورتی که خواستی (جز این صورت زیبا هم) خلق توانستی کرد. (00:26)
00':26''
3932
3
0
تلاوت آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار» توسط «محمود خلیل الحصری»: « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ‌كَ بِرَ‌بِّكَ الْكَرِ‌يمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَ‌ةٍ مَّا شَاءَ رَ‌كَّبَكَ »: ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟! (۶) همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظّم ساخت، (۷) و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. (00:31)
00':31''
1266
2
0
آیه چهل و چهارم با مضمون سوال خدا از مردم؛ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی (و نافرمانی او کردی). (۶) آن خدایی که تو را به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال (اندام و تناسب قوا) برگزید. (۷) و حال آنکه به هر صورتی که خواستی (جز این صورت زیبا هم) خلق توانستی کرد. آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار» با تلاوت «مشاری العفاسی» (0:19)
00':19''
711
-1
0
آیات 6 ،7 و 8 سوره «انفطار» توسط «محمد ایوب»: « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ‌كَ بِرَ‌بِّكَ الْكَرِ‌يمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَ‌ةٍ مَّا شَاءَ رَ‌كَّبَكَ»: ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟! (۶) همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظّم ساخت، (۷) و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. (00:17)
00':17''
661
0
آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار» با تلاوت «عبدالله بصفر»: « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ‌كَ بِرَ‌بِّكَ الْكَرِ‌يمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَ‌ةٍ مَّا شَاءَ رَ‌كَّبَكَ»: اى انسان، چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ (۶) همان كس كه تو را آفريد، و [اندام‌] تو را درست كرد، و [آنگاه‌] تو را سامان بخشيد. (۷) و به هر صورتى كه خواست، تو را تركيب كرد. (00:20)
00':20''
704
1
0
آیه چهل و چهارم با مضمون سوال خدا از مردم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ »: هان ای کسانی که ایمان آوردید! چرا چیزی می‌گویید که (آن را) انجام نمی‌دهید. آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار» با تلاوت «سعد الغامدی» (0:19)
00':19''
454
1
0
تلاوت آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار» توسط «علی الحذیفی»: « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ‌كَ بِرَ‌بِّكَ الْكَرِ‌يمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَ‌ةٍ مَّا شَاءَ رَ‌كَّبَكَ»: اى انسان! چيست كه تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته (۶) همان كه تو را آفريد و پرداخت و تناسب بخشيد (۷) به هر صورتى كه خواست تو را تركيب نمود (0:21)
00':21''
804
0
آیات 6،7 و 8 سوره «انفطار» با تلاوت «شاطری»: « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ‌كَ بِرَ‌بِّكَ الْكَرِ‌يمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَ‌ةٍ مَّا شَاءَ رَ‌كَّبَكَ»: ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی (و نافرمانی او کردی). (۶) آن خدایی که تو را به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال (اندام و تناسب قوا) برگزید. (۷) و حال آنکه به هر صورتی که خواستی (جز این صورت زیبا هم) خلق توانستی کرد. (00:16)
00':16''
516
1
0
آیه چهل و چهارم با مضمون سوال خدا از مردم؛ سوره «انفطار »، آیه 6،7 و 8 : «يَأَيهَّا الْانسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ* الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّئكَ فَعَدَلَكَ*فىِ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ»: هرکسی آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده و باز پس نهاده بداند. (۵) ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ (۶) همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد با تلاوت «سعود شریم» (00:13)
00':13''
567
0
چهل و یکمین آیه با مضمون سوال خدا از مردم؛ آیه 2 سوره «صف»: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ »: ای مؤمنان! چرا چیزی را می گویید که خود عمل نمی کنید؟ تلاوت استاد «محمد صدیق منشاوی» (0:14)
00':14''
3973
0
0
تلاوت آیه 2 سوره «صف» توسط استاد «عبدالباسط»: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: الا ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چرا چیزی به زبان می‌گویید که در مقام عمل خلاف آن می‌کنید؟ (00:21)
00':21''
1913
0
0
تلاوت آیه 2 سوره «صف» توسط «محمود خلیل الحصری»: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، چرا چيزى مى‌گوييد كه انجام نمى‌دهيد؟ (00:15)
00':15''
1478
2
0
آیه چهلم با مضمون سوال خدا از مردم؛ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! چرا چيزى را مى‌گوييد كه عمل نمى‌كنيد! آیه 2 سوره «صف» با تلاوت «مشاری العفاسی» (0:10)
00':10''
507
0
آیه 2 سوره «صف» توسط «محمد ایوب»: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: الا ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چرا چیزی به زبان می‌گویید که در مقام عمل خلاف آن می‌کنید؟ (00:10)
00':10''
1160
1
0
آیات 2 سوره «صف» با تلاوت «عبدالله بصفر»: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، چرا چيزى مى‌گوييد كه انجام نمى‌دهيد؟ (00:08)
00':08''
314
0
آیه چهل و یکم با مضمون سوال خدا از مردم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ »: هان ای کسانی که ایمان آوردید! چرا چیزی می‌گویید که (آن را) انجام نمی‌دهید. آیه 2 سوره «صف» با تلاوت «سعد الغامدی» (0:26)
00':26''
271
0
تلاوت آیه 2 سوره «حدید» توسط «علی الحذیفی»: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! چرا چيزى را مى‌گوييد كه عمل نمى‌كنيد (0:9)
00':09''
299
0
آیه 2 سوره «صف» با تلاوت «شاطری»: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ »: ای مؤمنان! چرا چیزی را می گویید که خود عمل نمی کنید؟ (00:6)
00':06''
246
1
0
آیه چهل و یکم با مضمون سوال خدا از مردم؛ سوره «حدید»، آیه 16: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، چرا چيزى مى‌گوييد كه انجام نمى‌دهيد؟ با تلاوت «سعود شریم» (00:05)
00':05''
246
0
چهلمین آیه با مضمون سوال خدا از مردم؛ آیه 16 سوره «حدید»: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آيا براى كسانى كه ايمان آورده‌اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم [و فروتن‌] گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند؟ تلاوت استاد «محمد صدیق منشاوی» (0:43)
00':43''
3285
0
تلاوت آیه 16 سوره «حدید» توسط استاد «عبدالباسط»: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آیا نوبت آن نرسید که گرویدگان (ظاهری از باطن به خدا بگروند و) دلهاشان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد بذل توجه کنند و مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب آسمانی آمد (یعنی یهود و نصاری) نباشند که دوره طولانی (زمان فترت) بر آنها گذشت و دلهاشان زنگ قساوت گرفت و بسیاری فاسق و نابکار شدند؟ (00:27)
00':27''
4928
0
تلاوت آیه 16 سوره «حدید» توسط «محمود خلیل الحصری»: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آیا نوبت آن نرسید که گرویدگان (ظاهری از باطن به خدا بگروند و) دلهاشان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد بذل توجه کنند و مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب آسمانی آمد (یعنی یهود و نصاری) نباشند که دوره طولانی (زمان فترت) بر آنها گذشت و دلهاشان زنگ قساوت گرفت و بسیاری فاسق و نابکار شدند؟ (00:33)
00':33''
1441
2
0
آیه چهلم با مضمون سوال خدا از مردم؛ « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »: آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است خاشع گردد؟! و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد؛ و بسیاری از آنها گنهکارند! آیه 16 سوره «حدید» با تلاوت «مشاری العفاسی» (0:31)
00':31''
598
0
آیه 16 سوره «حدید» توسط «محمد ایوب»: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آيا براى كسانى كه ايمان آورده‌اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم [و فروتن‌] گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند؟ (00:40)
00':40''
415
0
آیات 16 سوره «حدید» با تلاوت «عبدالله بصفر»: « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آيا براى كسانى كه ايمان آورده‌اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم [و فروتن‌] گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند؟ (00:35)
00':35''
325
0
آیه سی و نهم با مضمون سوال خدا از مردم: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ »: آيا براى كسانى كه ايمان آورده‌اند وقت آن نرسيده است كه دل‌هايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده (قرآن) نرم و خاشع گردد و مانند كسانى نباشند كه در گذشته كتابشان داده شد پس زمان بر آنها طولانى شد و دل‌هايشان را قساوت گرفت و بسيارى از آنها فاسق بودن آیه 16 سوره «حدید» با تلاوت «سعد الغامدی» (0:26)
00':26''
293
0
تلاوت آیه 16 سوره «حدید» توسط «علی الحذیفی»: « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شده بود، آن گاه روزگار [سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دور و دراز] بر آنان طولانی گشت، در نتیجه دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف شد، و بسیاری از آنان نافرمان بودند. (0:33)
00':33''
563
1
0
آیه 16 سوره «حدید» با تلاوت «شاطری»: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آیا نوبت آن نرسید که گرویدگان (ظاهری از باطن به خدا بگروند و) دلهاشان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد بذل توجه کنند و مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب آسمانی آمد (یعنی یهود و نصاری) نباشند که دوره طولانی (زمان فترت) بر آنها گذشت و دلهاشان زنگ قساوت گرفت و بسیاری فاسق و نابکار شدند؟ (00:28)
00':28''
7519
2
0
آیه سی و نهم با مضمون سوال خدا از مردم؛ سوره «حدید»، آیه 16: « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ‌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»: آيا براى كسانى كه ايمان آورده‌اند وقت آن نرسيده است كه دل‌هايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده (قرآن) نرم و خاشع گردد و مانند كسانى نباشند كه در گذشته كتابشان داده شد پس زمان بر آنها طولانى شد و دل‌هايشان را قساوت گرفت و بسيارى از آنها فاسق بودن با تلاوت «سعود شریم» (00:19)
00':19''
276
0
سی و نهم آیه با مضمون سوال خدا از مردم؛ آیه 60 سوره «الرحمن»: « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»: آيا پاداش احسان جز احسان است تلاوت استاد «محمد صدیق منشاوی» (0:10)
00':10''
4492
1
0
تلاوت آیه 60 سوره «الرحمن» توسط استاد «عبدالباسط»: « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »: آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ (00:11)
00':11''
1605
0
تلاوت آیه 60 سوره «الرحمن» توسط «محمود خلیل الحصری»: « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»: آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ (00:11)
00':11''
745
3
0
آیه سی و نهم با مضمون سوال خدا از مردم؛ « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »: آیا پاداش نکویی و احسان جز نکویی و احسان است؟ آیه 60 سوره «الرحمن» با تلاوت «مشاری العفاسی» (0:9)
00':09''
895
0
آیه 60 سوره «الرحمن» توسط «محمد ایوب»: « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»: آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟ (00:10)
00':10''
250
0
آیات 24 سوره «الرحمن» با تلاوت «عبدالله بصفر»: « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»: مگر پاداش احسان جز احسان است؟ (00:6)
00':06''
437
0
آیه سی و هفتمین با مضمون سوال خدا از مردم: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »: آيا پاداش احسان جز احسان است ؟ آیه 60 سوره «الرحمن» با تلاوت «سعد الغامدی» (0:6)
00':05''
258
0
تلاوت آیه 60 سوره «الرحمن» توسط «علی الحذیفی»: « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»: آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ (0:5)
00':05''
763
0
آیه 24 سوره «نجم» با تلاوت «شاطری»: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »: آیا پاداش نکویی و احسان جز نکویی و احسان است؟ (00:5)
00':05''
2604
0
آیه سی و نهم با مضمون سوال خدا از مردم؛ سوره «الرحمن»، آیه 60: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»: آیا جزای نیکی جز نیکی است؟! با تلاوت «سعود شریم» (00:04)
00':04''
278
0
سی وهشتم آیه با مضمون سوال خدا از مردم؛ آیه 24 سوره «نجم»: « أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ »: یا آنچه انسان تمنّا دارد به آن می‌رسد؟! تلاوت استاد «محمد صدیق منشاوی» (0:8)
00':08''
1228
0

هنرمندان