Indonesian

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
Benarkah bendera Taudid yang diklaim Hizbut Tahrir adalah bendera Rasulullah? Dalil yang dipakai biasanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, padahal ada beberapa hadis yang menyampaikan hal tersebut tetapi hanya menyampaikan sekedar warna bendera Rasulullah dan yang kedua yang mencantumkan kalimat Tauhid pada bender itu? Untuk lebih lengkapnya, silahkan mendengarkan pembahasan berikut ini!
11':54''
642
0
Di kalangan Ahlul Bait para ulama rajin mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Ali as, dan dibuat menjadi sebuah buku berjudul Nahjul Bhalagah sebaai representasi kefasihan dan bhalagah Imam Ali as. Tapi mereka tidak hanya mengumpulkan dari literature Syiah saja tapi juga dari literature Ahlus Sunnah. Kadang-kadang ada rujukannya sama dengan kitab Syiah dan kadang juga hanya ada di kitab Ahlus Sunnah saja.
40':22''
500
0
Dalam hadis Ath-Thabari mengetakan ada tiga jenis hadis: yang pertama yang mencela sahabat, dan itu harus kita tolak. Yang kedua adalah hadis-hadis yang sahabat bersih dari celaan, yang ini harus kita terima. Riwayat yang pertama yang mengatakan bahwa hadis yang mencela para sahabat harus ditolak maka itu sudah bukan lagi namanya sejarah. Itu adalah buku IDEOLOGI.
41':09''
402
0
Qiraah Majlis Pembacaan ayat Suci Al_Qur''an oleh Ustad Syahat Surah AlBaqarah ayat 153-157 di Iran
12':19''
150
0
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab, (dan azab itu) telah terjadi, untuk orang-orang kafir, (dan) tak seorang pun dapat menolaknya, (yang datang) dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan ruh (malaikat muqarrab di sisi Allah) naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
11':25''
239
0
33. dan hendaklah kamu menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan menyucikan kamu sesuci-sucinya.
05':34''
929
0
1. Apabila hari kiamat terjadi. 2. Tidak ada yang dapat mendustakan terjadinya kiamat itu. 3. (Periatiwa itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain), 4. bila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, 5. dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya, 6. sehingga menjadi seperti debu yang beterbangan, …
08':56''
479
0
Amalan yang terbaik di sisi Tuhan yang pertama adalah kita tidak boleh ghaflah dan lalai dari mengingat Allah SWT. segala sesuatu punya roh dan roh orang-orang yang beriman adalah imannya dan syahadatnya. orang yang beriman ketika mengucapkan syahadat pada intinya dia sedang menyambungkan dirinya dengan langit
47':13''
418
0
Suatu waktu Insya Allah Anda memasuki kota Madînatun-Nabi saww,lakukanlah mandi untuk berziarah,ketika Anda hendak memasuki mesjidun-Nabi,berdirilah didepan pintunya dengan membaca doa perizinan masuk,setelahnya masuklah dari pintu Jibraîl dengan mendahulukan kaki kanan sambil mengucap: اللَّهُ أَكْبَرُ("Allah Maha Besar")seratus kali,lalu lakukanlah dua rakaat shalat Tahiatul-Masjid,setelah itu pergilah kearah bilik pusara mulia Nabi saww,usapkanlah tangan Anda dan ciumlah ke atasnya,lalu ucapkanlah:
05':56''
617
0
ِDengan Menyebut Asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah Seru Sekalian Alam Yang Maha Pemurah dan Penyayang Yang menguasai hari Pembalasan Hanya Kepada-Mu kami Menyembah dan hanya kepada -Mu kami memohon pertolongan Tunjukilah kami Jalan yang lurus yakni jalan orang-orang yang Kau beri nikmat dan bukan Jalan orang-orang yang Kau murkai
00':56''
694
0
Berdoa merupakan kebutuhan seorang hamba dengan Tuhannya, Doa adalah sarana berkomunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, beberapa doa sangat dianjurkan untuk dibaca utamanya yang terdapat dalam Al-Qur'an. diantara doa-doa yang tertera dalam Al-Qur'an adalah doa ini.
03':31''
664
0
Doa ini sangat dianjurkan dibaca di masa keghaiban Imam Zaman afs semoga Allah Swt mempercepat kedatangan beliau. Doa yang berisi harapan semoga kita digabungkan menjadi umat beliau.
02':25''
499
0
Doa ini dianjurkan di baca pada waktu sahar subuh di bulan Ramadhan
10':50''
350
0
Dalam kitab al-Mishbâh karya Syeikh Thûsî ra disebutkan, Abu Hamzah ats-Tsumâli meriwayatkan bahwa Imam Zainul Abidin as selalu mengerjakan shalat di malam hari bulan Ramadhan, dan ketika waktu sahar tiba, beliau membaca doa (berikut) ini.
01:02':35''
400
0
Ya Nabi salam alaika..Ya Rasul salam alaika
06':36''
2900
0
Terik sang surya membakar padang pasir Karbala Sahara kini berubah jadi Karbun wa bala inilah Putra Ali buah hati Fatimah
03':32''
3485
1
0
Doa Kumail An-Nakha''i. doa yang diajarkan Amirul Mukminin Ali as kepada Kumail
30':19''
1310
0
Surah Munafiqun (Sayid Ali Khamenei hf)
03':12''
1272
0
Surah Jumuah (Sayid Ali Khamenei hf)
03':10''
1306
0
Surah Yasin (Husein Yazdan Panoh)
17':44''
1347
0
Inilah husein cucunda Nabi Selain husein tiada lagi Ibunya Syahidah dengan luka hati Abahnya syahid ditikam belati Abangnya syahid diracuni Kini Al-Husein seorang diri...
06':00''
1217
0
hamparan pasir karbala memerah darah syuhada keluhkan duka tiada daya memeluk luka tubuh huseinah tersiram darah abu abdillah bermandikan darah abu abdillah
06':02''
1272
0
Duhai imam syahid mihrab Engkaulah pendekar khandaq Benteng islam dalam badar Sang pahlawan saat khaibar
06':30''
1148
0
Instrumental_Interpretation_of_Al-Itiraf_(Acknowledgement)_by_Abū_Nuwās
04':58''
3229
0

هنرمندان