مهارتهای رسیدن به موفقیت

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تکیه
پاسخ استاد «محسن عباسی ولدی» کارشناس مسائل خانواده، به این سوال که «نکات مهم و راههای صحیح برنامه ریزی در زندگی چیست؟ از بس برنامه ريزی کرده ام از دين و دينداری زده شده ام!» منبع: رادیو سراسری معارف (24:45)
24':45''
5546
1
0
هفت خصلت افراد موفق را از زبان خانم "بناساز" بشنوید(4:43)
00':00''
3510
5
0
بخش اول سخنراني استاد کرمي پيرامون نه ويژگي شيعه واقعي و مهارتهاي سخن گوئي (20:37)
00':00''
1839
-1
0
بخش دوم سخنراني استاد کرمي پيرامون راه هاي رسيدن به آرامش در سخن گويي و دلائل خشم انسان (20:02)
00':00''
2775
0
0
بخش اول سخنراني استاد کرمي پيرامون هشت اصل موفقيت در زندگي كه اين هشت اصل چه اثري در داشتن يك زندگي موفق ايفا مي كند و توضيحاتي در مورد اين هشت اصل (19:06)
00':00''
1446
0
بخش دوم سخنراني استاد کرمي پيرامون هفت خصوصيت نيروزايي براي رسيدن به هشت اصل موفقيت (19:50)
00':00''
1676
1
0
بخش سوم سخنراني استاد کرمي پيرامون هفت خصوصيت نيروزايي و راه هاي جلب دوستي از زبان حضرت علي(ع) (17:53)
00':00''
1319
1
0
بخش اول سخنراني استاد کرمي پيرامون ويژگي افراد موفق و اشاره به ويژگيهاي اين افراد بر اساس روايات و آيات (20:45)
00':00''
1843
1
0
بخش دوم سخنراني استاد کرمي پيرامون ويژگي افرادي كه عزت نفس دارند و اشاره به استفاده از وقت (22:46)
00':00''
1189
1
0
بخش سوم سخنراني استاد کرمي پيرامون استفاده از وقت كه اشاره به مواردي دارد كه نوعا از وقت استفاده درستي نمي كنيم (24:20)
00':00''
2014
2
0
بخش اول سخنراني استاد کرمي پيرامون مهارتهاي موفقيت و مهارتهاي كلامي و اشاره به رواياتي در مورد پيروزي در زندگي با توجه به سه تكيه گاه و نيز اشاره به روشهاي قابل اعتماد براي موفقيت در زندگي (19:20)
00':00''
1499
1
0
بخش دوم سخنراني استاد کرمي پيرامون مهارتهاي موفقيت و مهارتهاي كلامي و اشاره به آيات و رواياتي در مورد مهارتهاي كلامي (22:24)
00':00''
1468
1
0
بخش سوم سخنراني استاد کرمي پيرامون مهارتهاي موفقيت و اشاره به روشهائي براي برنامه ريزي در زندگي آينده با توجه به آيات و روايات (21:40)
00':00''
1254
3
0

برگزیده صوتی

هنرمندان