کوچه های اشک

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
آوای «آشیان سوز» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (4:29)
04':29''
7419
5
0
آوای «سلام» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (4:47)
04':47''
5382
2
0
آوای «نامردمان» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (4:40)
04':40''
3921
1
0
آوای «گل نشکفته» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (2:40)
02':40''
3038
0
آوای «اشهد یا رب» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (2:40)
02':40''
3010
1
0
آوای «غربت» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (2:49)
02':49''
1368
0
آوای «مادر مادر» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (4:48)
04':48''
2620
0
آوای «پرستوی پربسته» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (4:43)
04':43''
2061
0
آوای «حسن ختام» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (3:36)
03':36''
1662
0
آوای «وداع» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (3:57)
03':57''
1496
2
0
آوای «پرواز» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (5:32)
05':32''
2038
0
آوای «یار مرتضی» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (5:12)
05':12''
2756
1
0
آوای «تربت پنهان» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (1:28)
01':28''
1573
0
آوای «بانوی خانه» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (2:36)
02':36''
1940
0
0
آوای «سلام مادر» از آلبوم «کوچه های اشک» کاری از گروه رسائل (4:06)
04':06''
1571
0

هنرمندان