کتاب صوتی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 4189
[دمو] کتاب صوتی «آرش کمانگیر»؛ هنر پیشگان: احمد آقالو، راضیه مومیوند، رامین پورایمان، رحمان باقریان، سعیده فرضی، صدرالدین شجره و...؛ در زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی، در جنگی با توران، افراسیاب سپاهیان ایران را در مازندران محاصره می‌كند. سرانجام منوچهر پیشنهاد صلح می‌دهد و تورانیان پیشنهاد آشتی را می‌پذیرند و قرار را بر این می‌گذارند كه ... .
02':29''
1442
0
[فصل یکم] کتاب صوتی «آرش کمانگیر»؛ هنر پیشگان: احمد آقالو، راضیه مومیوند، رامین پورایمان، رحمان باقریان، سعیده فرضی، صدرالدین شجره و...؛
21':57''
1342
0
[فصل دوم] کتاب صوتی «آرش کمانگیر»؛ هنر پیشگان: احمد آقالو، راضیه مومیوند، رامین پورایمان، رحمان باقریان، سعیده فرضی، صدرالدین شجره و...؛
32':39''
707
0
[فصل سوم] کتاب صوتی «آرش کمانگیر»؛ هنر پیشگان: احمد آقالو، راضیه مومیوند، رامین پورایمان، رحمان باقریان، سعیده فرضی، صدرالدین شجره و...؛
15':18''
632
0
[کل کتاب] کتاب صوتی «آرش کمانگیر»؛ هنر پیشگان: احمد آقالو، راضیه مومیوند، رامین پورایمان، رحمان باقریان، سعیده فرضی، صدرالدین شجره و...؛ در زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی، در جنگی با توران، افراسیاب سپاهیان ایران را در مازندران محاصره می‌كند. سرانجام منوچهر پیشنهاد صلح می‌دهد و تورانیان پیشنهاد آشتی را می‌پذیرند و قرار را بر این می‌گذارند كه ... .
01:09':54''
1209
0
[دمو] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛ رمان «زنان گمشدگان » كه با نام «ناپدیدشدگان» نیز مشهور است، در سال ۱۹۸۱ به قلم آریل دورفمان نوشته شد. این كتاب، درباره مردم یك روستاست كه روزی كنار رودخانه روستایشان، با جسدی روبه‌رو می شوند كه آب با خود آورده است، اما قابل شناسایی نیست... .
02':38''
412
0
[فصل یکم] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛
20':24''
569
0
[فصل دوم] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛
20':11''
263
0
[فصل سوم] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛
20':15''
312
0
[فصل چهارم] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛
16':55''
270
0
[فصل پنجم] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛
15':39''
257
0
[فصل ششم] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛
17':12''
238
0
[فصل هفتم] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛
20':13''
255
0
[کل کتاب] کتاب صوتی «زنان گمشدگان»؛ هنر پیشگان: آشا محرابی، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، پیام حسینیان، رحمان باقریان، سعیده فرضی و...؛ رمان «زنان گمشدگان » كه با نام «ناپدیدشدگان» نیز مشهور است، در سال ۱۹۸۱ به قلم آریل دورفمان نوشته شد. این كتاب، درباره مردم یك روستاست كه روزی كنار رودخانه روستایشان، با جسدی روبه‌رو می شوند كه آب با خود آورده است، اما قابل شناسایی نیست... .
02:10':30''
774
0
[دمو] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛ معنای لغوی «حجاب‏» كه در عصر ما برای پوشش زن معروف شده است، چیست؟ كلمه «حجاب‏» هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب... .
02':30''
214
0
[فصل یکم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
20':31''
350
0
[فصل یکم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
20':31''
316
0
[فصل دوم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
17':48''
247
0
[فصل سوم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
24':47''
256
0
[فصل چهارم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
27':24''
201
0
[فصل پنجم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
27':52''
213
0
[فصل ششم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
28':27''
216
0
[فصل هفتم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
28':40''
207
0
[فصل هشتم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
29':55''
217
0
[فصل نهم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
27':41''
192
0
[فصل دهم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
29':04''
200
0
[فصل یازدهم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
29':33''
202
0
[فصل دوازدهم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
30':03''
205
0
[فصل سیزدهم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
25':53''
201
0
[فصل چهاردهم] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛
19':17''
196
0
[کل کتاب] کتاب صوتی «مساله حجاب»؛ باروایت: محمدتقی مختارملكی؛ معنای لغوی «حجاب‏» كه در عصر ما برای پوشش زن معروف شده است، چیست؟ كلمه «حجاب‏» هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب... .
07':00''
342
0
[دمو] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛ «خداداد» از اهالی روستا، همراه «دكتر افتخار»، در میان باد و بوران و سرما به سمت قلعه ای به نام «دال قلعه» می روند. اهالی روستا فكر می كنند در آن قلعه دیو و اژدها وجود دارد. دكتر می خواهد به اهالی ثابت كند كه اینها همه خرافات است، اما ... .
03':35''
744
0
[فصل یکم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
20':00''
510
0
[فصل دوم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
14':20''
357
0
[فصل سوم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
12':35''
287
0
[فصل چهارم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
18':17''
252
0
[فصل پنجم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
17':58''
319
0
[فصل پنجم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
17':58''
232
0
[فصل ششم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
13':19''
246
0
[فصل هفتم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
12':31''
202
0
[فصل هشتم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
15':47''
249
0
[فصل نهم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
14':23''
186
0
[فصل دهم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
17':00''
240
0
[فصل یازدهم] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛
11':09''
261
0
[کل کتاب] کتاب صوتی «دال»؛ هنر پیشگان: احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، امیر بختیاری، بهرام سروری نژاد، پری امیرحمزه، پیام حسینیان و ...؛ «خداداد» از اهالی روستا، همراه «دكتر افتخار»، در میان باد و بوران و سرما به سمت قلعه ای به نام «دال قلعه» می روند. اهالی روستا فكر می كنند در آن قلعه دیو و اژدها وجود دارد. دكتر می خواهد به اهالی ثابت كند كه اینها همه خرافات است، اما ... .
02:46':50''
479
0
[دمو] کتاب صوتی «مردی در هاوانا»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛ «جیم وِرمولت» كه اهل انگلیس بود با دخترش «میلی» در كوبا زندگی می كرد. او یك فروشگاه جارو برقی داشت و خانه اش در طبقه بالای مغازه بود. مردی به نام «هاتورن» با ورمولت ارتباط برقرار كرد و ... .
03':06''
249
0
[فصل یکم] کتاب صوتی «مردی در هاوانا»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
20':44''
334
0
[فصل دوم] کتاب صوتی «مردی در هاوانا»؛ با روایت: مهرخ افضلی، میكائیل شهرستانی؛
16':52''
264
0
[فصل دوم] کتاب صوتی «مردی در هاوانا»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
16':52''
232
0
[فصل سوم] کتاب صوتی «مردی در هاوانا»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
20':37''
258
0

هنرمندان