همخوانی و شعر

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
رحیم فردین از مهندسان ایرانی ساکن سوئیس، غزلی تحت عنوان «زندگانی خوشمان» به مناسبت فرا رسیدن نوروز 1391 سروده و با صدای خود دکلمه کرده است (1:45)
01':45''
414
1
0
دکلمه ای از دیوان اشعارخیام «روز عیش و طرب و بستان است/ روز بازار گل و ریحان است/ باز در پرده الحان گویى/مطرب بزمگه بستان است» (1:09)
01':09''
737
0

هنرمندان