نواهای استودیویی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 239
دانلود مداحی استدیویی «خذک الی» با صدای «حسين الأكرف» در وصف انتظار حضرت حجت(عج)
08':44''
7649
10
0
دانلود مداحی استدیویی «خذک الی» با صدای «حسين الأكرف» در وصف انتظار حضرت حجت(عج)
07':30''
1431
2
0
دانلود مداحی استدیویی «یمه» با صدای «حسن شناوه» به زبان عربی، فاطمیه 1438
07':30''
3736
7
0
دانلود مداحی استدیویی «عذبنی الهجر» با صدای «حسین فیصل» به زبان عربی، فاطمیه 1438
08':10''
2499
2
0
دانلود مداحی استدیویی «مولاتی فاطمه» با صدای «أباذر الحلواجی» به زبان عربی، فاطمیه 1438
06':18''
8524
9
0
دانلود مداحی استدیویی «ما نندم» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
07':25''
3761
6
0
دانلود مداحی استدیویی «شرف وجودی» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
09':37''
3218
3
0
دانلود مداحی استدیویی «حكاية وعد» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
09':04''
2002
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «الشروق المهجور» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
08':18''
1683
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «الله وياک» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
06':55''
8764
3
0
دانلود مداحی استدیویی «رايتک فوق» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
08':02''
2513
8
0
دانلود مداحی استدیویی «ما أصدق» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
10':49''
1894
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «موكب الاحساس» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
07':50''
2824
2
0
دانلود مداحی استدیویی «آهٍ كربلاء» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی محرم 1438
05':33''
4974
10
0
دانلود مداحی استدیویی «کبریاء» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
08':22''
1974
3
0
دانلود مداحی استدیویی «زينب والحسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (8:52)
08':52''
4759
-4
0
دانلود مداحی استدیویی «ثارک يغايب» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی و فارسی» محرم 1434 (4:37)
04':37''
3096
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «مأوى الحائرين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (5:44)
05':44''
2466
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «محاريب الحنين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (6:39)
06':39''
1313
3
0
دانلود مداحی استدیویی «خادم حسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (7:36)
07':36''
2203
3
0
دانلود مداحی استدیویی «دستور العشق» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (12:55)
12':55''
2594
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «آه يا حسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (9:20)
09':20''
3061
6
0
دانلود مداحی استدیویی «ياران العقيلة» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان های «عربی و فارسی» محرم 1435 (7:29)
07':29''
2928
2
0
دانلود مداحی استدیویی «وحی الرزايا» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (6:58)
06':58''
1485
1
0
دانلود مداحی استدیویی «صبر القلب» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (7:24)
07':24''
1376
2
0
دانلود مداحی استدیویی «مولاتی» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (9:01)
09':01''
1262
0
دانلود مداحی استدیویی «لا تجيب المای» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (9:51)
09':51''
1373
1
0
دانلود مداحی استدیویی «كربلاء ثورة» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (6:18)
06':18''
987
0
دانلود مداحی استدیویی «جرح الرضيع» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (5:42)
05':42''
602
-2
0
دانلود مداحی استدیویی «عجل الله» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان های «فارسی، عربی، انگلیسی، اردو» محرم 1436 (4:52)
04':52''
5469
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «يا عبدالله» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (8:03)
08':03''
1577
1
0
دانلود مداحی استدیویی «عنوان» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (8:06)
08':06''
928
0
دانلود مداحی استدیویی «تسبيحة انفاسی» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (6:40)
06':40''
798
1
0
دانلود مداحی استدیویی «الامان الامان» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (5:53)
05':53''
3854
1
0
دانلود مداحی استدیویی «ليلة الجمعة» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (7:40)
07':40''
1287
1
0
دانلود مداحی استدیویی «يزوار» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (7:01) [1394]
07':00''
1435
0
دانلود مداحی استدیویی «يمه عباس» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (6:01) [1394]
06':01''
2021
0
دانلود مداحی استدیویی «بنت الحسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (6:53) [1394]
06':53''
2036
3
0
دانلود مداحی استدیویی «مجنونک» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (6:34) [1394]
06':34''
21727
1
0
نوای عاشورایی «مدال» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
08':06''
3710
-1
0
نوای عاشورایی «ماه روز» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
09':30''
2187
2
0
نوای عاشورایی «باران» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
10':54''
2539
3
0
نوای عاشورایی «تقسیم» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
08':35''
1489
0
نوای عاشورایی «گم شدن» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
10':08''
1818
2
0
نوای عاشورایی «پایان» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
08':33''
1308
0
نوای عاشورایی «پریشانی» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
11':52''
1657
0
نوای عاشورایی «حرمت» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
09':03''
1621
2
0
نوای عاشورایی «بازگشت» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
09':21''
1157
1
0
نوای عاشورایی «سلام» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
02':29''
2530
2
0
نوای «واویلا حرم آواره شده» با صدای محسن فرهمند آزاد در رثای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
04':10''
13257
-1
0

هنرمندان