نواهای استودیویی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 239
دانلود مداحی استدیویی «خذک الی» با صدای «حسين الأكرف» در وصف انتظار حضرت حجت(عج)
08':44''
5178
10
0
دانلود مداحی استدیویی «خذک الی» با صدای «حسين الأكرف» در وصف انتظار حضرت حجت(عج)
07':30''
726
2
0
دانلود مداحی استدیویی «یمه» با صدای «حسن شناوه» به زبان عربی، فاطمیه 1438
07':30''
2357
7
0
دانلود مداحی استدیویی «عذبنی الهجر» با صدای «حسین فیصل» به زبان عربی، فاطمیه 1438
08':10''
1432
2
0
دانلود مداحی استدیویی «مولاتی فاطمه» با صدای «أباذر الحلواجی» به زبان عربی، فاطمیه 1438
06':18''
7383
9
0
دانلود مداحی استدیویی «ما نندم» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
07':25''
3287
6
0
دانلود مداحی استدیویی «شرف وجودی» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
09':37''
2935
3
0
دانلود مداحی استدیویی «حكاية وعد» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
09':04''
1767
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «الشروق المهجور» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
08':18''
1517
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «الله وياک» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
06':55''
3303
3
0
دانلود مداحی استدیویی «رايتک فوق» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
08':02''
2335
8
0
دانلود مداحی استدیویی «ما أصدق» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
10':49''
1823
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «موكب الاحساس» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
07':50''
2508
2
0
دانلود مداحی استدیویی «آهٍ كربلاء» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی محرم 1438
05':33''
4544
10
0
دانلود مداحی استدیویی «کبریاء» با صدای «حسين الأكرف» از آلبوم «کبریاء» به زبان عربی، محرم 1438
08':22''
1838
3
0
دانلود مداحی استدیویی «زينب والحسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (8:52)
08':52''
4536
-4
0
دانلود مداحی استدیویی «ثارک يغايب» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی و فارسی» محرم 1434 (4:37)
04':37''
2974
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «مأوى الحائرين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (5:44)
05':44''
2391
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «محاريب الحنين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (6:39)
06':39''
1268
3
0
دانلود مداحی استدیویی «خادم حسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (7:36)
07':36''
2073
3
0
دانلود مداحی استدیویی «دستور العشق» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (12:55)
12':55''
2087
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «آه يا حسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «دستور العشق» به «زبان عربی» محرم 1434 (9:20)
09':20''
2882
6
0
دانلود مداحی استدیویی «ياران العقيلة» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان های «عربی و فارسی» محرم 1435 (7:29)
07':29''
2759
2
0
دانلود مداحی استدیویی «وحی الرزايا» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (6:58)
06':58''
1435
1
0
دانلود مداحی استدیویی «صبر القلب» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (7:24)
07':24''
1314
2
0
دانلود مداحی استدیویی «مولاتی» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (9:01)
09':01''
1161
0
دانلود مداحی استدیویی «لا تجيب المای» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (9:51)
09':51''
1301
1
0
دانلود مداحی استدیویی «كربلاء ثورة» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (6:18)
06':18''
952
0
دانلود مداحی استدیویی «جرح الرضيع» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «وحی الرزايا» به زبان عربی محرم 1435 (5:42)
05':42''
587
-2
0
دانلود مداحی استدیویی «عجل الله» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان های «فارسی، عربی، انگلیسی، اردو» محرم 1436 (4:52)
04':52''
4855
-1
0
دانلود مداحی استدیویی «يا عبدالله» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (8:03)
08':03''
1502
1
0
دانلود مداحی استدیویی «عنوان» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (8:06)
08':06''
898
0
دانلود مداحی استدیویی «تسبيحة انفاسی» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (6:40)
06':40''
703
1
0
دانلود مداحی استدیویی «الامان الامان» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (5:53)
05':53''
2372
1
0
دانلود مداحی استدیویی «ليلة الجمعة» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «يا ثارالله» به زبان عربی محرم 1436 (7:40)
07':40''
594
1
0
دانلود مداحی استدیویی «يزوار» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (7:01) [1394]
07':00''
1400
0
دانلود مداحی استدیویی «يمه عباس» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (6:01) [1394]
06':01''
1540
0
دانلود مداحی استدیویی «بنت الحسين» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (6:53) [1394]
06':53''
1956
3
0
دانلود مداحی استدیویی «مجنونک» با صدای «نزار قطری» از آلبوم «و يبقى الحسين» به زبان عربی محرم 1437 (6:34) [1394]
06':34''
7552
1
0
نوای عاشورایی «مدال» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
08':06''
3485
-1
0
نوای عاشورایی «ماه روز» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
09':30''
2049
2
0
نوای عاشورایی «باران» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
10':54''
2231
3
0
نوای عاشورایی «تقسیم» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
08':35''
1409
0
نوای عاشورایی «گم شدن» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
10':08''
1644
2
0
نوای عاشورایی «پایان» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
08':33''
1201
0
نوای عاشورایی «پریشانی» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
11':52''
1548
0
نوای عاشورایی «حرمت» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
09':03''
1512
2
0
نوای عاشورایی «بازگشت» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
09':21''
1065
1
0
نوای عاشورایی «سلام» با صدای «سیدعلی سادات رضوی»، بازخوانی آثار زنده یاد «محمد احمدیان». موسیقی و تنظیم: »محسن جلیلی» و «امین شیرازی»
02':29''
2299
2
0
نوای «واویلا حرم آواره شده» با صدای محسن فرهمند آزاد در رثای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
04':10''
8507
-1
0

هنرمندان