موسیقی بی کلام

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 1200
آهنگ بیکلام «تو از دیار کعبه ای» از آلبوم «نغمه یا علی»؛ شاعر: مسرین صمصامی، آهنگساز: سعید انصاری
03':45''
29294
0
سرود کودکانه «بچه ها به صف» از آلبوم «آوای مدرسه 2»؛ شاعر: وحید نیکخواه، آهنگساز: محمد رضا علیقلی
02':08''
16485
0
آهنگ بیکلام «میلاد حضرت زینب سلام الله علیها»، شاعر: محمدجواد الهی پور، آهنگساز: علیرضا امینی، آلبوم گروه سرود خورشیدنهان عترت2 کارون
04':05''
82837
0
آهنگ بی‌کلام کودکانه «کهن دیار» تهیه شده در کارشناسی فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛ شاعر و آهنگساز: محمدرضا نوایی نژاد
03':42''
17080
0
آهنگ بی کلام «صبح امید من» شاعر و آهنگساز: محمدرضا نوایی‌نژاد؛ به سفارش اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
03':15''
13306
0
آهنگ بی‌کلام کودکانه «بسیجیان جان به کف»، برگرفته از آلبوم نغمه مهر، منبع: نرم افزار نغمه‌های مدرسه 2
01':46''
11322
0
آهنگ بی‌کلام کودکانه «بسیجیان آزاده»، برگرفته از آلبوم نغمه مهر، منبع: نرم افزار نغمه‌های مدرسه 2
02':56''
115906
0
آهنگ بی‌کلام کودکانه «بسیجی استوار با صلابت»، برگرفته از آلبوم نغمه مهر، منبع: نرم افزار نغمه‌های مدرسه 2
02':32''
5292
0
آهنگ بی‌کلام کودکانه «از خودگذشتگی»، برگرفته از آلبوم نغمه مهر، منبع: نرم افزار نغمه‌های مدرسه 2
02':05''
6793
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Yunusname» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
07':08''
9683
11
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Yeni_Hayat» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
03':45''
5910
5
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Vivaldi_istanbulda» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':39''
3495
3
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Sudaki_Kitaplar» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
02':48''
2627
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «sems_Tutulmasi» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':51''
2257
3
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Rumeli_Hisarinin_Yapilisi» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':35''
2083
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Rozalina» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':43''
2153
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Pecenin_Ardindaki_Gozler» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':21''
1502
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Od» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
06':36''
1456
2
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Constantınople» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':38''
2023
1
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Leyla_ile_Mecnun» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':29''
2619
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Leb_i_Derya» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':27''
1615
1
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Kalp» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':17''
968
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «ilk_Ask» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':44''
989
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «idea» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':02''
985
1
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Hamamda_ilk_Gozyaslari» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
06':05''
1528
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Etme» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':09''
1038
1
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Dinle_Neyden» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':15''
2036
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Bogazici_Ruyalar» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':11''
673
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Bırakma_Beni» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':22''
934
1
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Bach_Club» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':13''
2457
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Ayısıgı» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
03':53''
1332
1
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Aşk-ı Rumi» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
05':24''
939
1
0
موزیک بی‌کلام با عنوان «Gülbahar» از آلبوم موسیقی مجموعه طلایی (The Golden Collection)؛ این آلبوم موسیقی در 20 جولای 2018 منتشر شد که فضای کلی آلبوم گاهی آرام و آرام بخش، گاهی احساسی و غمگین و در برخی نیز ریتمیک و پرانرژی می باشد.
04':51''
809
0
موسیقی بیکلام «مروارید» از آلبوم «مروارید» تقدیم به کودکان ایران
04':33''
19604
25
0
موسیقی بیکلام «سپاس معلم» از از آلبوم خانه سرود شهرداری مشهد تقدیم به کودکان ایران
03':03''
54294
18
0
موسیقی بیکلام «میم عین لام میم» از خانه سرود شهرداری مشهد تقدیم به کودکان ایران
06':41''
17343
16
0
موسیقی بیکلام «امام رضا علیه السلام» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
03':31''
238624
13
0
موسیقی بیکلام «آدمها» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
03':03''
4261
7
0
موسیقی بیکلام «چشم تموم کائنات» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
05':46''
61281
7
0
موسیقی بیکلام «ای رهبر آزادگان» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
03':22''
23661
3
0
موسیقی بیکلام «نگاه مهربون» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
04':23''
11371
10
0
موسیقی بیکلام «کعبه چشم انتظاران » از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
05':14''
7138
4
0
موسیقی بیکلام «امید ملت» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
03':21''
3465
0
موسیقی بیکلام «مرگ بر آمریکا» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
03':13''
17450
0
موسیقی بیکلام «هموطن» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
04':23''
2404
0
موسیقی بیکلام «نوجوان فلسطینی» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
03':36''
6122
1
0
موسیقی بیکلام «اي بسيج سرافراز» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
04':01''
22503
1
0
موسیقی بیکلام «پرتلاطم» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
03':27''
2116
2
0
موسیقی بیکلام «نغمه عشق» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
04':08''
5975
3
0
موسیقی بیکلام «مرد طریقت» از آلبوم «نغمه عشق» تقدیم به کودکان ایران
04':02''
8229
2
0

هنرمندان