مفاتیح الجنان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
سخنرانی حجت الاسلام میردامادی با موضوع «عامل اعتبار مفاتیح الجنان»
01':57''
64
0
روز دهم فروردین برابر با روز نهم جمادی الثانی و اعمال عبادی روز دوشنبه، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید تبیان»(5:36)
03':16''
383
2
0
روز نهم فروردین، برابر با هشتم جمادی الثانی زیارت امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیهما) ، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان»(5:36)
05':36''
1674
2
0
روز هشتم فروردین برابر با هفتمین روز جمادی الثانی و اعمال وارد شده در روز شنبه، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان»(4:07)
04':07''
1756
1
0
روز هفتم فروردین، و روز ششم جمادی الثانی و نکاتی درباره سوره جمعه، تهیه کننده: حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان»(5:36)
05':39''
550
1
0
روز ششم فروردین، برابر با پنجم جمادی الثانی و تقدس شب جمعه در روایت امام باقر(ع)، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان»(5:36)
05':36''
963
1
0
روز پنجم فروردین، و روز چهارم جمادی الثانی و اعمال وارد شده در این روز، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان»(5:36)
05':36''
1191
2
0
روز چهارم فروردین، ویژه شهادت حضرت زهرا(س) و اعمال وارد شده برای این روز، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان»(5:36)
04':58''
681
3
0
روز سوم فروردین، ویژه شهادت حضرت زهرا(س) ، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان»(5:36)
05':36''
1456
2
0
روز دوم فروردین، و اول جمادی الثانی که در کتاب معتبر ادعیه شیعه وارد شده، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش (5:47)
05':47''
540
2
0
روز اول فروردین که در کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی وارد شده، تهیه کننده :حامد عباسی، کارشناس: استاد فلاح، صدابرداری و تدوین: حامد جهانبخش «تولید اختصاص تبیان» (4:38)
04':38''
905
2
0
بخش نخست کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ باب دوم، فصل دوم در بیان «فضیلت و اعمال ماه شعبان؛ اعمال مشترکه»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (13:48)
13':48''
10691
10
0
بخش دوم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ در بیان «اعمال مشترکه ماه شعبان»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (19:19)
19':19''
8351
6
0
بخش سوم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ در بیان «اعمال مختصه ماه شعبان»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (18:55)
18':55''
5450
-1
0
بخش چهارم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ در بیان «اعمال مختصه ماه شعبان؛ سوم شعبان»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (10:23)
10':23''
2655
0
بخش پنجم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ در بیان «اعمال مختصه ماه شعبان؛ سیزدهم و پانزدهم شعبان»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (10:51)
10':51''
5239
5
0
بخش ششم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ در بیان «اعمال مختصه ماه شعبان؛ شب نیمه شعبان»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (10:21)
10':21''
3909
4
0
بخش هفتم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ در بیان «اعمال مختصه ماه شعبان؛ شب نیمه شعبان»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (10:28)
10':28''
3698
1
0
بخش هشتم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» (ره)؛ در بیان «اعمال مختصه ماه شعبان؛ نیمه شعبان و اعمال بقیه ماه»، با نوای «امیرضا عرب» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (12:27)
12':27''
5862
2
0
بخش نخست کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ باب دوم، فصل سوم در بیان «فضیلت و اعمال ماه مبارک رمضان»، با گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (15:23)
15':23''
5914
-1
0
بخش دوم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه روزها و شب های ماه مبارک رمضان، آداب افطار و دعای افتتاح»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (15:29)
15':29''
4588
2
0
بخش چهارم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه شب های ماه مبارک رمضان»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (11:08)
11':08''
4867
5
0
بخش پنجم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه سحرهای ماه مبارک رمضان؛ فضیلت سحری خوردن؛ دعای سحر»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (15:56)
15':56''
3776
1
0
بخش ششم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه سحرهای ماه مبارک رمضان؛ دعای ابوحمزه ثمالی: الهی لاتودبنی بعقوبتک ... بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (19:25)
19':25''
5879
12
0
بخش هفتم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه سحرهای ماه مبارک رمضان؛ ادامه دعای ابوحمزه ثمالی: یا واسع المغفره ... و بسترک سترتنی حتی کأنک آغفلتنی»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» ؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (17:43)
17':43''
3924
0
بخش هشتم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه سحرهای ماه مبارک رمضان؛ بخش سوم دعای ابوحمزه ثمالی: و من عقوبات المعاصی جنبتنی ... و الی من التجئ إن لم تنفس کربتی»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (15:47)
15':47''
3650
2
0
بخش نهم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه سحرهای ماه مبارک رمضان؛ قسمت پایانی دعای ابوحمزه ثمالی: سیدی من لی و من یرحمنی ... »، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» ؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (17:35)
17':35''
3544
0
بخش دهم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه سحرهای ماه مبارک رمضان؛ ادعیه سحر: یا عدتی فی کربتی و یا صاحبی فی شدتی ... ارحم أی رب أی رب أی رب»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (9:07)
09':07''
2885
0
بخش یازدهم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه سحرهای ماه مبارک رمضان؛ ادامه ادعیه سحر: ضعفی و قلة حیلتی و رقة جلدی ... سبحانک سبحانک سبحانک»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (17:59)
17':59''
3151
1
0
بخش چهاردهم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه روزهای ماه مبارک رمضان؛ تسبیحات هر روز ماه رمضان: سبحان الله بارئ النسم ... »، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (21:18)
21':18''
11956
7
0
بخش پانزدهم کتاب صوتی «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمت الله علیه؛ فصل سوم از باب دوم، در بیان «اعمال مشترکه روزهای ماه مبارک رمضان، صلوات هر روز ماه مبارک رمضان»، با نوای گرم آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ تولید گنجینه صوتی تبیان (21:19)
21':19''
8079
7
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال «عید قربان»، فضیلت، اعمال و ادعیه «عید غدیر»(عیدالله الاکبر و عید آل محمد)؛ روزه روز غدیر کفاره شصت سال گناه است و در روایت است که برابر روزه عمر دنیا و معادل صد حج و صد عمره است؛ گوینده «جواد حسنی»؛ همراه با دعاخوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان»(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان) (19:09)
19':09''
4278
1
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال، فضیلت و ادعیه «عید غدیر»؛ نیم ساعت قبل از زوال دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت یک حمد و ده مرتیه سوره توحید و ده مرتبه آیة الکرسی و ده مرتبه سوره قدر. این نماز برابر صدهزار حج و صدهزار عمره و باعث برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت است؛ گوینده «جواد حسنی»؛ همراه با دعاخوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان»(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان) (10:29)
10':29''
2111
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال و ادعیه «عید غدیر»؛ اشاره به خطبه امیرالمومنین در روز غدیر و کیفیت عقد اخوت(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ گوینده «جواد حسنی»؛ همراه با دعاخوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (7:00)
07':00''
1187
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال، ادعیه و فضیلت ماه ذی الحجه(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ گوینده «جواد حسنی»؛ همراه با دعاخوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (12:39)
12':39''
1890
2
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال، ادعیه و نمازهای هشت روز اول ذی الحجه و اعمال و دعای شب عرفه(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ گوینده «جواد حسنی»؛ همراه با دعاخوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (29:56)
29':56''
3412
1
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال، ادعیه و نمازهای روز عرفه(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ با دعا خوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان» و اجرای «جواد حسنی» (17:04)
17':04''
3277
3
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ دعای عرفه حضرت امام حسین (ع) در عرفات(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ با دعا خوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان» و اجرای «جواد حسنی». امام حسین(ع) در عرفات همراه با اهل بیت و فرزندان و شیعیان خود از خیمه بیرون آمده در جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک خود را به جانب کعبه نموده و با حالت تضرع این دعا را خواندند. (16:55)
16':55''
5548
9
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ بخش دوم دعای عرفه حضرت امام حسین (ع) در عرفات(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ با دعا خوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان» و اجرای «جواد حسنی» (36:17)
32':17''
4934
5
0
کتاب صوتی «مفاتیح الجنان»؛ اثر گرانقدر «شیخ عباس قمی»؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ دعای عرفه نقل شده از کتاب «اقبال» «سیدبن طاووس»(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ گوینده: «جواد حسنی»، همراه با دعا خوانی «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (20:28)
20':28''
2910
1
0
کتاب صوتی «اعمال ماه ذی القعده» از کتاب گرانقدر «مفاتیح الجنان» مرحوم «شیخ عباس قمی» رحمة الله علیه؛ با دعاخوانی آقای «جواد حسنی» و گویندگی خانم «دقیقی»؛ شامل اعمال، ادعیه و نمازهای مختص ذی القعده و همچنین اعمال روز دحوالارض. تولید گنجینه صوتی تبیان. (20:41)
20':41''
3361
9
0
بخش اول کتاب صوتی اعمال ماه رجب(فصل اول از اعمال و فضیلت ماه های سال) از کتاب شریف "مفاتیح الجنان" تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی؛ «فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب» که شامل اعمال و ادعیه مشترک این ماه می باشد. گوینده: خانم «دقیقی» همراه با دعاخوانی آقای «مسلم زمانیان»، تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (19:06)
19':06''
5797
0
0
بخش دوم کتاب صوتی «اعمال ماه رجب» از کتاب شریف "مفاتیح الجنان" تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی، که شامل اعمال و ادعیه مشترک این ماه می باشد. گوینده: خانم «دقیقی» همراه با دعاخوانی آقای «مسلم زمانیان»، تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (17:35)
17':35''
4172
2
0
بخش سوم کتاب صوتی «اعمال ماه رجب» از کتاب شریف "مفاتیح الجنان" اثر گرانقدر حاج شیخ عباس قمی، که شامل اعمال و ادعیه «لیلةالرغائب» و «شب اول رجب» می باشد. گوینده: خانم «دقیقی» همراه بادعا خوانی آقای «مسلم زمانیان»، تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (15:25)
15':25''
6989
11
0
بخش چهارم کتاب صوتی «اعمال ماه رجب» از کتاب شریف "مفاتیح الجنان"؛ شامل اعمال و ادعیه «روز اول، روز سیزدهم، شب و روز نیمه ماه رجب» است. گوینده: خانم «دقیقی» همراه با دعاخوانی آقای «مسلم زمانیان»، تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (11:38)
11':38''
4353
5
0
بخش ششم کتاب صوتی «اعمال ماه رجب» از کتاب شریف "مفاتیح الجنان" شیخ عباس قمی؛ شامل اعمال و ادعیه «روز بیست و پنجم و شب بیست و هفتم» ماه مبارک رجب می باشد. گوینده: خانم «دقیقی» همراه با دعاخوانی آقای «مسلم زمانیان» . تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (18:34)
18':34''
15004
6
0
بخش هفتم(آخر) کتاب صوتی «اعمال ماه رجب» از کتاب شریف "مفاتیح الجنان" شیخ عباس قمی؛ شامل اعمال و ادعیه «روز بیست و هفتم»(عید مبعث) و «روز آخر» ماه مبارک رجب می باشد. گوینده: خانم «دقیقی» همراه با دعاخوانی آقای «مسلم زمانیان». تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (14:08)
14':08''
4948
3
0
بخش اول کتاب صوتی اعمال ماه شوال(فصل چهارم) "مفاتیح الجنان" تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی؛ «اعمال شب عید فطر»؛ با اجرای خانم «دقیقی» و دعا خوانی آقای «افشاری»، تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (25:50)
25':50''
3929
2
0
بخش دوم(آخر) کتاب صوتی اعمال ماه شوال(فصل چهارم) "مفاتیح الجنان" تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی؛ «اعمال روز عید فطر» همچنین دعای قنوت نماز فطر؛ با اجرای خانم «دقیقی» و دعا خوانی آقای «افشاری»، تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان (15:36)
15':36''
3317
1
0

هنرمندان