مرحوم کافی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
بیان حکایت بسیار زیبای «از ازدواج دختر پادشاه روم با امام حسن عسکری(ع) تا متولد شدن امام زمان(عج)» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (28:41)
28':41''
23611
33
0
بیان حکایت « تشرف علامه بحر العلوم محضر امام زمان(عج)» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (08:49)
08':49''
15545
12
0
بیان حکایتی از «تشرف ابوبغل کاتب به محضر امام زمان(عج)» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (5:32)
05':32''
9955
10
0
بیان حکایت «از مقدس اردبیلی و طلبه های که به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) می رفتند» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (02:58)
02':58''
6669
7
0
بیان حکایت «پسر مهزیار که تشرف به محضر امام زمان(عج) پیدا کرد» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (12:27)
12':27''
60035
22
0
بیان حکایتی از «تشرف علامه حلی به محضر امام زمان(عج)» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (6:22)
06':22''
7890
-1
0
بیان حکایتی از «تشرف سید ابوالحسن اصفهانی به محضر امام زمان(عج)» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (8:41)
08':41''
12633
12
0
حکایتی از «تشرف یکی از علما به محضر امام زمان(عج)» بوسیله «حجت السلام کافی(ره)» (7:57)
07':57''
9608
6
0
بخش دوم سخنرانی مرحوم کافی درمورد تولدامام زمان(عج) (26:11)
00':00''
3551
2
0
بخش اول سخنرانی مرحوم کافی درمورد تولدامام زمان(عج) (25:42)
00':00''
3454
3
0
بخش دوم سخنرانی مرحوم کافی درمورد امام زمان(عج) (25:14)
00':00''
3500
0
0
بخش اول سخنرانی مرحوم کافی درمورد امام زمان(عج) (19:01)
00':00''
3772
3
0

هنرمندان