مداحی محرم

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 10871
مداحی مهدی سماواتی در حسینیه امام خمینی(قدّس سره) مراسم عزاداری شام غریبان سال 97
16':29''
392
0
مداحی با صدای «میثم مطیعی» سال 97 هیأت میثاق با شهدا، موكب طلاب المقاومة الحسینیه [عمود ٩٣٢]، مناسبت: ایام پیاده روی اربعین حسینی، شاعر: محمد مهدی سیار
07':01''
660
0
مداحی با صدای «میثم مطیعی» سال 97 هیأت میثاق با شهدا، موكب طلاب المقاومة الحسینیه [عمود ٩٣٢]، مناسبت: ایام پیاده روی اربعین حسینی، شاعر و نغمه پرداز: محسن رضوانی [شور]
11':53''
480
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای « نریمان پناهی» سال 97 [واحد]
10':25''
737
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای « نریمان پناهی» سال 97 [مناجات]
08':16''
545
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «نریمان پناهی» سال 97 [شور]
03':29''
1341
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [زمینه]
05':37''
239
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [واحد]
06':22''
318
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [واحد]
05':34''
208
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [شور]
03':55''
72
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [شور]
03':09''
718
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [روضه]
09':18''
206
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [واحد]
04':03''
206
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [زمینه]
04':51''
128
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [روضه]
02':35''
188
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [شور]
02':21''
233
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
04':28''
269
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
02':39''
205
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
02':40''
85
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
03':27''
90
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
01':35''
136
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
02':48''
97
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
04':04''
75
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
01':57''
80
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [زمینه]
07':18''
155
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
05':22''
81
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
02':56''
95
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
19':06''
115
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
02':47''
85
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» واحد
06':07''
225
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» واحد
08':25''
283
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمینه
09':05''
564
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» روضه
16':10''
146
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
01':04''
163
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمینه
12':56''
491
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
09':34''
130
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» واحد
08':11''
293
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمینه
01':16''
183
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» شور
04':59''
281
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
11':23''
153
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
19':37''
168
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
08':14''
177
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» شعر فارسی و عربی برای وحدت ایران و عراق
10':44''
102
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» شعر عربی برای وحدت ایران و عراق
06':27''
710
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی»
09':15''
685
0
مداحی سوم صفر 97 با صدای «محمود کریمی» [زمینه]
15':27''
201
0
مداحی سوم صفر 97 با صدای «محمود کریمی» [زمینه]
09':22''
257
0
مداحی سوم صفر 97 با صدای «محمود کریمی» [روضه]
06':12''
170
0
مداحی در رثای اباعبدالله الحسین علیه السلام 97 با صدای «محمود کریمی» [اول صفر] [شعرخوانی]
02':22''
223
0
مداحی روز عاشورا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
33':01''
263
0

هنرمندان