مداحی محرم

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 10871
مداحی مهدی سماواتی در حسینیه امام خمینی(قدّس سره) مراسم عزاداری شام غریبان سال 97
16':29''
504
0
مداحی با صدای «میثم مطیعی» سال 97 هیأت میثاق با شهدا، موكب طلاب المقاومة الحسینیه [عمود ٩٣٢]، مناسبت: ایام پیاده روی اربعین حسینی، شاعر: محمد مهدی سیار
07':01''
824
0
مداحی با صدای «میثم مطیعی» سال 97 هیأت میثاق با شهدا، موكب طلاب المقاومة الحسینیه [عمود ٩٣٢]، مناسبت: ایام پیاده روی اربعین حسینی، شاعر و نغمه پرداز: محسن رضوانی [شور]
11':53''
726
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای « نریمان پناهی» سال 97 [واحد]
10':25''
1075
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای « نریمان پناهی» سال 97 [مناجات]
08':16''
3178
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «نریمان پناهی» سال 97 [شور]
03':29''
2134
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [زمینه]
05':37''
374
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [واحد]
06':22''
1340
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [واحد]
05':34''
328
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [شور]
03':55''
118
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «مهدی اکبری» سال 97 [شور]
03':09''
2043
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [روضه]
09':18''
307
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [واحد]
04':03''
343
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [زمینه]
04':51''
210
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [روضه]
02':35''
317
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «محمود کریمی» سال 97 [شور]
02':21''
336
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
04':28''
331
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
02':39''
320
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
02':40''
128
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
03':27''
150
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
01':35''
183
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
02':48''
160
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
04':04''
111
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [شور]
01':57''
156
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [زمینه]
07':18''
284
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
05':22''
151
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [پیش زمینه]
02':56''
126
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
19':06''
145
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با صدای «سید مجید بنی فاطمه» مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) ١٤٤٠ [روضه]
02':47''
100
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» واحد
06':07''
502
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» واحد
08':25''
917
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمینه
09':05''
1435
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» روضه
16':10''
221
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
01':04''
314
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمینه
12':56''
1279
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
09':34''
324
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» واحد
08':11''
776
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمینه
01':16''
375
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» شور
04':59''
729
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
11':23''
186
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
19':37''
296
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» زمزمه
08':14''
232
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» شعر فارسی و عربی برای وحدت ایران و عراق
10':44''
260
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی» شعر عربی برای وحدت ایران و عراق
06':27''
1727
0
مداحی به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام 97 با صدای «میثم مطیعی»
09':15''
2212
0
مداحی سوم صفر 97 با صدای «محمود کریمی» [زمینه]
15':27''
216
0
مداحی سوم صفر 97 با صدای «محمود کریمی» [زمینه]
09':22''
282
0
مداحی سوم صفر 97 با صدای «محمود کریمی» [روضه]
06':12''
535
0
مداحی در رثای اباعبدالله الحسین علیه السلام 97 با صدای «محمود کریمی» [اول صفر] [شعرخوانی]
02':22''
757
0
مداحی روز عاشورا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
33':01''
378
0

هنرمندان