مداحی عربی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 152
مداحی عربی «لو نويت» از آلبوم «۱۴۴۰» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
13':03''
4832
0
مداحی عربی «خطار إجاني» از آلبوم «۱۴۴۰» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
09':15''
28735
0
مداحی عربی «كل شي راح» از آلبوم «۱۴۴۰» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
08':29''
9415
0
مداحی عربی «أصحاب الحسين» از آلبوم «۱۴۴۰» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
06':09''
2771
0
مداحی عربی «سواد الطف» از آلبوم «۱۴۴۰» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
06':53''
1873
0
مداحی عربی «ما ندري» از آلبوم «۱۴۴۰» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
08':34''
2431
0
مداحی عربی «إنشودة الزفه» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
21':13''
1511
0
مداحی عربی «يا إلهي يا علي» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
23':49''
3961
0
مداحی عربی «إجانه الصبح» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
16':17''
2937
0
مداحی عربی «بين المهدي والعباس» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
19':24''
8867
0
مداحی عربی «آني ماحبك» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
18':46''
1029
0
مداحی عربی «إلى متى» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
16':03''
1134
0
مداحی عربی «موتي» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
17':05''
1681
0
مداحی عربی «وين» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
15':36''
1206
0
مداحی عربی «اشهد لنا» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
28':14''
935
0
مداحی عربی «نخيت» با صدای: ملا باسم کربلایی؛ محرم ۱۴۴۰
16':03''
1118
0
مداحی استدیویی با عنوان «انا خلقنا العباس» از آلبوم «عمري ابلا وجودك» با صدای حسين فيصل به زبان عربی [سال 1440]
04':56''
1349
4
0
مداحی استدیویی با عنوان «عمري ابلا وجودك» از آلبوم «عمري ابلا وجودك» با صدای حسين فيصل به زبان عربی [سال 1440]
07':04''
445
1
0
مداحی استدیویی با عنوان «أموت» از آلبوم «عمري ابلا وجودك» با صدای حسين فيصل به زبان عربی [سال 1440]
05':59''
1710
0
مداحی استدیویی با عنوان «الحسين ثورة» از آلبوم «عمري ابلا وجودك» با صدای حسين فيصل به زبان عربی [سال 1440]
04':14''
4764
0
مداحی استدیویی با عنوان «سولف وياي» از آلبوم «عمري ابلا وجودك» با صدای حسين فيصل به زبان عربی [سال 1440]
08':56''
191
1
0
مداحی به مناسبت وفات حضرت ام البنین (س) با نوای «میثم مطیعی»؛ (زمینه) «لا تَدْعُوِنِّي وَيْكِ أُمَّ الْبَنِينَ تُذَكِّرِينِي بِلِيُوثِ الْعَرِينِ / كَانَتْ بَنُونَ لِي أُدْعَى بِهِمْ وَ الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ وَ لا مِنْ بَنِينَ»
04':06''
2495
4
0
مداحی با عنوان «اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد» با صدای «محمد فصولی الكربلائي» میلاد پیامبر «صلی الله علیه و آله» و امام جعفر صادق «علیه السلام» به زبان عربی سال 1396
04':44''
7000
0
مداحی با عنوان «دو نورند دو برادر» با صدای «محمد فصولی الكربلائي» میلاد پیامبر «صل الله علیه و آله» و امام جعفر صادق «علیه السلام» به زبان عربی سال 1396
04':35''
381
0
مداحی با عنوان «ای عرش زمین بوست ای چرخ زمین گیرت» با صدای «محمد فصولی الكربلائي» میلاد پیامبر «صل الله علیه و آله» و امام جعفر صادق «علیه السلام» سال 1396
02':58''
546
0
مداحی با عنوان « دوباره صحن چشای عاشق» با صدای «محمد فصولی الكربلائي» میلاد پیامبر «صل الله علیه و آله» و امام جعفر صادق «علیه السلام» به زبان عربی سال 1396
05':45''
847
0
مداحی با عنوان «بسمة عشق مرسومه» با صدای «محمد فصولی الكربلائي» میلاد پیامبر «صل الله علیه و آله» و امام جعفر صادق «علیه السلام» به زبان عربی و فارسی سال 1396
03':34''
452
0
مداحی با عنوان «شکر حق رو میگم عاشق حسنم» با صدای «محمد فصولی الكربلائي» میلاد پیامبر «صل الله علیه و آله» و امام جعفر صادق «علیه السلام» سال 1396
03':23''
1963
0
مداحی با عنوان «رحمت خدا بر شیعیان حیدر» با صدای «محمد فصولی الكربلائي» میلاد پیامبر «صل الله علیه و آله» و امام جعفر صادق «علیه السلام» به زبان عربی سال 1396
03':03''
1602
2
0
مداحی با عنوان «مشتاقه لك» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
10':34''
15750
26
0
مداحی با عنوان «وانكسرت كفاطمة» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
20':48''
8162
11
0
مداحی با عنوان «يا نبضاً لإحساسي» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
18':50''
8341
6
0
مداحی با عنوان «إنهم صحب الحسين» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
21':07''
7694
6
0
مداحی با عنوان «لا تبجين» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
25':51''
7693
5
0
مداحی با عنوان «صفاتي عباس ثاني» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
23':42''
9037
3
0
مداحی با عنوان «اقطع الكلام» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
20':43''
3591
4
0
مداحی با عنوان «يا بوفاضل» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
27':56''
11362
8
0
مداحی با عنوان «الموعد ابمقتلي» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
13':01''
2811
1
0
مداحی با عنوان «قلب مجروح» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
21':48''
6457
1
0
مداحی با عنوان «يليله يرمله» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
30':32''
4997
1
0
مداحی با عنوان «خبر عاجل» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
16':50''
3622
1
0
مداحی با عنوان «قلي يا الميمون» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
13':30''
10564
5
0
مداحی با عنوان «خجلانه هواي» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
18':25''
4879
1
0
مداحی با عنوان «عندي فتيان أربعة» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
10':39''
3668
0
مداحی با عنوان «ما ينعرف راح» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
14':04''
2168
1
0
مداحی با عنوان «قاسم يا غاية المنى» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
14':57''
2357
0
مداحی با عنوان «ماتت دللول الولد» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
14':04''
20426
2
0
مداحی با عنوان «ناذر سنيني» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
15':08''
6775
2
0
مداحی با عنوان «يقارورة» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
19':18''
4167
3
0
مداحی با عنوان «قاللها صار» از آلبوم «ليالي عاشوراء» با صدای «باسم کربلایی» [محرم ۱۴۳۹] به زبان عربی
14':45''
1493
0

هنرمندان