محمدرضا شجریان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
ابیاتی از مثنوی مولوی با دکلمه "امیر نوری" و با صدای "محمد رضا شجریان"(6:24)
00':00''
37904
37
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
4461
3
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
17791
-2
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
2816
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
2126
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1850
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1700
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1892
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1707
1
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
8058
2
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
5894
2
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1252
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
2207
3
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1665
1
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1588
1
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1026
1
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1452
1
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1008
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
1021
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
892
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
839
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
907
0
موسیقی متن فیلم دلشدگان، ساخته علی حاتمی، اثری از: محمد رضا شجریان – حسین علیزاده
00':00''
833
-1
0
دعای ربنا در هنگام افطار با صدای استاد شجریان «ربنا لاتزغ قلوبنا» (4:15)
00':00''
61757
32
0
آلبوم: با ستاره ها خواننده: محمدرضا شجریان نام آهنگ: افسونگر
00':00''
2901
2
0
آلبوم: با ستاره ها خواننده: محمدرضا شجریان نام آهنگ: دشت بی حاصل
00':00''
1830
0
آلبوم: با ستاره ها خواننده: محمدرضا شجریان نام آهنگ: با ستاره ها
00':00''
1537
0
آلبوم: با ستاره ها خواننده: محمرضا شجریان نام آهنگ: سنگ دل
00':00''
1592
1
0
آلبوم: با ستاره ها خواننده: محمدرضا شجریان نام آهنگ: فریاد غم
00':00''
760
0
آلبوم: با ستاره ها خواننده: محمدرضا شجریان نام آهنگ: غریبانه
00':00''
1090
0
آلبوم: با ستاره ها خواننده: محمدرضا شجریان نام آهنگ: غمگسار
00':00''
974
1
0
تصنیف ناکجا آباد با صدای استاد شجریان
00':00''
361
2
0
آهنگ خونه جوانان با صدای استاد شجریان
00':00''
323
0
آهنگ دل مجنون با صدای استاد شجریان
00':00''
409
2
0
آهنگ اشک مهتاب با صدای استاد شجریان
00':00''
594
1
0

هنرمندان