مجموعه دوبیتی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
دو بیتی در وصف و مدح حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «ماه جارى و غزل دست فشان در حرمت» (00:49)
00':00''
807
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «خسته دلان دردمند دایره بسته دور تو» (00:32)
00':00''
611
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «خوب شد اى بوى زهرا آمدى» (00:26)
00':00''
559
1
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «بعد از این دست من و دامان گل» (00:26)
00':00''
877
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «بانوى قم در وطن خوشامدى» (1:16)
00':00''
585
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «اینجا كویر نیست» (00:58)
00':00''
657
0
دو بیتی در جلالت و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «در شهر ما كه نام تو سبز است» (00:26)
00':00''
485
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «تو باید از تبار نور باشى» (00:39)
00':00''
527
1
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «ببین آیینه در آیینه ناهید» (00:30)
00':00''
577
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «چه غوغاییست در صحن و سرایت» (00:39)
00':00''
692
1
0
دو بیتی در وصف و مدح حضرت معصومه(س) با عنوان «همراه ستاره های ناكام سلام» (00:19)
00':00''
711
-2
0

هنرمندان