فاطمه فاطمه است

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
بخش اول کتاب صوتی "فاطمه فاطمه است" با صدای مرحوم دکتر علی شریعتی (30:16)
30':16''
24516
33
0
بخش دوم کتاب صوتی «فاطمه فاطمه است» با صدای مرحوم دکتر علی شریعتی (29:25)
51':39''
22506
7
0
بخش سوم کتاب صوتی «فاطمه فاطمه است» با صدای مرحوم دکتر علی شریعتی (51:39)
51':39''
12527
12
0

هنرمندان