عرفان حافظ

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
كلیپ صوتی «عرفان حافظ» از بیانات مقام معظم رهبری در کنکره حافظ سال 1367 (2:42)
00':00''
1708
0
بیانات مقام معظم رهبری در آيين گشايش كنگره جهانی حافظ در سال1367 «با عناوین: درخشانترین ستاره فرهنگ فارسی، حافظ؛ همچنان ناشناخته، شعر حافظ مستفاد از قرآن، همزمانی لطافت و استحكام در غزل حافظ، خصوصیّات لفظی حافظ، اثرگذاری غزل حافظ بر سبك هندی» (1:01:20)
00':00''
869
0
بخش اول از جلسه اول «مجموعه "عرفان حافظ" مشتمل بر پنج جلسه سخنرانی استاد مطهری است که در سال 1350 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ایراد شده است» (24:01)
00':00''
2510
-1
0
بخش دوم از جلسه اول «شهید استادمطهری در این بخش با استفاده از نگاه تاریخی، به این سئوال جواب می دهد که آیاحافظ عارف بوده است یا نه؟» (21:06)
00':00''
1433
2
0
بخش سوم از جلسه اول «استاد مطهری یکی از راههای شناخت حافظ رااشعار و دیوان ایشان می داند و در این بخش به سراغ آن رفته، نظریات گوناگون را در این باره مطرح می کند» (21:09)
00':00''
1740
6
0
بخش اول از جلسه دوم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان " حافظ، گلی از بوستان معارف اسلامی " (31:08)
00':00''
3176
3
0
بخش دوم از جلسه دوم سخنرانی علامه شهید مطهری «استاد در این بخش با اشاره به اشعار مولوی، حافظ، شیخ محمود شبستری، مغربی، هاتف اصفهانی، شیخ بهایی و علامه طباطبایی، به علت یابی رمز گویی عرفا می پردازد» (31:22)
00':00''
1761
1
0
موضوع بخش اول از جلسه سوم " جهان بینی و ایدئولورزی حافظ، مطابق ظاهر اشعار او" میباشد. استاد مطهری در این بخش فرضیه های موجود را بررسی میکند (29:35)
00':00''
1678
0
بخش دوم از جلسه سوم سخنرانی علامه شهید مطهری، استاد در این بخش به بررسی موضوع غنیمت شمردن دم و کلماتی نظیر : شاهد، گدایی، مداحی و. . در دیوان حافظ می پردازد (26:59)
00':00''
1116
0
بخش اول از جلسه چهارم سخنرانی علامه شهید مطهری (32:41)
00':00''
1340
0
بخش دوم از جلسه چهارم سخنرانی علامه شهید مطهری «استاد در این بخش به محور جهان بینی عرفانی یعنی " وحدت وجود " می پردازد» (30:39)
00':00''
1463
1
0

هنرمندان