صحیفه سجادیه / خوشوقت

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای 26 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع همسایه و دوست» (18:35)
18':35''
1639
-1
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز 7 تا 12 دعای 25 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع شیطان» (17:42)
17':42''
1912
1
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز 1 تا 6 دعای 25 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع فرزندآوری» (19:18)
19':18''
1476
-2
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای 22 و 25 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع حسد و حق اولاد بر والدین» (18:00)
18':00''
1535
1
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز 9 تا 13 دعای 21 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع)» (13:12)
13':12''
1081
1
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز 1 دعای 21 صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع ضعف انسان» (19:35)
19':35''
1411
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز 16 تا 18 دعای 20 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع)» (20:20)
20':20''
1298
1
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای 9 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع توبه» (18:36)
18':36''
2036
1
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای 9 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع دوری از راه گناه و معصیت» (17:38)
17':38''
1761
1
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای 6 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع دعا برای صبح ها و شب ها» (21:12)
21':12''
1444
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز 18 تا 23 دعای 6 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین» (19:32)
19':32''
1316
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای 2 صحیفه سجادیه با موضوع پیامبر اسلام(ص)» (19:32)
19':32''
859
0
سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «نعمت ارسال پیامبر خاتم(ص)» (19:40)
19':40''
1327
0

هنرمندان