شعر و دکلمه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
دکلمه و آوازی زیباست با صدای آقایان محمد علی قدمی و علیرضا معینی «این حدیث ازامام ما باقر/بشنــواز روایــت جابــر» (6:29)
00':00''
1212
4
0
شعر خوانی در مدح و منقبت امام باقر (ع ) با صدای استاد حسان «در جهان هم شان و همتایی کجا دارد بقیع/ چون که یکجا چار محبوب خدا دارد بقیع» (4:12)
00':00''
1089
-1
0

هنرمندان