شرح دعای ابوحمزه-میانجی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
بیانات آیت الله احمدی میانجی «ابوحمزه ثمالی کیست؟ ادب الهی و اسلامی چگونه است؟ »ا (29:30)
00':00''
1480
3
0
شرح فرازهایی از دعای ابو حمزه ثمالی از زبان استاد اخلاق آیت الله احمدی میانجی درباره مراتب توحید و خیر مطلق (27:40)
00':00''
1265
2
0
شرحی از دعای ابوحمزه ثمالی پیرامون پیدا کردن تنها راه نجات از گرفتاریهای دنیوی و اخروی و آثار مخرب گناه در زندگی انسان در فرمایشات آیت الله میانجی (14:40)
00':00''
1187
1
0
توضیحاتی از آیت الله احمدی میانجی پیرامون مسئله مهم خوف و رجا و طمع داشتن به کرم خدا در دعای ابوحمزه ثمالی (28:40)
00':00''
735
1
0
بیانات آیت الله میانجی در شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پیرامون اظهار عجز،ذلت، نیاز،فقر و عبودیت دربرابر خدا و درخواست عفو ، بخشش و غفران الهی (41:21)
00':00''
853
2
0
بیانات آیت الله میانجی در شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پیرامون اظهار عجز،ذلت، نیاز،فقر و عبودیت دربرابر خدا و درخواست عفو ، بخشش و غفران الهی (41:21)
00':00''
992
1
0
تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پیرامون تربیت و ربوبیت الهی از کودکی تا لحظه مرگ از زبان استاد فرزانه آیت الله میانجی (45:30)
00':00''
833
1
0
سخنان آیت الله میانجی در شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پیرامون معرفت الله و کسب یقین از جانب خدای متعال (34:03)
00':00''
690
4
0
شرح فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی پیرامون صراط مستقیم و اینکه بین خدا و مسافر به سوی خدا مسافتی نیست بلکه : ان الراحل الیک قریب المسافة...(31:51)
00':00''
622
2
0
توضیحات استاد اخلاق آیت الله احمدی میانجی درباره توجه به خدا با توسل به اولیاء و انبیاء در دعای ابو حمزه ثمالی (50:50)
00':00''
647
2
0

هنرمندان