سروش بیداری

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
قسمت اول نمایش رادیویی «سروش بیداری»؛ نویسنده: «سعید تشکری»؛ سردبیر: «نادر برهانی مرند»؛ هنرمندان: «بهروز مسروری، اسماعیل بختیاری، احمد آقالو، زهره مجابی، باقر کریم پور، مهدی صباغی، محمد پورحسن، مهدی نمینی مقدم، سینا نیکوکار، عباس وفایی، محمد رضاعلی، ماندانا اصلانی، بهرام ابراهیمی، حبیب بختیاری، احمد ایرانیخواه، مهدی گیاهی»؛ با حضور: «مهین نثری و صدرالدین شجره»؛ گوینده: «مریم نشیبا»؛ نوازنده تار: «کاوه آهنگرانی»؛ با شرکت و کارگردانی: «میکائیل شهرستانی»؛ افکتور: «فرشاد آذرنیا»؛ صدابردار: «علی حاجی نوروزی»؛ تهیه کننده: «ماهداد توکلی»(30:14)
30':14''
8876
1
0
قسمت دوم نمایش رادیویی «سروش بیداری»: مظفرالدین شاه قاجار که به همراه اتابک خود، در وضعیت نابسامانی مردم ایران همچون پدر خود به سفر فرنگ رفته در بازگشت متوجه می‌شود که باید در برابر قیام ضد استبدادی مشروطیت و جنبش عدالت خواهی و دینی مردم تسلیم شود.(29:43)
29':43''
8550
2
0
قسمت سوم نمایش رادیویی «سروش بیداری»: جهانگیرخان شیرازی که روزنامه صور اسرافیل را منتشر می‌کند به اصرار همسرش فردی به نام درویش را از خود می‌راند و به کمک خانواده میرزا علی اکبر خان دهخدا می‌رود.(28:33)
28':33''
9878
1
0
قسمت چهارم نمایش رادیویی «سروش بیداری»: روزنامه صور اسرافیل با شاه تازه، محمدعلی شاه که افکار استبدادی دارد، سر ناسازگاری دارد.(29:48)
29':48''
8875
1
0
قسمت پنجم نمایش رادیویی «سروش بیداری»: درویش که تا پیش از این علاقه داشت با روزنامه صور اسرافیل همکاری نماید، با دانستن رازی به سوی فراماسونرها می‌رود. علی اکبر دهخدا به ایران بازمی‌گردد و با مشروطه خواهان آشنا می‌شود.(29:45)
29':45''
12049
1
0
قسمت ششم نمایش رادیویی «سروش بیداری»: تمایلات ضداستبدادی دهخدا، او را به میرزاجهانگیرخان می‌رساند. عارف، دهخدا و جهانگیرخان تصنیف‌هایی را اجرا می‌کنند.(29:10)
29':10''
5096
1
0
قسمت هفتم و پایانی نمایش رادیویی «سروش بیداری»: دهخدا، جهانگیرخان و دیگر مشروطه‌خواهان دستگیر می‌شوند. علما دستور بست نشستن در شاه عبدالعظیم را برای مشروطه‌خواهان می‌دهند. زندانیان آزاد می‌شوند ولی محمد علی شاه دستور به توپ بستن مجلس را صادر می‌کند.(30:34)
30':34''
3845
1
0

هنرمندان