سخنرانی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 17158
سخنرانی «مسعود عالی» شب اول ایام فاطمیه دوم [ُسال 97]
49':23''
1732
0
سخنرانی حجت‌الاسلام سید حسین مومنی شام شهادت حضرت‌زهرا(سلام‌الله‌علیها)؛ فاطمیه اول [ُسال 97]
44':44''
747
0
سخنرانی «حجت‌الاسلام سید حسین مومنی» شب‌شهادت‌حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)؛ فاطمیه اول [ُسال 97]
37':50''
263
0
سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد با موضوع «مقام و شأن سلمان فارسی» با استناد به سخن امام صادق (علیه السلام)
01':41''
474
0
سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد با موضوع «آثار اخروی صدقه جاریه»
01':57''
365
0
سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد با موضوع «آثار اخروی صلوات بر محمد و آل محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)»
01':23''
569
0
سخنرانی حجت الاسلام حاج ابوالقاسم با موضوع «توفیق عبادت خالصانه»
02':09''
459
0
سخنرانی حجت الاسلام حاج ابوالقاسم با موضوع «تبیین صفات حضرت ابراهیم (علیه السلام)»
02':39''
267
0
سخنرانی حجت الاسلام جوادی آملی با موضوع «نشانه مرد مستقیم»
01':17''
252
0
سخنرانی حجت الاسلام میرشفیعی با موضوع «عامل ارتباط بیشتر با اهل بیت (علیهم السلام)»
03':18''
293
0
سخنرانی حجت الاسلام حسینی اراکی با موضوع «دلیل برتری پیامبر (صلی الله علیه وآله)»
02':39''
212
0
سخنرانی حجت الاسلام حسینی اراکی با موضوع «خبر بزرگ خداوند به جهانیان»
01':42''
194
0
سخنرانی حجت الاسلام حسینی اراکی با موضوع «الگوی حسنه تمام جهانیان»
01':44''
135
0
سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی با موضوع «حق والای مادر بر فرزند»
01':34''
438
0
سخنرانی حجت الاسلام صابری با موضوع «شرط پذیرش اعمال»
02':27''
262
0
سخنرانی حجت الاسلام جعفرپور با موضوع «درب ورود به بهشت»
02':08''
202
0
سخنرانی حجت الاسلام جعفرپور با موضوع «سکوی پرش انسان به سوی پروردگار»
01':38''
468
0
سخنرانی حجت الاسلام حائری شیرازی با موضوع «نشانه اثر تربیتی پیامبر (صلی الله علیه و آله)»
02':50''
207
0
سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی با موضوع «نشانه قدم صدق در مسیر امام حسین (علیه السلام) و اصحاب ایشان»
01':59''
242
0
سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی با موضوع «عامل دریافت پاداش الهی به هنگام مصایب»
02':53''
236
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «رتبه و جایگاه حضرت معصومه (علیهاالسلام) از نگاه امام رضا (علیه السلام)»
01':57''
251
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین صفات الهی»
02':38''
359
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل رهایی از مشکلات»
03':17''
520
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «از دروس عملی امام موسی بن جعفر (علیه السلام)»
02':20''
265
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «اولین پایه دین اسلام»
03':20''
238
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «پایه های سعادت بشر»
02':34''
193
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «بررسی شاخصه های پاکی از گناهان»
02':23''
192
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین ویژگی های اولیای الهی»
03':34''
155
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین درخواست های عنوان بصری از پروردگار»
02':07''
175
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «محصول تقوا و محبت دنیوی»
03':15''
159
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «امتیازات علمای شیعه»
02':34''
134
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانه طاعت انسان در بُعد معرفت»
02':50''
168
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «یاور حقیقی انسان در مشکلات»
01':52''
251
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «شاخصه ها و ویژگی های مؤمنین حقیقی»
02':36''
147
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «میوه شجره نبوت»
02':11''
176
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «راه دستیابی به مقام حضور»
03':02''
174
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «منشأ سعادت دنیا و آخرت»
02':08''
218
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانه انحراف از راه پیامبر (صلی الله علیه و آله)»
02':15''
198
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «راه نجات از آسیب های زمانه»
01':51''
244
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «توجه به امام عصر و عمل به احکام ایشان»
02':41''
187
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانه موحد بودن انسان»
02':51''
161
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «شکننده زندان وجودی انسان»
02':55''
162
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین شاخصه های دین الهی»
02':11''
137
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «امانت امام رضا (علیه السلام) در قم»
02':40''
130
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانگر مقام خلافت الهی»
01':39''
141
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «جایگاه محسوس شدن روح فطری و ملکوتی»
02':35''
168
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «هدف آفرینش»
02':22''
161
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل سبک شدن گناهان»
02':41''
209
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشان درک حقیقت قرآن»
02':16''
213
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «گنجینه ای از علوم گوناگون»
02':34''
393
0

هنرمندان