سخنرانی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 15480

صوت کامل بیانات رهبر انقلاب حضرت آیت خامنه ای در جلسه رسیدگی به مشکلات زلزله‌زدگان کرمانشاه در تاریخ 96.8.29 «مسئولان تلاش‌های خود را مضاعف کنند، به این حد قانع نیستم. در مورد امداد و نجات کارهای خوبی انجام شد اما در مورد رسیدگی به امور و نیازهای اولیه زلزله زدگان تلاش مضاعف با مدیریت یکپارچه لازم است...»

18':13''

333

0

/Play/256043/به-این-حد-قانع-نیستم

صوت کامل بیانات رهبر انقلاب حضرت آیت خامنه ای در جمع مردم منطقه زلزله‌زده سر پل ذهاب در تاریخ 96.8.29 «خیلی مایل بودیم در وقتی به شهر شما بیاییم که دلهای شما شاد باشد و زندگی شما خرم باشد. دوست نداشتیم در شرایطی بین شما مردم عزیز بیاییم که در غم و بلا و حادثه دیده باشید...»

10':44''

241

0

/Play/256037/با-یکایک-شما-هم-دردیم

جلسه 107 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

52':01''

613

0

/Play/249418/حجامت-و-درمان-با-آن-1

جلسه 108 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

49':01''

256

0

/Play/249417/حجامت-و-درمان-با-آن-2

جلسه 109 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:01':19''

371

0

/Play/249415/حجامت-و-درمان-با-آن-3

جلسه 110 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:01':19''

239

1

0

/Play/249406/حجامت-و-درمان-با-آن-4

جلسه 111 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

56':51''

288

1

0

/Play/249404/حجامت-و-درمان-با-آن-5

جلسه 112 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

59':53''

127

0

/Play/249402/حجامت-و-درمان-با-آن-6

جلسه 113 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

49':16''

185

0

/Play/249401/حجامت-و-درمان-با-آن-7

جلسه 114 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

53':01''

170

0

/Play/249398/حجامت-و-درمان-با-آن-8

جلسه 115 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

50':24''

155

0

/Play/249397/حجامت-و-درمان-با-آن-9

جلسه 116 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:03':39''

257

0

/Play/249391/حجامت-و-درمان-با-آن-10

جلسه 190 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:05':00''

438

0

/Play/249380/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-1

جلسه 190 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

54':27''

434

0

/Play/249378/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-2

جلسه 191 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

59':51''

369

0

/Play/249377/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-3

جلسه 192 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:01':24''

146

0

/Play/249376/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-4

جلسه 193 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:05':41''

112

0

/Play/249368/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-5

جلسه 194 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

54':44''

61

0

/Play/249367/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-6

جلسه 195 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:03':38''

59

0

/Play/249366/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-7

جلسه 196 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

58':09''

79

0

/Play/249362/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-8

جلسه 197 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

58':09''

87

0

/Play/249361/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-9

جلسه 198 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:13':24''

150

0

/Play/249353/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-10

جلسه 199 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:06':30''

105

0

/Play/249350/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-11

جلسه 200 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «در اسلام اهمیت زیادی به بهداشت دهان و دندان داده شده و تاکید زیادی بر مسواک زدن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:06':22''

2879

0

/Play/248876/آداب-مسواک-و-بهداشت-دهان-و-دندان

جلسه 201 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «در اسلام روایات زیادی در مورد آداب تخلی و دستشویی رفتن وارد شده که با رعایات این نکات فرد هم اجابت مزاج خوبی خواهد داشت و هم اینکه از ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

28':28''

1724

2

0

/Play/248875/آداب-دستشویی-رفتن-در-اسلام-1

جلسه 202 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «در اسلام روایات زیادی در مورد آداب تخلی و دستشویی رفتن وارد شده که با رعایات این نکات فرد هم اجابت مزاج خوبی خواهد داشت و هم اینکه از ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

46':14''

1353

0

/Play/248874/آداب-دستشویی-رفتن-در-اسلام-2

بیانات رهبر انقلاب «حضرت آیت الله خامنه ای» پیرامون کشتار مردم بی پناه میانمار «دبير كل سازمان ملل محكوم كرده. زحمت كشيده! چه فايده‌ای دارد؟ بايد اثر عملی داشته باشد! به دولت ميانمار فشار سياسی و اقتصادی وارد شود»

05':02''

4754

0

/Play/248864/فاجعه-میانمار

جلسه 203 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «در اسلام روایات زیادی در مورد آداب تخلی و دستشویی رفتن وارد شده که با رعایات این نکات فرد هم اجابت مزاج خوبی خواهد داشت و هم اینکه از ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

46':02''

1266

0

/Play/248341/آداب-دستشویی-رفتن-در-اسلام-3

جلسه 204 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «چگونه بخوابیم که در خواب برایمان مشکلی پیش نیاید و چگونه بخوابیم که در خواب راحت باشیم و خوابمان موجب بیماریمان نشود؟!...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

47':41''

980

2

0

/Play/248338/خواب-و-تاثیر-آن-در-سلامت-1

جلسه 205 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «چگونه بخوابیم که در خواب برایمان مشکلی پیش نیاید و چگونه بخوابیم که در خواب راحت باشیم و خوابمان موجب بیماریمان نشود؟!...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

44':54''

611

0

/Play/248335/خواب-و-تاثیر-آن-در-سلامت-2

جلسه 207 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «همبستر شدن و اموری است که در زندگی زناشویی باید رعایت شود تا اینکه زندگی سالم و فرزندان سالم و خوبی داشته باشیم...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

37':12''

3169

1

0

/Play/248307/آداب-زناشویی-و-همبستر-شدن-1

جلسه 208 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «همبستر شدن و اموری است که در زندگی زناشویی باید رعایت شود تا اینکه زندگی سالم و فرزندان سالم و خوبی داشته باشیم...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

51':36''

1274

0

/Play/248305/آداب-زناشویی-و-همبستر-شدن-2

جلسه 209 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «صحبت در آداب سلامتی با حمام رفتن است که چگونه و چه زمانهایی به حمام برویم؟!...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

47':59''

870

0

/Play/248298/آداب-استحمام-و-حمام-کردن-1

جلسه 210 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «صحبت در آداب سلامتی با حمام رفتن است که چگونه و چه زمانهایی به حمام برویم؟!...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

55':52''

1497

0

/Play/248282/آداب-استحمام-و-حمام-کردن-2

جلسه 211 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «یکی از بهترین درمانها برای مشکلات پوستی و خونی که در روایات بیان شده، نوره است که تاکید شده که آن را ترک نکنید...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

48':06''

1341

0

/Play/248260/فضیلت-استفاده-از-نوره

جلسه 212 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بحث در مورد این است که چگونه موهای زاید بدن را برطرف کنیم و نوره چه تاثیراتی برای درمان بیماریها دارد؟...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

53':13''

917

0

/Play/248258/برطرف-کردن-موهای-زاید-بدن

سخنرانی استاد «رحیم پور ازغدی» در ضمینه «سبک زندگی دینی و اسلامی از دیدگاه شهید مطهری در عصر معاصر»

01:06':34''

2262

1

0

/Play/247552/سبک-زندگی-و-شهید-مطهری

جلسه 213 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بحث در مورد چیزهایی که هم زیبایی محسوب می شود و هم موجب سلامتی می شود که یکی از این موارد موها می باشد...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

58':19''

1038

0

/Play/247436/زینت-و-آرایش-در-طب-اسلامی-1

جلسه 214 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بحث در مورد چیزهایی که هم زیبایی محسوب می شود و هم موجب سلامتی می شود که نوعی پیشگیری از بیماریهای پوستی هم حساب می شود...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

42':45''

551

0

/Play/247426/زینت-و-آرایش-در-طب-اسلامی-2

جلسه 215 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بحث در مورد چیزهایی که هم زیبایی محسوب می شود و هم موجب سلامتی می شود و یکی از اینها عطر است که حضرت رسول صلی الله پول زیادی برای عطر خرج می کردند و ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

50':35''

506

0

/Play/247425/زینت-و-آرایش-در-طب-اسلامی-3

جلسه 216 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «روغن مالی علاوه بر اینکه موجب زیبایی می شود باعث صحت و سلامت بدن می شود که خیلی مهم است...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

58':59''

1309

2

0

/Play/247412/روغن-مالی-در-طب-اسلامی

جلسه 217 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «استشمام بوی خوش کمترین فایده ای که دارد، نفس را خوش بو می کند و برای درمان بدبویی بازدم مفید است ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:02':18''

4210

1

0

/Play/246653/استفاده-از-عطرها-در-طب-اسلامی

جلسه 218 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «اسلام در مورد همه مسائل زندگی برنامه دارد حتی اینکه چه لباسی پوشیده شود و از چه رنگهایی نباید استفاده نمود...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

54':02''

7669

0

/Play/246645/آداب-لباس-پوشیدن-در-اسلام-1

جلسه 219 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «اسلام در مورد همه مسائل زندگی برنامه دارد حتی اینکه چه لباسی پوشیده شود و از چه رنگهایی نباید استفاده نمود...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

52':39''

3809

0

/Play/246644/آداب-لباس-پوشیدن-در-اسلام-2

جلسه 220 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «اسلام در مورد همه مسائل زندگی برنامه دارد حتی اینکه چه لباسی پوشیده شود و از چه رنگهایی نباید استفاده نمود...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

45':04''

4677

0

/Play/246643/آداب-لباس-پوشیدن-در-اسلام-3

جلسه 221 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «اسلام در مورد اینکه انسان در چه خانه هایی زندگی کند هم برنامه دارد و راهکار می دهد که حتی سقف خانه بهتر است چقدر باشد ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

34':50''

6750

0

/Play/246636/محل-سکونت-در-اسلام-1

جلسه 222 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «اسلام در مورد اینکه انسان در چه خانه هایی زندگی کند هم برنامه دارد و راهکار می دهد که حتی سقف خانه بهتر است چقدر باشد ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

47':12''

969

0

/Play/246633/محل-سکونت-در-اسلام-2

جلسه 223 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «برخی از پرندگان شوم هستند و برخی از پرندگان خوب هستند و بهتر است که در خانه ها باشند و فواید زیادی برای اهل خانه دارد...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

42':29''

727

0

/Play/246619/نگهداری-حیوانات-در-اسلام

جلسه 224 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «هر کسی که برای مسافرت از خانه خارج شود و چوب...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

55':24''

532

0

/Play/246614/آداب-مسافرت-در-اسلام

بیانات حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آقامیری» درباره جایگاه علمی حضرت امام جواد سلام الله علیه، در مسجد جامع الغدیر تهراان؛ در شب شهادت آن حضرت

32':08''

2266

0

/Play/245622/جایگاه-علمی-امام-جواد(ع)

هنرمندان