سخنرانی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 17142
سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی با موضوع «نشانه قدم صدق در مسیر امام حسین (علیه السلام) و اصحاب ایشان»
01':59''
21
0
سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی با موضوع «عامل دریافت پاداش الهی به هنگام مصایب»
02':53''
5
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «رتبه و جایگاه حضرت معصومه (علیهاالسلام) از نگاه امام رضا (علیه السلام)»
01':57''
5
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین صفات الهی»
02':38''
16
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل رهایی از مشکلات»
03':17''
22
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «راه تقرب به معبود و از دروس عملی امام موسی بن جعفر (علیه السلام)»
02':20''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «اولین پایه دین اسلام»
03':20''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «پایه های سعادت بشر»
02':34''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «بررسی شاخصه های پاکی از گناهان»
02':23''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین ویژگی های اولیای الهی»
03':34''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین درخواست های عنوان بصری از پروردگار»
02':07''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «محصول تقوا و محبت دنیوی»
03':15''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «امتیازات علمای شیعه»
02':34''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانه طاعت انسان در بُعد معرفت»
02':50''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «یاور حقیقی انسان در مشکلات»
01':52''
5
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «شاخصه ها و ویژگی های مؤمنین حقیقی»
02':36''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «میوه شجره نبوت»
02':11''
11
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «راه دستیابی به مقام حضور»
03':02''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «منشأ سعادت دنیا و آخرت»
02':08''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانه انحراف از راه پیامبر (صلی الله علیه و آله)»
02':15''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «راه نجات از آسیب های زمانه»
01':51''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «توجه به امام زمان عصر و عمل به احکام ایشان»
02':41''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانه موحد بودن انسان»
02':51''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «شکننده زندان وجودی انسان»
02':55''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «شاخصه های دین الهی»
02':11''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «امانت امام رضا (علیه السلام) در قم»
02':40''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانگر مقام خلافت الهی»
01':39''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «جایگاه محسوس شدن روح فطری و ملکوتی»
02':35''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «هدف آفرینش»
02':22''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل سبک شدن گناهان»
02':41''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشان درک حقیقت قرآن»
02':16''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «گنجینه ای از علوم گوناگون»
02':34''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «جایگاه عرش الرحمن الهی»
01':50''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «نشانه قلب سلیم»
01':50''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین شاخصه های وجودی آیت الله لنکرانی»
02':47''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل رسیدن به حقیقت معبود»
03':11''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین وصیت پیامبر رحمت»
02':18''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «آیینه و مظهرصفات الهی»
02':52''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «راه دستیابی به قرب الهی»
02':22''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل حرکت به سوی درجات کمال»
02':37''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «دو گذرگاه اصلی حیات»
02':38''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل ارزش وجودی انسان»
01':51''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «عامل باز شدن چشم دل در دنیا»
02':16''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «تبیین صفات و ویژگی های بهشت خاص خدا»
02':31''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «شیدای عبادت پروردگار»
03':21''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «احیاگر نسل انسان»
02':39''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «اهمیت عمل به علم در زندگی»
02':28''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «دو طایفه شکننده کمر پیامبر (صلی الله علیه و آله)» با استناد به حدیث نبوی
02':50''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «شرط قبولی اعمال»
02':26''
0
0
سخنرانی حجت الاسلام صدیقی با موضوع «لزوم معرفت پروردگار»
02':24''
0
0

هنرمندان