دعاي تحويل سال

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
هم خوانی زیبای دعای تحویل سال نو همراه با دعای امام خمینی (ره)
01':11''
18227
36
0
سخنان «آیت الله محمدصادق حائری شیرازی» در ویژه برنامه «ارمغان»؛ «تفسیر دعای تحویل سال (حول حالنا الی احسن الحال)»(4:03)
04':03''
2179
-1
0
کلیپ صوتی زیبایی از سخنان آیت الله مظاهری درباره «شرایط انتظار فرج موعود» به ضمیمه «دعای تحویل سال با صدای محمد اصفهانی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(4:59)
04':59''
8058
9
0
دعای تحویل سال نو با صدای امام خمینی(ره) و همخوانی گروه محراب (1:08)
05':20''
6340
10
0
قرائت دعای تحویل سال توسط امام خمینی (ره) درباره دعای (00:16)
00':00''
4163
8
0
معنی "حوّل حالنا الی احسن الحال" از زبان امام خمینی (ره) (00:59)
00':00''
115316
40
0
دعای تحویل سال نو (یا مقلب القلوب والابصار ...) با صدای «محمد اصفهانی»(1:41)
01':41''
53001
44
0
دعای تحویل سال با صدای «محمد اصفهانی»(1:46)
01':46''
107835
25
0
همخوانی زیبا از دعای تحویل سال " یا مقلب القلوب و الابصار ..." (00:52)
00':00''
4469
11
0
هم خوانی زیبای دعای تحویل سال همراه با دعای امام خمینی (ره) (01:09)
00':00''
4015
1
0
دعای تحویل سال " یا مقلب القلوب و الابصار ..." به صورت هم خوانی (01:33)
00':00''
5911
5
0
دعای تحویل سال " یا مقلب القلوب و الابصار ..." (01:21)
00':00''
3809
18
0

هنرمندان