دعاهای هر روز

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 60
شیخ صدوق از جابربن عبدالله انصارى روایت کرده که گفت: رفتم به خدمت حضرت رسول(ص) در جمعه آخر ماه رمضان. چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود که اى جابر این جمعه آخر از ماه رمضان است پس آن را وداع کن و بگو:«َاللّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَ الْعَهْدِمِنْ صِیامِنا اِیَّاهُ، فَاِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنى مَرْحُوماً وَلا تَجْعَلنى مَحْرُوماً»پس بدرستى که هر که این دعا را در این روز بخواند به یکى از دو خصلت نیکو ظفر مى یابد رسیدن به ماه رمضان آینده یا به آمرزش خدا و رحمت بى انتها» (00:20)
00':20''
794
-1
0
دعای روز اول ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم، با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ » (2:06)
00':00''
3019
7
0
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِکَ » (1:22)
00':00''
2181
4
0
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «یا رب مرا امروز بیداری عطا کن» (1:31)
00':00''
1467
-1
0
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «یا رب عنایت کن توان طاعتت را؛ شیرینی یادت نشان برجان شیدا» (2:00)
00':00''
1294
3
0
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ» (1:36)
00':00''
1285
4
0
دعای روزششم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا«اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِکَ ؛ سوا مکن ای صاحب امروز و فردا/ هرگز برای ناسپاسی ها دلم را (1:33)
00':00''
1123
4
0
دعای روزهفتم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ وقیامِهِ » (1:32)
00':00''
1321
1
0
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا « اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ ؛اطعام و مهر و دوستی را با یتیمان/ کن قسمت من ای پناه بی پناهان» (1:24)
00':00''
1082
2
0
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِکَ الواسِعَةِ؛ یا رب ز بحر رحمتت کن بهره مندم/بر حق عشق دلفروزت کن پسندم» (1:37)
00':00''
882
3
0
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین علیکَ ؛ از بندگان مخلصت فرما قبولم/ از رستگارانت پذیر از جان ملولم» (1:30)
00':00''
864
6
0
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ ؛ مطلوب جانم ساز ایمان را الهی/منفور من کن جرم و عصیان را الهی» (1:38)
00':00''
1080
3
0
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ ؛ با عفت این جان مرا ارزنده گردان/ امروز بر من این گناهان را بپوشان» (1:55)
00':00''
763
2
0
دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا « اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ و صَبّرنی فیهِ على کائِناتِ ؛ یا رب مرا ازین گناهان پاک گردان/در هر مصیبت صابرم کن از دل و جان» (1:51)
00':00''
935
3
0
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «بر این گناهانم مکن یا رب ملامت/ مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت» (1:36)
00':00''
752
5
0
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین» (1:21)
00':00''
758
1
0
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا«توفیق الفت با حبیبانت عطا کن/امروزم از گرداب بدکاران رها کن» (2:03)
00':00''
3031
3
0
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا « اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ » (2:03)
00':00''
754
3
0
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ» (1:47)
00':00''
792
2
0
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا «اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ» (1:58)
00':00''
854
0
0
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:33)
00':00''
1090
4
0
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:37)
00':00''
625
2
0
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (2:30)
00':00''
660
1
0
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:33)
00':00''
556
1
0
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:39)
00':00''
606
1
0
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:47)
00':00''
640
3
0
دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:38)
00':00''
542
2
0
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:52)
00':00''
605
1
0
دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:29)
00':00''
593
2
0
دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان با ترجمه منظوم با اجرای گروه به سوی فردا (1:56)
00':00''
579
2
0
دعای روزسیم ماه مبارك رمضان (00:48)
00':00''
1135
0
دعای روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان (00:50)
00':00''
863
1
0
دعای روزبیست وهشتم ماه مبارك رمضان (00:50)
00':00''
861
0
دعای روزبیست وهفتم ماه مبارك رمضان (00:55)
00':00''
1207
0
دعای روز بیست وششم ماه مبارك رمضان (00:42)
00':00''
748
0
دعای روزبیست وپنجم ماه مبارك رمضان (00:46)
00':00''
807
0
دعای روزبیست وچهارم ماه مبارك رمضان (00:55)
00':00''
787
0
دعای روزبیست وسوم ماه مبارك رمضان (1:06)
00':00''
775
0
دعای روزبیست ودوم ماه مبارك رمضان (1:12)
00':00''
759
0
دعای روز بیست ویکم ماه مبارك رمضان (00:53)
00':00''
752
2
0
دعای روز بیستم ماه مبارك رمضان (00:53)
00':00''
695
0
دعای روز نوزدهم ماه مبارك رمضان(00:54)
00':00''
711
0
دعای روزهجدهم ماه مبارك رمضان (00:57)
00':00''
702
0
دعای روز هفدهم ماه مبارك رمضان (1:14)
00':00''
757
0
دعای روز شانزدهم ماه مبارك رمضان (00:58)
00':00''
725
0
دعای روز پانزدهم ماه مبارك رمضان (1:16)
00':00''
730
0
دعای روز چهاردهم ماه مبارك رمضان (00:58)
00':00''
716
0
دعای روز سیزدهم ماه مبارك رمضان (00:58)
00':00''
787
0
دعای روز دوازدهم ماه مبارك رمضان (00:58)
00':00''
776
0
دعای روز یازدهم ماه مبارك رمضان با صدای صالحی (1:12)
00':00''
823
0

هنرمندان