در محضر امام رضا(ع)

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 63
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌با مشروب‌خوار همنشینی و سلام و علیک نکن. بحار الانوار، ج 66، ص 491» (0:05)
00':05''
1006
1
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌از حرص و حسادت بپرهیز که این دو، امتهای گذشته را نابود کرد، و بخیل نباش که هیچ مؤمن و آزاده ای به آفت بخل مبتلا نمی شود. بخل مغایر با ایمان است. بحار الانوار، ج 78، ص 346» (0:22)
00':22''
1030
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «خداوند سه چیز را به سه چیز دیگر مربوط کرده است و به طور جداگانه نمی پذیرد. نماز را با زکات ذکر کرده است، هرکس نماز بخواند و زکات ندهد نمازش پذیرفته نیست. نیز شکر خود و شکر از والدین را با هم ذکر کرده است. از این رو هرکس از والدین خود قدردانی نکند از خدا قدردانی نکرده است. نیز در قرآن سفارش به تقوا و سفارش به ارحام در کنار هم آمده است. بنابراین اگر کسی به خویشاوندانش رسیدگی و احسان ننماید، با تقوا محسوب نمی شود. عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 258» (0:55)
00':55''
1564
2
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد اطاعت از خداوند «اگر بهشت و جهنمی هم در کار نبود باز لازم بود به خاطر لطف و احسان خداوند مردم مطیع او باشند و نافرمانی نکنند. بحار الانوار، ج 71، ص 174» (0:13)
00':13''
839
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون درجات عجب «عجب درجاتی دارد: یکی این که کردار بد بنده در نظرش خوش جلوه کند و آن را خوب بداند و پندارد کار خوبی کرده . یکی این که بنده ای به خدا ایمان آورد و منت بر خدا نهد با این که خدا را به او منت است در این باره. تحف العقول، ص 468» (0:22)
00':22''
586
1
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «هرکس از خود حساب بکشد سود می برد و هرکس از خود غافل شود زیان می بیند، و هرکس از آینده اش بیم داشته باشد به ایمنی دست می یابد، و هرکس از حوادث دنیا عبرت بگیرد بینش پیدا می کند، و هرکس بینش پیدا کند مسائل را می فهمد و هرکس مسائل را بفهمد عالم است. بحار الانوار، ج 78، ص 352» (0:35)
00':35''
1598
1
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «عبدالسلام هروی می گوید: از امام رضا (ع) شنیدم می فرمود: خدا رحمت کند کسی را که آرمان ما را زنده کند. گفتم: چگونه این کار را بکند؟ فرمود: آموزشهای ما را یاد بگیرد و به مردم بیاموزد. وسائل الشیعة، ج 18، ص102» (0:25)
00':43''
805
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون تجلیل از قرآن «‌امام رضا (ع) در ضمن تجلیل از قرآن و اعجاز آن فرمودند: قرآن ریسمان محکم و بهترین راه به بهشت است، قرآن انسان را از دوزخ نجات می دهد. قرآن به مرور زمان کهنه نمی شود. سخنی همیشه تازه است زیرا برای زمان خاصی تنظیم نشده است. قرآن راهنمای همه انسانها و حجت بر آنهاست، هیچ اشکال و ایرادی به قرآن راه پیدا نمی کند. قرآن از جانب خداوند حکیم فرود آمده است. بحار الانوار، ج 92، ص 14» (0:50)
00':50''
1161
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌ریان از امام رضا علیه السلام پرسید: نظرتان راجع به قرآن چیست ؟ امام فرمود: قرآن سخن خداست، فقط از قرآن هدایت بجویید و سراغ چیز دیگر نروید که گمراه می شوید. بحار الانوار، ج 92، ص 117» (0:25)
00':25''
1173
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌ایمان انجام واجبات و دوری از محرمات است، ایمان عقیده به دل و اقرار به زبان و کردار با اعضاء تن است. تحف العقول، ص 444» (0:14)
00':14''
916
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون عقل حجت بر مردم «ابن سكیت ‌به آن حضرت گفت: امروزه حجت بر مردم چیست؟ در پاسخ . فرمود: همان عقل است که به وسیله آن شناخته می شود آن که راستگو است از طرف خدا و از او باور می کند، و آن که دروغگو است و او را دروغ می شمارد، ابن سکیت گفت: به خدا این است پاسخ. تحف العقول، ص 473» (0:32)
00':32''
489
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد قدر دانستن نعمتهای الهی «با نعمتها خوش همسایه باشید، که گریز پایند، و از مردمی دور نشوند که باز آیند. تحف العقول، ص 472» (0:09)
00':09''
3695
0
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد حق اهل بیت (ع) بر مردم «حضرت به ابی هاشم داود بن قاسم جعفری فرمود: ای داود ما را بر شما به خاطر رسول خدا ص حقی است، و شما را هم بر ما حقی است، هر که حق ما را شناخت رعایت او باید، و هر که حق ما را نشناخت حقی ندارد. تحف العقول، ص 471» (0:27)
00':27''
603
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون حقیقت کمال ایمان «‌هیچ بنده به حقیقت کمال ایمان نرسد تا سه خصلتش باشد: بینایی در دین، و اندازه داری در معیشت، و صبر بر بلاها. تحف العقول، ص 471» (0:154)
00':15''
668
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «سخاوتمند از طعام مردم بخورد تا از طعامش بخورند، و بخیل از طعام مردم نخورد تا از طعامش نخورند. تحف العقول، ص 470» (0:13)
00':13''
661
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «به آن حضرت گفته شد: چگونه صبح کردی؟ فرمود: با عمر کاسته، و کردار ثبت شده، و مرگ بر گردن ما و دوزخ دنبال ما است، و ندانیم با ما چه شود. تحف العقول، ص 470» (0:24)
00':24''
657
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نیست، و همانا عبادت پر اندیشه کردن در امر خداست. تحف العقول، ص 466» (0:11)
00':11''
585
1
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون رابطه عبادت با محبت اهل بیت(ع) «‌مبادا اعمال نیک و تلاش در عبادت را به تکای دوستی آل محمد(ع) رها کنید، و مبادا دوستی آل محمد(ع) و تسلیم برای آنان را به اتکای عبادت از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود. بحار الانوار، ج 78، ص 347» (0:29)
00':29''
697
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون پاداش كسب روزی برای خانواده «‌به راستی کسی که در پی افزایش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند، پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است. بحار الانوار، ج 78، ص 339» (0:11)
00':11''
718
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌عقل، عطیه و بخششی است از جانب خدا، و ادب داشتن، تحمل یک مشقت است، و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد، قادر بر آن می شود، اما هر که به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده نمی شود. بحار الانوار، ج 78، ص 342» (0:26)
00':26''
506
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد قناعت به روزی كم «هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی باشد. بحار الانوار، ج 78، ص 356» (0:07)
00':07''
510
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد رفتار با مردم «‌با سلطان و زمامدار با ترس و احتیاطهمراهی کن ، و با دوست با تواضع، و با دشمن با احتیاط، و با مردم با روی خوش. بحار الانوار، ج 78، ص 356» (0:15)
00':15''
367
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌آدمی نمی تواند از گردابهای گرفتاری با پیمان شکنی رهایی یابد، و از چنگال عقوبت رهایی ندارد کسی که با حیله به ستمگری می پردازد. بحار الانوار، ج 78، ص 349» (0:13)
00':13''
405
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون راز پوشی در کارها «‌بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا. روایت شده که افشاگری کفر است و روایت شده کسی که افشای اسرار می کند با قاتل شریک است و روایت شده که هرچه از دشمن پنهان میداری، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد. بحار الانوار، ج 78، ص 347» (0:26)
00':26''
566
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) درباره میانه روی «بر شما باد به میانه روی در فقر و ثروت، و نیکی کردن چه کم و چه زیاد، زیرا خداوند متعال در روز قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ نماید که مانند کوه احد باشد. بحار الانوار، ج 78، ص 346» (0:17)
00':17''
585
0
نقل حدیثی از امام رضا(ع) در مورد برطرف كردن مشكل مؤمن «‌هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد. اصول کافی، ج 3، ص 268» (0:10)
00':10''
432
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌از حضرت امام رضا ( ع ) درباره خوشی دنیا سؤال شد. فرمود: وسعت منزل و زیادی دوستان. بحار الانوار، ج 76، ص 152» (0:11)
00':11''
2140
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌کسی که فقیر مسلمانی را ملاقات نماید و بر خلاف سلام کردنش بر اغنیا بر او سلام کند، در روز قیامت در حالی خدا را ملاقات نماید که بر او خشمگین باشد. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 52» (0:14)
00':14''
812
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد بهترین بندگان «‌از بهترین بندگان از آن حضرت پرسش شد؛ فرمود: آنان کسانی هستند که چون نیکی کنند، خوشحال شوند و چون بدی کنند، آمرزش طلبند و هرگاه چیزی به آنان داده شود سپاس گزارنده و هرگاه به بلا دچار شوند صبر کنند و هرگاه خشم کنند درگذرند. تحف العقول، ص 469 » (0:27)
00':27''
430
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌به خداوند خوشبین باش، زیرا هرکه به خدا خوشبین باشد ، خدا با گمان خوش او همراه است، و هرکه به رزق و روزی اندک خشنود باشد ، خداوند به کردار اندک او خشنود باشد، و هرکه به اندک از روزی حلال خشنود باشد، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند. تحف العقول، ص 472.» (0:43)
00':43''
596
0
نقل حدیثی از امام رضا(ع) در مورد اركان ایمان «ایمان چهار رکن است: توکل بر خدا، رضا به قضای خدا، تسلیم به امرخدا، واگذاشتن کار به خدا. تحف العقول، ص 469» (0:13)
00':13''
395
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد صفات رذیله «بخیل را آسایشی نیست، و حسود را خوشی و لذتی نیست، و زمامدار را وفایی نیست، و دروغگو را مروت و مردانگی نیست تحف العقول، ص 473» (0:14)
00':14''
1092
0
0
نقل حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون بدترین مردم «به راستی که بدترین مردم کسی است که یاری اش را از مردم باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند. تحف العقول، ص 472‌» (0:14)
00':14''
418
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد حقیقت توكل «از حضرت سوال شد در مورد حقیقت توكل و ایشان فرمودند: حقیقت تـوكل این است که جز خدا از كسـى نترسى‌. تحف العقول,ص 445» (0:10)
00':10''
403
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ده جزء است، که نه جزء آن در کناره گیری از مردم، و یک جزء آن در خاموشی است. تحف العقول، ص 470‌» (0:12)
00':12''
711
1
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌از نشانه‌های دین‌فهمی، حلم و علم است، و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت، دوستی‌آور و راهنمای هر کار خیری است. تحف العقول، ص ٤٦٩» (0:15)
00':15''
2564
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون ارزش دعا «‌حضـرت رضا(ع) همیشه به اصحاب خـود مـى فـرمود: بر شما باد اسلحه پیامبران، گفته شـد: اسلحه پیامبـران چیست؟ فـرمـود: دعا. اصـول كـافـى، ج 4، ص 214» (0:15)
00':15''
658
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع)در مورد خویشاوندی «پیوند خویشاوندی را برقرار كنید‌ گرچه با جرعه آبی باشد، و بهترین پیوند خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان است. تحف العقول، ص 469» (0:14)
00':14''
614
0
بیان حدیثی از حضرت امام رضا(ع) پیرامون درجات ایمان و اسلام و یقین «‌فرمودند: ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است وتقوی یک درجه از ایمان و یقین یک درجه از تقوی بالاتر است و چیزی کمتر از یقین بِـِین بنی آدم قسمت نشده. بحار الانوار، ج70 ، ص136» (0:15)
00':15''
1438
1
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد چیزهایی كه عقل را كامل می كنند «‌عقل شخص مسلمـان تمـام نیست، مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:1 ـ از او امید خیر باشد.2ـ از بدى او در امان باشند.3ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.4ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد.5 ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.6ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.7 ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.8ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد.9 ـ گمنـامـى را از پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.10 ـ سپس فـرمـود: اما دهمى ! و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟ فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیزکـارتـــر است.تحف العقول، ص 443» (1:20)
01':20''
353
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد چیزهایی كه خدا آنها را ناپسند می داند «به درستی كه خداوند سروصدا و پر خواهشی و تلف كردن مال را دوست ندارد‌. تحف العقول، ص 467» (0:08)
00':08''
360
0
بیان حدیثی از حضرت امام رضا(ع) پیرامون دوستی با مردم «دوستی با مردم نیمی از عقل است‌. تحف العقول، ص 467» (0:03)
00':03''
360
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد عقل و جهل «دوست هر كس عقل او و دشمنش جهل اوست‌. تحف العقول، ص 467» (0:05)
00':05''
309
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد نظافت «‌از اخلاق پیامبران نظافت و پاكیزگی است. تحف العقول، ص 466» (0:05)
00':05''
407
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون شخص امانتدار «امین به تو خیانت نكرده و نمی كند و لكن تو خائن را امین تصور نمودی. تحف العقول، ص 466» (0:08)
00':08''
299
0
بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون پنهان نمودن كار نیك و بد «حضرت می فرمایند: پنهان‌ كننده‌ كار نیك‌ (پاداشش‌) برابر هفتاد حسنه‌ است‌ و آشكار كننده‌كار بد سرافكنده‌ است‌، و پنهان‌ كننده‌ كار بد آمرزیده‌ است‌. اصول کافی، ج 4، ص 160» (0:15)
00':15''
378
0
نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «مؤمن، مؤمن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در او باشد: سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش. اما سنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است، اما سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است، اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است. اصول کافی، ج 3، ص 339» (0:40)
00':40''
446
0
سخنرانی «حجت الاسلام سید محمد باقر علوی تهرانی» پیرامون «زیارت و معنای آن و مواردی که لازم است در زیارت مراعات شود و شرح زیارت جامعه کبیره؛ معروف ترین و جامع ترین زیارت برای اهل بیت، زیارت جامعه کبیره می باشد» (19:58)
19':58''
4148
0
فرمايشات «حجت الاسلام آقا تهرانی» پيرامون «زندگی، تاريخ زندگی امام رضا(ع) و اشاره به فضائل وجودی ايشان» (23:24)
23':24''
2127
3
0
سخنان گهربار حضرت استاد آقا تهراني درباره «خلاصه ای از زندگی امام رضا(ع)، مقام بندگی و اشاره به برخی از گناهان كبيره» (20:35)
20':35''
1258
2
0

هنرمندان