داستانهایی از غدیر

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
داستان صوتی از زندگانی مولا علی(ع) در مورد «نبرد حضرت علی(ع) با قاسطین و مارقین و ناكثین بر اساس پیشگویی حضرت نبی اكرم(ص) بود» (2:51)
02':51''
1089
1
0
داستانی گویا از زندگانی علی(ع) در مورد «دیدگاه معاویه، دشمن حضرت علی(ع) نسبت به مولا» (3:12)
03':12''
1545
1
0
داستان صوتی از زندگانی امام علی(ع) در مورد «توجه حضرت در حال جنگ به سوی آسمان برای تعیین وقت نماز» (1:19)
01':19''
911
0
داستانی گویا از زندگانی علی(ع) در مورد «عده ای از یهودیان كه تازه اسلام آورده بودند پیش رسول خدا آمدند و سوال نمودند كه یا رسول الله(ص) بعد از شما چه كسی وصی شما می باشد و حضرت فرمودند كسی كه در حال ركوع انفاق می كند» (8:33)
08':33''
1281
2
0
داستان صوتی از زندگانی مولا علی(ع) در مورد «اجرای حد الهی بر ولید برادر عثمان توسط امیرالمؤمنین علی(ع)» (5:40)
05':40''
987
0
داستانی گویا از زندگانی حضرت علی بن ابی طالب(ع) در مورد «دستور امام به تامین مخارج پیرمردی گدا كه مسیحی بوده و توان درآوردن مایحتاج خود را نداشت» (1:50)
01':50''
2150
-1
0
داستان صوتی از زندگانی امام علی(ع) در مورد «بازستاندن حق زن مظلومی توسط حضرت علی(ع) كه شوهر وی بر او ستم روا داشته بود» (3:08)
03':08''
1041
0
داستانی گویا از زندگانی علی(ع) در مورد «دیدگاه معاویه دشمن حضرت علی(ع) نسبت به حضرت علی بن ابی طالب(ع)» (2:14)
02':14''
1188
1
0
داستان صوتی از زندگانی مولا علی(ع) در مورد «برخورد امام علی(ع) درباره یكی از دخترانش كه گردنبندی را از بیت المال امانت گرفته بود» (2:53)
02':53''
1190
1
0
داستانی گویا از زندگانی حضرت علی(ع) در مورد «مقام و منزلت حضرت علی(ع) در پیش حضرت رسول(ص) كه به منزله مقام هارون در نزد حضرت موسی(ع) است» (2:36)
02':36''
970
1
0
داستان صوتی از زندگانی امام علی(ع) در مورد «حدیثی از رسول اكرم(ص) پیرامون حق بودن علی(ع)» (3:10)
03':10''
598
-1
0
داستانی گویا از زندگانی علی(ع) در مورد «عكس العمل امام علی(ع) در مقابل كافری كه در جنگ از وی شمشیرش را خواست» (1:56)
01':56''
755
0
داستان صوتی از زندگانی حضرت علی(ع) در مورد «توجه امام به حق بیت المال در برخورد با طلحه و زبیر» (2:50)
02':50''
752
0
داستانی گویا از زندگانی امام علی(ع) در مورد «ارزش حكومت از دیدگاه امام علی(ع) در گفتار با ابن عباس» (2:05)
02':05''
562
0
داستان صوتی از زندگانی مولا علی(ع) در مورد «دلاوری و جانبازیهای حضرت علی بن ابی طالب در جنگ احد» (5:45)
05':45''
938
0
داستانی گویا از زندگانی حضرت علی بن ابی طالب(ع) در مورد «برخورد حضرت موقعی كه سواره بودند و افرادی به صورت پیاده دنبالشان حركت می كردند» (1:48)
01':48''
624
0
داستان صوتی از زندگانی حضرت علی(ع) در مورد «دیدار حضرت رسول(ص) با علی(ع) در مسجد قبا بعد از هجرت از مكه» (2:48)
02':48''
520
0
داستاني گويا از زندگاني امام علي(ع) در مورد «ياري رساني حضرت علي بن ابي طالب(ع) به بينوايان به صورت ناشناس» (4:46)
06':46''
791
0
داستان صوتي از زندگاني مولا علي(ع) در مورد «تقاضاي سهم بيشتر عقيل برادر امام از بيت المال و عكس العمل حضرت در مقابل اين خواسته» (2:06)
02':06''
525
-1
0
داستان صوتي از زندگاني حضرت علي(ع) در مورد «معجزه‌اي از حضرت علي(ع) در راه بازگشت از جنگ صفين» (6:18)
06':18''
986
1
0
داستان صوتي از زندگاني مولا علي(ع) در مورد «درمانده‌اي كه بعد از شهادت حضرت علي(ع) از كمكهاي حضرت به وي آگاهي يافت و وي را شناخت» (5:56)
05':56''
653
0
داستاني گويا از زندگاني علي(ع) در مورد «برخورد امام با دادخواهي زني مظلوم كه از برخورد يكي از فرمانداران حضرت شكايتي داشت» (3:41)
03':41''
526
0
داستاني گويا از زندگاني حضرت علي بن ابي طالب(ع) در مورد «قضاوت حضرت درباره سه برادر كه بر تقسيم شتران به ارث رسيده از پدرشان با هم اختلاف داشتند» (4:18)
04':18''
972
-1
0
داستان صوتي از زندگاني امام علي(ع) در مورد «نظر امام نسبت به دنيا از ديدگاه ديگران» (4:13)
04':13''
1579
0
داستاني گويا از زندگاني علي(ع) در مورد «پرسشهايي با ارزش كه زيد بن ساسان از حضرت علي(ع) سوال نمود و حضرت جوابش را داد» (2:25)
02':26''
409
0
داستان صوتي از زندگاني مولا علي(ع) در مورد «مردي كه به حضرت دشنام مي داد و خدا نيز وي را به سزاي اين كار زشتش رساند» (3:12)
03':12''
334
1
0
داستانی گويا از زندگانی حضرت علي(ع) «بیان فضائل امام علي(ع) به نقل از ابوذر» (2:01)
02':01''
338
0
داستان صوتي از زندگاني علي بن ابي طالب(ع) در مورد «دستور حضرت بر تقسيم فوري اموال بيت المال» (1:39)
01':40''
334
0
داستاني گويا از زندگاني امام علي(ع) در مورد «قضاوت حضرت ميان دو دوست كه پيرامون تقسيم مالي با هم اختلاف داشتند» (5:40)
05':40''
467
-1
0
داستان صوتي از زندگاني مولا علي(ع) در مورد «قضاوت حضرت درباره جواني كه پدرش با اموالي زياد به مسافرت رفته بود و در اين سفر توسط همراهانش كشته شد و شريح قاضي در موردشان اشتباه قضاوت كرده بود» (6:05)
06':05''
520
0
داستاني گويا از زندگاني علي(ع) در مورد «حضرت زهرا از مولا اناري خواسته بود و حضرت اناري تهيه نمود اما در راه به مستحقي رسيد و آن انار را به وي داد وموقعي كه پيش حضرت زهرا رسيد...» (5:18)
05':18''
605
0
داستان صوتي از زندگاني حضرت علي(ع) در مورد «چند تن از اصحاب حضرت درباره وزن يك در با هم اختلاف داشتند و امام بينشان حل اختلاف نمود» (2:45)
02':45''
339
0
داستاني گويا از زندگاني حضرت علي بن ابي طالب(ع) در مورد «يكي از اصحاب امام، خانه اي بزرگ داشت كه حضرت در اين مورد وي را نصيحتي شيوا نمود» (4:45)
04':45''
788
0
حكايتي گويا از زندگاني علي(ع) در مورد «پاسخ مولا به قصابي كه به حضرت گوشت تعارف نمود و حضرت هم پولي براي خريد گوشت نداشتند» (1:10)
01':10''
274
0
حكايتي گويا از در مورد «حضرت علي بن ابي طالب(ع) و حضرت خديجه(س) كه اولين ايمان آورندگان به حضرت رسول(ص) بودند» (3:10)
03':10''
536
0
داستان صوتی زندگانی علی(ع) در مورد «مردی كه قاتل پسرش را قصاص كرده بود و قاتل هنوز زنده بود، پيش عمر بن خطاب رفته بود تا وی در اين مورد بين آنها قضاوت كند» (4:44)
04':45''
344
0
حكايتي گويا پيرامون آشكار شدن قبر حضرت علي(ع)«روزي با هارون الرشيد براي شكار از كوفه بيرون رفتيم، در پشت كوفه به دشتي رسيديم، در آنجا آهواني زيبا بودند كه سگها و بازهاي شكاري را به سويشان رها كرديم...» (3:39)
03':39''
338
0
حكايتي صوتي در زندگاني علي(ع) «هنگامي كه اميرالمؤمنين علي(ع) از جنگ صفين باز مي گشت شخصي از اصحاب آن امام نزد حضرت آمد و عرض كرد بسيار دوست داشتم كه برادرم نيز همراه شما در اين جنگ شركت مي كرد و حضرت فرموند: اگر برادرت مي خواست با ما باشد و نتوانسته در اين جنگ همراه ما باشد يقينا در ثواب اين جنگ با ما شريك است» (2:16)
02':16''
364
0
حكايتي گويا از زندگي امام اميرالمؤمنين(ع) «چند نفر از بزرگان يهود به مدينه آمده و ادعا مي كردند كه در قرآن خطا و اشتباه ديده مي شود و كسي به آنان نتوانست پاسخ دهد مگر حضرت علي(ع)» (3:46)
03':47''
387
0
حکایتی ازجریان غدیر خم و اعلام ولایت امیرالمومنین علی(ع) از طرف خدا (7:36)
00':00''
889
0
داستان شخصی که از روی عناد به ولایت امام علی(ع) راضی نشد و از خداوند درخواست عذاب کرد (5:56)
00':00''
712
1
0
داستانی گویا از واقعه غدیر خم درآخرین حج پیامبر(ص) (18:14)
00':00''
1286
-1
0

هنرمندان