خانم مهناز رئوفی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «تضادها و تناقضات درون بهائیت» (4:56)
04':56''
1104
1
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «محدودیت در مطالعه کتاب برای پیروان بهائیت» (10:07)
10':07''
686
-2
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «حدود و تنبیهات در فرقه بهائیت» (2:56)
02':56''
626
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «بعد از خروج از بهائیت با چه مشکلاتی روبرو شدید؟» (3:18)
03':18''
676
1
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «بهائیت چه مقدار از نیازهای معنوی شما را جواب گو بود؟» (5:25)
05':25''
560
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «اقدامی برای هدایت اقوام و خانواده خود از فرقه بهائیت داشتید؟» (3:06)
03':06''
468
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «آیا فرقه بهائیت مناسک و اعمالی هم دارد؟» (4:07)
04':07''
810
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «میزان تقید جامعه بهائیت به اعمال ومناسک بهائیت چقدر است ؟» (3:44)
03':44''
471
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «منبع و مبانی دستورات بهائیت چیست؟» (7:57)
07':57''
967
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «از تاریخچه بهائیت چقدر اطلاع داشتید؟» (6:33)
06':33''
1112
1
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «خداوند در بهائیت، با خداوند در تشیع چه تفاوتهایی دارد؟» (7:27)
07':27''
593
1
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «بعد از خروج از فرقه بهائیت چه احساسی داشتید؟» (3:42)
03':42''
412
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «به نظر شما عمده دلیلی که بهائیان از بهائیت به اسلام رو می آورند چیست؟» (3:56)
03':56''
467
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «شما چه تفاوتهایی بین فعالیت بهائیت در زمان شاه و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می بینید؟» (4:39)
04':39''
532
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «به نظر شما بهائیت چه خدمتی به استعمار می کند؟» (4:29)
04':29''
426
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «تشکیلات بهائیت به چه شکلی اداره می شود و اعضا با هم چگونه در ارتباط اند؟» (2:04)
02':04''
384
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «لطفا توضیحی از عملکرد بهائیت در دیگر کشورها مخصوصا کشورهای آفریقایی بفرمایید» (4:05)
04':05''
413
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «شیوه های جذب نیرو و منابع مالی بهائیت در ایران » (5:35)
05':35''
538
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «بهائیت دین و آئین جدید خود را با چه روشهایی بیان می کنند؟» (4:08)
04':08''
418
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «اصول اعتقادی بهائیت چگونه اثبات می شود؟» (4:10)
04':10''
834
2
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «جو و فضای درونی بهائیان را چگونه ارزیابی می کنید؟» (3:24)
03':24''
376
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «بهائیان چگونه از فیلم ها و اخبار و برنامه های تلویزیون ایران استفاده می کنند؟» (1:32)
01':32''
240
-1
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «چرا بهائیت با این همه تبلیغ پیروان اندکی دارد؟» (2:03)
02':03''
295
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «بهائیان با این که ادعا می کنند بهائیت، دین نوینی است چرا در متونشان از عبارات و اصطلاحات قدیمی استفاده شده است؟» (2:51)
02':51''
282
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «طرح روحی، روشی برای جذب نیرو در فرقه بهائیت » (3:42)
03':42''
613
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «بهائیان چگونه در مجامع بین المللی نفوذ کرده اند که هربار ایران را به نقض حقوق بهائیان در ایران متهم می کنند؟» (6:31)
06':31''
372
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «چطور شد که شما از بهائیت خارج و به دین اسلام مشرف شدید؟» (12:08)
12':08''
378
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «آیا اقدامی برای جمع کردن گروه با کسانی که از بهائیت خارج شده اند برای شناسایی فرقه ضاله بهائیت کرده اید؟» (1:24)
01':24''
399
1
0
گفتگو با «خانم مهناز رئوفی» یکی از بهائیان تشرف یافته به مذهب تشیع در برنامه ی قبیله تزویر(نقد بهائیت از درون) با موضوع «توصیه به خانواده های مسلمان و بهائیان » (5:22)
05':22''
242
0

هنرمندان