ترجمه کلام وحی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
ترجمه گویای سوره مبارکه «الرحمن» «به نام خداى رحمان و رحيم، خداوند رحمان، قرآن را تعليم فرمود، انسان را آفريد و به او «بيان‏» را آموخت، خورشيد و ماه با حساب منظمى مى‏گردند و گياه و درخت براى او سجده مى‏كنند! و آسمان را برافراشت، و ميزان و قانون (در آن) گذاشت تا در ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد)»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(14:38)
14':38''
8572
4
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «بلد» «به نام خداى رحمان و رحيم، گو اينكه حاجت به سوگند نيست ولى به اين شهر (مكه ) سوگند مى خورم، شهرى كه تو در آن ساكن هستى و سوگند به آن پدرى كه اين شهر را بنا نهاد و فرزندى كه پديد آورد كه ما انسان را در رنج آفريده ايم، آيا گمان مى كند احدى بر او قدرت ندارد؟ ...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(4:00)
04':00''
2961
3
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «ابراهیم» «الف لام راء كتابى است كه آن را به سوى تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون آورى به سوى راه آن شكست ناپذير ستوده ، خدايى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست و واى بر كافران از عذابى سخت...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(30:09)
30':09''
5047
-1
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «انسان» «به نام خداوند بخشنده مهربان، آيا بر انسان روزگاراني نگذشت که چيزي هيچ لايق ذکر نبود؟، ما انسان را از آب نطفه مختلط (بي حس و شعور) خلق کرديم و او را مي‌آزماييم و بدين سبب داراي قواي چشم و گوش (و مشاعر و عقل و هوش) گردانيديم...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(12:20)
12':20''
4677
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «قاف» «قاف سوگند به قرآن باشكوه، [كه آنان نگرويدند] بلكه از اينكه هشداردهنده‏اى از خودشان برايشان آمد در شگفت‏شدند و كافران گفتند اين [محمد و حكايت معاد] چيزى عجيب است، آيا چون مرديم و خاك شديم [زنده مى‏شويم] اين بازگشتى بعيد است...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(14:37)
04':37''
3540
1
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «غاشیه» « آيا خبر غاشيه به تو رسيده است، در آن روز چهره‏هايى زبونند، كه تلاش كرده رنج [بيهوده] برده‏اند، [ناچار] در آتشى سوزان درآيند...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(4:27)
04':27''
2376
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «حاقه» «آن روزي كه مسلما واقع مي‏شود، چيست آن رخ دهنده، و چه دانى كه آن رخ دهنده چيست، ثمود و عاد آن حادثه كوبنده را تكذيب كردند، اما ثمود به [سزاى] سركشى [خود] به هلاكت رسيدند ...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(11:25)
11':25''
3492
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «لقمان» « الف لام ميم، اين است آيات كتاب حكمت‏آموز، [كه] براى نيكوكاران رهنمود و رحمتى است، [همان] كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و [هم] ايشانند كه به آخرت يقين دارند...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(18:06)
18':06''
4443
1
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «معارج» «پرسنده‏اى از عذاب واقع‏شونده‏اى پرسيد، كه اختصاص به كافران دارد [و] آن را بازدارنده‏اى نيست، [و] از جانب خداوند صاحب درجات [و مراتب] است ...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(5:54)
08':54''
2885
2
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «محمد» «كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند [خدا] اعمال آنان را تباه خواهد كرد، و آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند و به آنچه بر محمد [ص] نازل آمده گرويده‏اند [كه] آن خود حق [و] از جانب پروردگارشان است [خدا نيز] بديهايشان را زدود و حال [و روز]شان را بهبود بخشيد...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(18:39)
18':39''
4277
1
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «مطففین» «واى بر كم‏فروشان، كه چون از مردم پيمانه ستانند تمام ستانند، و چون براى آنان پيمانه يا وزن كنند به ايشان كم دهند، مگر آنان گمان نمى‏دارند كه برانگيخته خواهند شد...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(6:04)
06':04''
2507
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «مزمل» «اى جامه به خويشتن فرو پيچيده، به پا خيز شب را مگر اندكى، نيمى از شب يا اندكى از آن را بكاه، يا بر آن [نصف] بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان، در حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى‏كنيم...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(7:07)
07':07''
3285
1
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «نبأ» «درباره چه چيز از يكديگر مى‏پرسند، از آن خبر بزرگ، كه در باره آن با هم اختلاف دارند، نه چنان است به زودى خواهند دانست، باز هم نه چنان است بزودى خواهند دانست...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(7:40)
07':40''
3249
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «صف» «آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است به تسبيح خدا مى‏پردازند و اوست ارجمند حكيم، اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چرا چيزى مى‏گوييد كه انجام نمى‏دهيد، نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(8:35)
08':35''
2348
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «تکویر» «آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد، و آنگه كه ستارگان همى‏تيره شوند، و آنگاه كه كوهها به رفتار آيند، وقتى شتران ماده وانهاده شوند، و آنگه كه وحوش را همى‏گرد آرند، درياها آنگه كه جوشان گردند...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(4:54)
04':54''
2611
1
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «طور» «سوگند به طور، و كتابى نگاشته شده، در طومارى گسترده، سوگند به آن خانه آباد [خدا]، سوگند به بام بلند [آسمان]، و آن درياى سرشار [و افروخته]...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(10:52)
10':52''
2635
0
ترجمه گویای سوره مبارکه «واقعه» « آن واقعه چون وقوع يابد، [كه] در وقوع آن دروغى نيست، پست‏كننده [و] بالابرنده است، چون زمين با تكان [سختى] لرزانده شود، و كوهها [جمله] ريزه ريزه شوند...»؛ گوینده: «یاسر دعاگو»؛ (برگرفته از سایت رسمی موسسه شراب بهشتی)(17:05)
17':05''
5659
2
0

هنرمندان