به زبان عربی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 180
مداحی «سیدمهدی میرداماد»؛ «اشرب الما و اذکر یا حسین» [شب نهم محرم 1392] [واحد عربی] (5:48)
05':48''
30533
41
0
مداحی عربی «حاج باسم کربلایی» [ 1 محرم 1434 حسینیه عاشور] (10:32)
10':32''
81164
135
0
مداحی عربی «حاج باسم کربلایی» «نار و دخان و دماء» [ 1 محرم 1434 حسینیه عاشور] [بخش پایانی] (20:45)
20':45''
75742
48
0
مداحی عربی «حاج باسم کربلایی» «نار و دخان و دماء» [ 1 محرم 1434 حسینیه عاشور] [بخش نخست] (18:49)
18':49''
52780
42
0
مداحی عربی «حاج باسم کربلایی» [ 1 محرم 1434 حسینیه عاشور] (7:44)
07':44''
151306
19
0
مداحی ملا باسم کربلایی با عنوان «علی ای همای رحمت» به زبان فارسی (4:46)
04':46''
15006
37
0
قطعه «كن عليآ؛ حضرت علي بن ابي طالب (ع)» از آلبوم «عظماء الدین»؛ با صدای «ملا باسم کربلای»(به زبان عربی؛ رمضان 1432) (11:40)
11':40''
4966
7
0
قطعه «العليلة»؛ از آلبوم «رایات»؛ با اجرای «نزار قطری»؛ (محرم1432؛ به زبان عربی) (9:17)
09':17''
31128
45
0
قطعه «ما نسينا الثار»؛ از آلبوم «رایات»؛ با اجرای «نزار قطری»؛ (محرم1432؛ به زبان عربی) (6:00)
06':00''
22630
21
0
قطعه «أروحن فدوة للحسين»؛ از آلبوم «رایات»؛ با اجرای «نزار قطری»؛ (محرم1432؛ به زبان عربی) (13:19)
13':19''
29631
26
0
قطعه «الرضيع»؛ از آلبوم «رایات»؛ با اجرای «نزار قطری»؛ (محرم1432؛ به زبان فارسی - عربی) (9:25)
09':25''
29594
30
0
قطعه «أغرق الماي»؛ از آلبوم «رایات»؛ با اجرای «نزار قطری»؛ (محرم1432؛ به زبان عربی) (7:28)
07':28''
21989
17
0
قطعه «رايات»؛ از آلبوم «رایات»؛ با اجرای «نزار قطری»؛ (محرم1432؛ به زبان عربی) (8:29)
08':29''
33011
32
0
مداحی "فاطمه، ام ابیها، ای گل طاها" به مناسبت ایام فاطمیه با صدای «میثم مطیعی» به سه زبان فارسی، ترکی و عربی؛ سال 1433 (16:27)
16':27''
14155
28
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (23:38)
23':38''
52718
25
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (25:07)
25':07''
41732
16
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (12:12)
12':12''
26556
10
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (24:10)
24':10''
34963
13
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (23:39)
23':39''
30120
8
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (8:31)
08':31''
19631
12
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (32:35)
32':35''
29236
6
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (6:26)
06':26''
17355
13
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (12:53)
12':53''
21982
17
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (30:12)
30':12''
48187
45
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (13:38)
13':38''
11861
6
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (7:52)
07':52''
11892
13
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (12:09)
12':09''
18483
16
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (22:51)
22':51''
12992
3
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (7:24)
07':24''
9146
7
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (7:46)
03':44''
8061
7
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (3:44)
03':44''
8811
11
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (24:08)
24':08''
7753
3
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (35:41)
35':41''
7159
-1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (8:04)
08':04''
4544
3
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (6:47)
06':47''
5060
-2
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (17:42)
17':42''
5413
4
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (5:47)
05':47''
3490
-1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (28:26)
28':26''
13415
5
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (3:57)
03':57''
4247
2
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (15:49)
15':49''
8701
6
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (35:09)
35':09''
7579
5
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (2:16)
02':16''
1930
1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (17:07)
17':07''
4811
1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (30:34)
30':34''
5444
1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (8:02)
08':02''
2894
-1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (12:09)
12':09''
7454
5
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (22:08)
22':08''
2555
1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (12:58)
12':58''
2276
1
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (4:28)
04':28''
2668
3
0
نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین(ع) با صدای «باسم الكربلائي» (به زبان عربی) (7:22)
07':22''
3269
3
0

هنرمندان