اهمیت عید قربان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
سخنرانی آیت الله جوادی آملی درباره عظمت عید «قربان» و اهمیت سنّت قربانی در بیان قرآن و روایات (3:23)
00':00''
7546
26
0
سخنان آيت الله جوادی آملی در مورد اهمیت نماز عید قربان و سنت قربانی«خداوند ایم قربانی را دوست دارد» (2:45)
00':00''
6134
-1
0

هنرمندان