الست

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
پاسخ «حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی» به این پرسش که «آیا در عالم ذر از روحی بیعت گرفته شده که هنوز تکامل نیافته است؟ با اینکه می دانیم روح در این جهان تکامل می یابد.»منبع: رادیو سراسری معارف
09':12''
1861
0
پاسخ «حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی» به این پرسش که «اگر گروهی در عالم ذر، با پیمان خداوند موافقت نکرده اند و بیعت نبسته اند، خدا چرا آنها را به این دنیا آورده است؟»منبع: رادیو معارف
05':15''
1706
1
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (02:58)
00':00''
6963
6
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (02:33)
00':00''
3979
-3
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:19)
00':00''
4093
2
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (02:34)
00':00''
2808
3
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (07:10)
00':00''
2587
1
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:52)
00':00''
2300
1
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:53)
00':00''
2201
1
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:55)
00':00''
2079
0
آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (03:35)
00':00''
2387
0

هنرمندان