اشعار حج

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
موسیقی پاپ ایرانی؛ آهنگساز و خواننده: «اکبر رستگار»؛ «به درگه تو آمدم ز درگهت مکن ردم/ اگر که خوب اگر بدم اگر که خوب اگر بدم/به بی نوا تویی نوا، به درد ما تویی/ به سینه ها تویی صفا، به دیده ها ضیاء تویی به مروه و صفا قسم به ذکر ربنا قسم/ ز درگهت کجا روم، روم به هر کجا تویی» (5:47)
05':47''
2876
8
0
شعر «نیاز دیدار»؛ سروده: فردوسی «نهیبی به دل زان فراز آمدش، سوی كعبه رفتن نیاز آمدش»
00':00''
1633
0
0
شعر «من كنت مولاه»؛ سروده: مولوی«زین سبب پیغمبر با اجتهاد/ نام خود و آن علی مولا نهاد»(00:43)
00':00''
1648
0
شعر «معنی تكبیر» سروده: مولوی «چون كه با تكبیرها مقرون شدند/ همچو قربان از جهان بیرون شدند»
00':00''
1003
0
شعر «مست عشق»؛ سروده: عطار نیشابوری«آن یكی اعرابیی از عشق مست/ حلقه كعبه در آورده به دست»
00':00''
1363
4
0
شعر «كعبه و هندو»؛ سروده: عطار نیشابوری«هندویی بوده است چون شوریده ای/ در مقام عشق صاحب دیده ای»
00':00''
991
0
شعر «غدیر»؛ سروده: ناصر خسرو «بنگر كه خلق را به كه داد و چگونه گفت، روزی كه خطبه كرد و نبی بر سر (غدیر)»
00':00''
1593
1
0
شعر «علی مولا»؛ سروده: عطار نیشابوری «نقل دارم از ثقاف با صفا/ آنكه روزی حضرت خیر الوری»
00':00''
1441
1
0
شعر «عز كعبه»؛ سروده: مولوی«ابرهه با پیل بهر ذل بیت/ آمده تا افكند حی را چو میت»
00':00''
802
0
شعر «طواف وداع»؛ سروده: خاقانی «الوداع ای كعبه كاینك وقت هجران آمده/ دل تنوری گشته و زو دیده طوفان آمده»
00':00''
1190
0
شعر «صفای آیینه»؛ سروده: لاری « جمله خلایق ز عرب تا عجم، بادیه پیما به هوای حرم»
00':00''
631
-1
0
شعر «صبح وصال»؛ سروده: لاری «آتش پروانه ز دل بر فروز/ خویش بر آن شمع زن و خوش بسوز»
00':00''
795
1
0
شعر «شیر یزدان»؛ سروده: ساوجی «می كنم اقرار و دارم اعتقاد آنكه نیست، در ره دین رهبری همچون تو بعد از مصطفی»
00':00''
778
0
شعر «دولت وصل»؛ سروده: اوحدی «هوس كعبه و آن منزل و آنجاست مرا،‌آرزوی حرم مكه و بطحاست مرا»
00':00''
847
-1
0
ابیاتی در صفت حجر الاسود؛ سروده: خاقانی «بینی حجرش بلال كردار، بیرون سیه و درون پر انوار ...»
00':00''
764
-1
0

هنرمندان