احکام فطریه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «زکات فطره سربازان، کارکنان دولت و ...»
00':41''
180
0
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «پرداخت زکات فطره سال‌های قبل»
01':41''
208
0
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «زکات فطره نان خور»
00':42''
152
0
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «زکات فطره مهمان»
01':03''
277
1
0
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «وجوب زکات فطره»
01':19''
148
0
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «وقت پرداخت زکات فطره»
01':22''
131
0
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «تفاوت زکات فطره و کفاره»
02':16''
129
0
بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون «مصرف زکات فطره»
01':17''
113
0
بیان احکام و شرایط «عید فطر» توسط «حجت الاسلام رفیعی»(2:36)
02':36''
957
1
0
پرسش و پاسخهای فقهی با حضور حجت الاسلام فلاح زاده ؛ آيا فطريه ميهمان بر ميزبان واجب است؟ (1:39)
00':00''
1335
4
0
پرسش و پاسخهای فقهی با حضور حجت الاسلام فلاح زاده ؛ ما خانواده ای مستاجر هستيم آيا بر ما هم فطره واجب است؟ (1:08)
00':00''
1154
-1
0
پرسش و پاسخهای فقهی با حضور حجت الاسلام فلاح زاده ؛ آيا كسانی كه بی كار هستند هم بايد فطره بپردازند؟ (00:30)
00':00''
915
-1
0
پرسش و پاسخهای فقهی با حضور حجت الاسلام فلاح زاده ؛ زكات فطره بر چه كسانی‌ واجب است؟ (2:06)
00':00''
1024
0
0
پرسش و پاسخهای فقهی با حضور حجت الاسلام فلاح زاده ؛ چند نوع زكات داريم؟ (00:50)
00':00''
963
0
پرسش و پاسخهای فقهی با حضور حجت الاسلام فلاح زاده ؛ ارزش زكات فطره (00:19)
00':19''
815
0
احکام زکات فطره و کسانی که مشمول پرداخت آن هستند (00:54)
00':00''
725
0
بیان احکام «زکات فطریه» توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی« چه کسی باید فطره پرداخت کند؟ به چه کسانی فطره تعلق میگیرد؟»(3:15)
00':00''
1796
1
0
بیان احکام "زکات فطریه " توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی« چه چیزی به عنوان زکات فطره پرداخت شود؟ و مقدارآن چقدراست؟ » (6:24)
00':00''
1151
-1
0
بیان احکام "زکات فطریه " توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی « زکات فطره چه وقت باید پرداخت شود؟ و فلسفه آن چیست؟» (5:38)
00':00''
978
2
0
بیان احکام و شرایط وجوب زکات فطره توسط آیت الله آقا مجتبی تهرانی در تاریخ 87/07/08 (09:09)
00':00''
745
0
بیان احکام و شرایط وجوب زکات فطره توسط آیت الله آقا مجتبی تهرانی (10:51)
00':00''
665
-2
0

هنرمندان