احکام حج و احرام

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
پرسش و پاسخ فقهی توسط حجت الاسلام فلاح زاده «كسی كه مستطيع است و تصميم به ثبت نام می گيرد ولی قبل از رسيدن زمان ثبت نام فوت می شود و اگر وارثی هم نداشته باشد تكليفش چيست؟» (01:24)
01':25''
573
4
0
سخنان استاد حجت الاسلام فلاح زاده درباره روزه گرفتن در ايام تشريق(يازدهم و دوازدهم و سيزدهم از ماه حج را ايام تشريق مى‏نامند) (00:44)
00':00''
2446
1
0
پرسش و پاسخ اعتقادی با حضور استاد محمدی؛ فلسفه استجابت دعا زير ناودان طلا چيست؟ (5:45)
00':00''
3437
3
0
بخش دوم از سخنان آیت الله مجتهدی(ره) با موضوع «قصد 10 روز کردن سفر» (12:52)
00':00''
1081
0
بخش اول سخنرانی آیت الله مجتهدی(ره) با موضوع «قصد 10 روز کردن سفر» (13:29)
00':00''
1027
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «نمازهای مسافر» (17:15)
00':00''
843
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی(ره) با موضوع «صدقه دادن حاجی» (11:44)
00':00''
1104
-2
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی(ره) با موضوع «حج و نماز» (15:13)
00':00''
949
2
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی(ره) با موضوع «محرم شدن خانمها» (18:27)
00':00''
911
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با عنوان «حج نیابتی» (14:21)
00':00''
778
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی(ره) پیرامون «عمره تمتع» (14:30)
00':00''
813
1
0
سخنان آیت الله مجتهدی(ره) با موضوع «اقسام حج» (13:19)
00':00''
679
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «اعمال حج» (18:18)
00':00''
779
0
قسمت نهم از سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «چیزهایی که بر محرم حرام است» (14:46)
00':00''
708
0
قسمت ششم سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با عنوان «چیزهایی که بر محرم حرام است» (14:10)
00':00''
731
0
قسمت هفتم سخنرانی آیة الله مجتهدی (ره) با موضوع «چیزهایی که بر محرم حرام است» (11:51)
00':00''
642
0
قسمت ششم از سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «چیزهایی که بر محرم حرام است» (16:16)
00':00''
644
0
قسمت پنجم سخنرانی آیت الله مجتهدی(ره) پیرامون «چیزهایی که بر محرم حرام است» (15:26)
00':00''
680
1
0
قسمت چهارم از سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «چیزهایی که بر محرم حرام است» (15:46)
00':00''
673
0
قسمت سوم از سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «چیزهایی که بر محرم حرام است» (12:34)
00':00''
641
0
قسمت دوم از سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «چیزهایی که بر محرم حرام است» (16:52)
00':00''
641
1
0
قسمت اول سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «چیزهایی که بر محرم حرام است» (14:52)
00':00''
721
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «واجب بودن حج» (15:31)
00':00''
688
-1
0
بخش دوم از سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «مسایل حج» (16:28)
00':00''
652
0
بخش اول از سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «مسایل حج» (14:49)
00':00''
662
0
سخنرانی آیت الله مجتهدی (ره) با موضوع «حج و خمس» (19:18)
00':00''
870
0

هنرمندان