احادیثی درباره حج

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 115
امام صادق (علیه السلام): مردم امام خود را گم می کنند ولی آن حضرت در موسم حج حاضر می شود و مردم را می بیند اما آنها او را نمی بینند.
00':00''
1668
0
امام صادق (علیه السلام) درباره آیه و هر کس به آن درآید در امان است فرمود: هر انسانی که وارد حرم وارد شود و به آن پناه…
00':00''
704
0
امام صادق (علیه السلام): هر کس در حال احرام بمیرد، خداوند او را لبیک گویان برانگیزد.
00':00''
618
0
امام صادق (علیه السلام): هر کس در راه رفتن به مکه یا برگشتن از آن بمیرد روز قیامت از آن ترس و هراس بزرگ در امان باشد.
00':00''
544
0
امام صادق (علیه السلام): حج بر دو گونه است: حج برای خدا و حج برای مردم؛ کسی که برای خدا حج گزارد خداوند بهشت را به او پاداش دهد و هر کس برای مردم حج رود پاداش و ثوابش به عهده همان مردم است.
00':00''
544
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): هر کس که با مال حرام حج کند و بگوید لبیک اللهم لبیک، خداوند به او گوید لا لبیک و لا سعدیک، حجت از آن خودت باد.
00':00''
644
0
امام صادق (علیه السلام): اگر انسان مال حرامی بدست آورد و با آن به زیارت خانه خدا رود و با آن تلبیه بگوید در جوابش ندا آید که لا لبیک و لا سعدیک و اگر از راه حلال بدست آورده باشد ندا آید که لبیک و سعدیک.
00':00''
530
0
امام باقر (علیه السلام): کسی که این خانه را زیارت کند اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد؛ ورعی که او را از معاصی خدا باز دارد؛ حلمی که با آن خشمش را مهار کند و خوشرفتاری با کسی که با وی همنشینی و مصاحبت دارد.
00':00''
574
0
عبدالرحمن بن کسیر: با امام صادق (علیه السلام) به حج رفتم هنگام عبور از راهی آن حضرت بر فراز کوهی رفت و از آن بالا به مردم نگریست و فرمود چه بسیار است هیاهو و چه اندکند حاجیان.
00':00''
713
0
امام کاظم (علیه السلام) درباره آیه هر کس در این سرا کور باشد در آخرت نیز کورتر است و گمراه‌تر فرمودند: او کسی است که حج، یعنی حج واجب را به تأخیر اندازد و بگوید امسال حج می روم؛ سال دیگر حج می روم تا آنکه سرانجام مرگش فرا رسد.
00':00''
533
0
امام باقر (علیه السلام): تمامیت حج به ملاقات کردن با امام است.
00':00''
384
0
امام زین العابدین (علیه السلام):حق حج بر تو این است که بدانی بدان وسیله بر پروردگارت وارد می‌شوی و از گناهانت به سوی آن می‌گریزی و به وسیله آن توبه‌ات پذیرفته می‌شود و فریضه و تکلیفی را که خدا بر تو واجب کرده است ادا می‌کنی.
00':00''
533
0
امام صادق (علیه السلام): ندیده ام که چیزی همانند مداومت بر زیارت خانه خدا چنان سریع توانگری آورد و فقر را بزداید.
00':00''
337
0
امام باقر (علیه السلام): حج آرمش بخش دلهاست.
00':00''
502
0
امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود مردمان را بیافرید و آنها را به پیروی آنچه مصلحت دنیایشان در آن است امر فرمود و حج را مایه فراهم آمدن از شرق و غرب عالم و آشنا شدن آنها با هم آگاه شدن از حال روز هم قرار داد ....
00':00''
328
0
امام علی (علیه السلام): آیا نمی‌بینید که خدای سبحان مردمان را از زمان آدم صلوات الله علیه تا پایان جهان با سنگ‌هایی که نه سودی می‌رسانند نه زیانی و نه می‌بینند و نه می‌شنوند آزمایش کرد...
00':00''
560
0
امام صادق (علیه السلام): هیچ جایی نزد خدای تعالی محبوب تر از سعی نیست؛ زیرا که هر گردن‌کش و متکبری در آنجا خوار و ذلیل می‌شود.
00':00''
439
0
امام علی (علیه السلام) در وصیت خود به هنگام وفات فرمود خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان تا زنده‌اید آن را وامگذارید که اگر رها شود از عذاب الهی مهلت داده نخواهید شد.
00':00''
403
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): چون از حج فارغ شدی گویا تازه از مادر متولد شدی.
00':00''
407
0
امام صادق (علیه السلام): بهتر از حج چیزی نیست مگر نماز.
00':00''
443
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): برای هر دردی که آب زمزم خورده شود دوا است.
00':00''
379
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): کسی که هفت بار دور خانه خدا طواف کند و دو رکعت نماز پشت مقام بخواند و از آب زمزم بخورد گناهان او آمرزیده می‌شود هر قدری که باشد.
00':00''
356
0
امیر المومنین علی (علیه السلام): آب زمزم بهترین آب روی زمین است.
00':00''
307
0
امام صادق (علیه السلام): وقتی که مومن سر خود را در منا می‌تراشد و آن را در زمین دفن می‌کند، در روز قیامت هر مویی با زبان گویا به نام صاحبش تلبیه می‌گوید.
00':00''
318
0
امام صادق (علیه السلام): خدا طعام دادن و کشتار قربانی در منا را دوست می‌دارد.
00':00''
306
0
امام باقر (علیه السلام): کسی که در یکی از دو حرم مکه و مدینه بمیرد در روز قیامت بی‌ترس و هراس مبعوث می‌شود.
00':00''
306
0
رسول خدا (صلی لله علیه وآله): رمی جمرات ذخیره روز قیامت است.
00':00''
328
0
امام صادق (علیه السلام): حج اکبر روز قربانی است.
00':00''
262
0
امام صادق (علیه السلام): وقتی که مردم جایگاه‌های خود را در منا می‌گیرند ندا کننده‌ای از سوی خدا ندا می‌کند اگر رضایت مرا خواسته بودید من راضی شدم.
00':00''
445
0
امام علی بن الحسین زین العابدین (علیه السلام): وقتی که شب عرفه و اوایل روز منا فرا می‌رسد خدا به کسانی که در عرفات و منا ایستاده‌اند گرامی‌ترین ملائک خود را مباحات می‌کند.
00':00''
803
1
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): مسح کشیدن حجر الاسود و رکن یمانی گناهان را می‌ریزد و از بین می‌برد.
00':00''
356
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): هیج روزهایی همچون ده روز اول ذی الحجه نیست که خدا دوست دارد مردم در آن مشغول عبادت او شوند.
00':00''
339
0
امام صادق (علیه السلام): کسی که در شهر مکه سجده می کند همچون کسی است که در راه خدا در خون خود می‌غلطد.
00':00''
322
0
امام علی بن الحسین زین العابدین (علیه السلام): خوردن و آشامیدن در شهر مکه همچون روزه داری در غیر آن است و یک روز روزه داری در این شهر برابر است با یک سال در جاهای دیگر و راه رفتن در شهر مکه عبادت است.
00':00''
292
0
امام صادق (علیه السلام): مکه محبوب‌ترین زمین پیش خداست.
00':00''
220
0
امام صادق (علیه السلام): در هر یکی از ماه‌های سال می‌توان به عمره رفت و بهترین عمره در ماه رجب است.
00':00''
267
0
امام صادق (علیه السلام): کسی که ده بار به حج می‌رود خدا او را محاسبه نخواهد کرد.
00':00''
244
0
امام صادق (علیه السلام): کسی که سه بار به حج می‌رود هیچ وقت فقیر نمی‌شود.
00':00''
348
0
امام صادق (علیه السلام): کسی که دو بار به حج برود تا زنده است در خیر و برکت قرار خواهد گرفت.
00':00''
280
0
امام صادق (علیه السلام) خطاب به عیسی بن ابی منصور فرمودند: ای عیسی اگر قدرت آن را داری که نان و نمک بخوری و هر سال به حج بروی این کار را بکن.
00':00''
315
0
امام صادق (علیه السلام): هیچ کس از حج محروم نمی‌ماند مگر در اثر گناه و این در حالی است که خداوند اکثر گناهان را می‌بخشد.
00':00''
337
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): کسی که حج واجب خود را بدون اینکه مرضی بازدارنده یا حاجتی لازم یا فرمانروایی ظالم مانع شود به جا نیاورد و بمیرد، به دین یهودی یا مسیحی مرده است.
00':00''
332
0
امام صادق (علیه السلام): کسی که برای رفتن به حج استطاعت داشته باشد ولی آن را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد یکی از شرایع اسلام را از دست داده است.
00':00''
276
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): کسی که می‌خواهد به حج برود باید بشتابد.
00':00''
416
0
رسول اکرم (صلی لله علیه وآله): مسافرت کنید تا بدنتان سالم شود و جهاد نمایید تا غنیمت بدست آورید و حج بروید تا بی‌نیاز گردید.
00':00''
319
0
امام صادق (علیه السلام): حاجی هیچ وقت تهی دست نمی‌شود.
00':00''
272
0
امام باقر (علیه السلام): سه چیز است که ثوابشان در آخرت و اثرشان در دنیا هم هست حج که فقر را می‌زداید صدقه که بلا را دفع می‌کند و نیکی که عمر را می‌افزاید.
00':00''
445
0
امام رضا (علیه السلام): حج و عمره فقر و گناهان را می زداید چنانکه کوره آهنگری ناخالصی های آهن را.
00':00''
373
0
امام باقر (علیه السلام): حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرتند؛ کسی که زیاد حج و عمره به جا آورد از میهمانان خداست؛ اگر خداوند او را نگه دارد آمرزیده نگه می‌دارد و اگر او را بمیراند وارد بهشت می‌کند.
00':00''
326
0
امام صادق (علیه السلام): یک حج بهتر از آزاد کردن هفتاد برده است.
00':00''
276
0

هنرمندان