احادیثی از حضرت

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
محبوب ترین قطره نزد خداوند در کلام امام باقر(ع) (00:09)
00':00''
637
4
0
حدیث از امام باقر(ع) درباره بدی بعد از کار نیک (00:15)
00':00''
514
0
0
روایت امام باقر(ع) در مذمت حریص به دنیا بودن (00:15)
00':00''
444
1
0
حدیثی از امام باقر(ع) در مورد سه چشمی که قیامت گریان نیست ! (00:20)
00':00''
2811
2
0
نزدیکترین دعا به اجابت در کلام امام باقر(ع) (00:08)
00':00''
808
1
0
حدیثی از امام باقر درباره نحوه رسیدگی خداوند به حساب بندگان (00:11)
00':00''
499
1
0
آثار وبرکات صله رحم و پیوند با خویشان در کلام امام باقر(ع) (00:18)
00':00''
617
1
0
روایتی از امام باقر(ع) برای افزایش روزی (00:05)
00':00''
400
2
0
حدیث امام باقر در مورد بهترین چیزی که دوست دارید مردم درباره شما بگویند (00:5)
00':00''
492
1
0
حکمتی از امام باقر (ع) در مورد خوش رفتاری با خانواده (00:06)
00':00''
1886
2
0

هنرمندان