آیت الله مجتبی تهرانی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 622
نواهنگ زیبا و گوشنواز پیرامون «تفاوت مومن و غیر مومن و حربه های پیچیده ابلیس برای فریب مومنان» از سخنان «مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)
02':29''
731
0
گزیده ای از بیانات آیت االله آقا مجتبی تهرانی(ره) درباره رحمت و مغفرت خداوند در ماه مبارک رمضان (2:24)
02':24''
4134
6
0
نواهنگی گوش نواز از سخنان «مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «مراتب امر به معروف و نهی از منکر»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(6:21)
06':21''
1411
0
نواهنگی امیدبخش از بیانات «آیت الله مجتبی تهرانی(ره)» پیرامون «دعا و رمز تاکید فراوان برای دعا نمودن در ماه مبارک رمضان»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(5:23)
05':23''
7611
1
0
مداح اهل بیت «ميثم مطيعی» در شب بيست وسوم ماه مبارك رمضان امسال، بعد از دعاي جوشن كبير شعری از «سيد حسين شهرستانی» را در سوگ «آیت الله آقا مجتبي تهرانی» خواند: «ز نخلستان نمی­آید صدای نالۀ مولا / دل مسجد گرفت ای نور چشم اهل دل باز آ! / هوای مسجد کوفه گرفته مسجد جامع / که گم کرده امام و چلچراغ روشن خود را ...» (12:05)
12':05''
21726
16
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «معنی تواضع و چهارتعریف آن؛ تواضع ضد کبر است» مورخه:[60/5/28] (43:34)
43':34''
8441
5
0
بخش دوم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «رفعت به عنوان یکی از آثار تواضع؛ تواضع، حالت میان کبر و ذلت» مورخه:[60/6/4] (50:07)
50':07''
7221
2
0
بخش سوم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «تواضع از نظر اعمال خارجی؛ اثر تواضع که منشا قرب به خداست؛ معنای انکسار نفس» مورخه:[60/6/11] (43:57)
43':57''
6221
0
بخش چهارم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «رفعت از نظر جامعه و مقام معنوی؛ آثار دیگر تواضع» مورخه:[60/6/18] (40:50)
40':50''
6473
0
بخش پنجم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «تواضع در دو رابطه شخصی و اجتماعی» [60/6/25] (50:00)
50':00''
6040
0
بخش ششم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «در رابطه با تعلیم، تعلم،حکمت، هوشیاری،زیرکی و کسب نعمت جدید » [60/7/01] (44:10)
44':10''
5550
0
بخش هفتم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «نسبت تواضع به فروع دین؛ معنای تعریف چهارم تواضع» [60/7/8] (40:40)
40':40''
5606
-1
0
بخش هشتم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «چگونه انسان نسبت به حکم الهی متعبد و متواضع باشد؟» [60/7/15] (41:48)
41':48''
5203
0
بخش نهم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «درجات معنای چهارم تواضع» [60/7/22] (40:18)
40':18''
5395
0
بخش دهم سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «درجه سوم از تواضع که بر اثر چهار حالت به وجود می آید» [60/7/29] (38:19)
38':19''
5421
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تواضع»؛ موضوع این جلسه: «درجات تواضع از نظر مرحوم فیض کاشانی» [60/8/6] (41:38)
41':38''
5434
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «استحقار نفس»؛ موضوع این جلسه: «استحقار نفس از فضایل اخلاقی به شمار می رود و ضد افتخار است» [60/8/10] (40:27)
40':27''
5766
1
0
نفس سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «انقیاد نفس»؛ موضوع این جلسه: «انقیاد یا تسلیم» [60/8/11] (39:43)
39':43''
4869
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «انصاف»؛ موضوع این جلسه: «انصاف ضد عصیبت؛ استقامت برحق، ضد کتمانِ حق است» [60/8/15] (41:53)
41':53''
4611
1
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «راههای حصول حلم؛ موارد احتیاج به حلم» در تاریخ 59/10/09 (23:57)
23':57''
1917
1
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «شناخت توحید فعلی» در تاریخ 59/5/11 (23:08)
23':08''
955
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «زیربنای توحید و توکل در فعل؛ دعا» در تاریخ 59/5/11 (25:53)
25':53''
898
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «مراتب یقین؛ علم الیقین، حق الیقین و حقیقت الیقین» در تاریخ 59/5/9 (20:02)
17':10''
624
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «مراتب یقین؛ علم الیقین، حق الیقین و حقیقت الیقین» در تاریخ 59/5/9 (17:17)
17':17''
762
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «معنا، آثار و متعلق یقین» در تاریخ 59/5/7 (17:10)
17':10''
573
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «معنا، آثار و متعلق یقین؛ یقین ضد جهل مرکب و شک است» در تاریخ 59/5/7 (14:53)
14':52''
528
1
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «راه های علاج انحراف عقل؛ افراط در قوه عقلیه» در تاریخ 59/5/5 (29:37)
29':37''
2706
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «جهل بسیط، جهل مرکب و عصبیت» در تاریخ 59/5/5 (24:17)
24':17''
1210
1
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «سه راه برای حفظ اعتدال موجود» در تاریخ 59/5/3 (21:14)
21':14''
802
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «راههای تنبه انسان» در تاریخ 59/5/3 (18:54)
18':54''
685
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «سه نظریه در مورد بالاترین سعادت: زهد، عقل و علم، محبت» در تاریخ 59/5/1 (26:35)
26':35''
545
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «سه نظریه در مورد بالاترین سعادت: زهد، عقل و علم، محبت» در تاریخ 59/5/1 (23:03)
23':03''
409
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «قوای روح: عقلیه، غضبیه، شهویه و وهمیه» در تاریخ 59/4/29 (23:45)
23':45''
564
-1
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «قوای روح: عقلیه، غضبیه، شهویه و وهمیه» در تاریخ 59/4/29 (21:39)
21':39''
556
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «مساله تقدم تزکیه بر تعلیم در رابطه با فضائل و رذائل» در تاریخ 59/4/27 (27:46)
27':46''
1825
-1
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «مساله تقدم تزکیه بر تعلیم در رابطه با فضائل و رذائل» در تاریخ 59/4/27 (28:35)
28':35''
1746
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «ابتدای آفرینش روح؛ دردها و لذت های اعمال در دنیا و آخرت» در تاریخ 59/4/25 (26:54)
26':54''
538
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «ابتدای آفرینش روح؛ دردها و لذت های اعمال در دنیا و آخرت» در تاریخ 59/4/25 (27:19)
27':19''
578
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تزکیه نفس؛ جنبه های وجودی انسان» در تاریخ 59/4/24 (23:52)
23':52''
437
1
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «جنبه های مادی و معنوی انسان» در تاریخ 59/4/24 (23:50)
23':50''
489
1
0
بخش نخست سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «فهرست مباحث اخلاقی؛ هدف از بعثت انبیا الهی» در تاریخ 59/4/23 (20:28)
20':28''
379
0
بخش پایانی سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «فهرست مباحث اخلاقی؛ هدف از بعثت انبیا الهی» در تاریخ 59/4/23 (22:06)
22':06''
838
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «مسأله دعا و شرایط آن (هفت شرط)؛ استجابت دعا نسبت به پنج گروه» (1360/05/2) (43:33)
43':33''
4336
2
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «معنای لغوی و اصطلاحی خلوص، اخلاص ضد ریا است» (1360/04/27) [جلسه اول] (44:26)
44':26''
2989
1
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «تأثیر اساسی نیت بر عمل، اقسام خلوص، مخلِصین و مخلَصین» (1360/04/28) [جلسه دوم] (42:43)
42':43''
1581
1
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «اخلاص در رابطه با دعا و عبادت، قداست شب قدر» (1360/04/29) [جلسه سوم] (40:59)
40':59''
3637
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «معیار ارزش عمل، صدق در نیت و آزمایش الهی در رابطه با اعمال نیک» (1360/04/30) [جلسه چهارم] (44:53)
44':53''
1500
1
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «خلوص در عمل و درجات آن؛ درجه اول: عدم جلوه گری عمل نزد خود، عدم چشم داشت نسبت به پاداش الهی و اینکه هدف از عمل لقاء الله باشد» (1360/04/31) [جلسه پنجم] (43:21)
43':21''
2202
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «درجات اخلاص؛ درجه دوم: خجل شدن از اینکه عمل نیک را آن طور که باید انجام نداده و کوشش جهت انجام بهتر عمل، تلاش در جهت مخفی انجام دادن عمل و عمل نیک را توفیقی از خدا دیدن» (1360/05/1) [جلسه ششم] (38:54)
36':54''
2008
0
سخنرانی «آیت الله مجتبی تهرانی» پیرامون «درجات اخلاص؛ درجه سوم: چشم پوشی کردن از ربط عمل خود با خود» (1360/05/3) [جلسه هفتم] (35:16)
35':16''
790
1
0

هنرمندان