آیت الله جوادی آملی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
نواهنگ زیبا و شنیدنی از بیانات «حضرت آیت الله جوادی آملی» درباره «اهمیت اقتصاد و معاش در بندگی انسانها و حفظ ایمان»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)
01':24''
6971
2
0
نواهنگی آگاهی بخش و شنیدنی از بیانات «آیت الله جوادی آملی» پیرامون «حقیقت عرضه زندگی بر قرآن و تفاوت آن با استخاره نمودن با قرآن»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)
03':57''
627
0
نواهنگ زیبا از سخنان «حضرت آیت الله جوادی آملی» پیرامون «خاطره ای شیرین از بزرگداشت یاد و نام اهل بیت(علیهم السلام) نزد علمای ولایی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)
02':49''
336
1
0
نواهنگ شنیدنی و زیبا از بیانات «آیت الله جوادی آملی» پیرامون «جهان غرب و تفاوت جهل علمی و جهالت عملی» (تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)
02':22''
295
0
نواهنگ زیبا و شنیدنی درباره «ملاقات با پاپ سابق و مهمترین پیام جهان اسلام به ایشان» با بیان «حضرت آیت الله جوادی آملی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)
04':08''
450
0
نواهنگ آموزنده و زیبا پیرامون «نحوه توزیع ثروت در مکتب اسلام و هشداری مهم درباره اقتصاد» با سخنان «حضرت آیت الله جوادی آملی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)
03':07''
324
0
نواهنگی آگاهی بخش و زیبا از بیانات «حضرت آیت الله جوادی آملی» پیرامون «تکلیف کسانی که ملحد هستند ولی کارهای خوبی انجام می دهند»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(2:10)
02':10''
2029
5
0
نواهنگی شنیدنی از سخنان «آیت الله جوادی آملی» پیرامون «تحلیلی زیبا و عقلانی از تولی و تبری»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(3:33)
03':33''
2021
3
0

هنرمندان