آلبوم باب فاطمه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
مداحی «ابتا» از آلبوم «باب فاطمة» با صدای ملاباسم کربلایی به زبان عربی (2:48)
02':48''
1538
1
0
مداحی «یا باب فاطمة» از آلبوم «باب فاطمة» با صدای ملاباسم کربلایی به زبان عربی (5:48)
09':50''
1652
2
0
مداحی «حیدر» از آلبوم «باب فاطمة» با صدای ملاباسم کربلایی به زبان عربی (9:45)
09':45''
1203
1
0
مداحی «یا کرار» از آلبوم «باب فاطمة» با صدای ملاباسم کربلایی به زبان عربی (9:50)
09':50''
3335
0
مداحی «اُم الحسن» از آلبوم «باب فاطمة» با صدای ملاباسم کربلایی به زبان عربی (14:35)
14':35''
4717
1
0
مداحی «فاطمة» از آلبوم «باب فاطمة» با صدای ملاباسم کربلایی به زبان عربی (7:56)
07':56''
1323
1
0

هنرمندان