آخرین دعای حضرت

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
آخرین دعای امام حسین (ع ) در روز عاشورا با صدای مهدی سماواتی «اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت شدید المحال غنی عن الخلائق عریض الکبریاء» (2:26)
02':26''
5671
4
0

هنرمندان