گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 92270
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره لقمان آیه 6»
05':48''
124
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره کهف آیه 107»
06':24''
129
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیه 9 سوره حجر»
06':05''
94
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره فصلت آیه 30 »
05':32''
92
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیات 30 و 31 سوره بقره »
07':52''
75
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیه 2 سوره بقره»
03':50''
17
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «تکرار آیه فبای آلاء ربکما تکذبان در سوره الرحمن»
03':50''
22
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «مقام قرآن صامت و قرآن ناطق»
04':02''
19
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «تاثیر درمان با قرآن»
06':37''
13
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره این سوال: «آیا در قرآن به جزئیات اشاره شده؟آیا نام امام زمان در قرآن ذکر شده؟ چرا در قرآن به تمام موضوعات اشاره نشده؟»
09':46''
13
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «چرا حقوق والدین در قرآن تبیین نشده است؟»
01':25''
17
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره این سوال «آیا عذاب جنیان در آنها اثر دارد؟»
03':25''
13
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «اسامی بهشت در قرآن »
05':40''
17
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «تفسیر قرآن توسط اهل بیت (علیهم‌السلام)»
05':22''
13
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «بررسی امکان و جواز تفسیر قرآن از منظر قرآن و روایات»
12':28''
19
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره صافات آیه 130»
06':34''
15
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره صافات آیات 117 تا 122»
06':47''
22
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیات 114 تا 118 سوره صافات»
06':51''
17
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره سبأ آیه 14»
05':57''
19
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره نساء آیه 59»
05':17''
24
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیه 24 سوره نساء»
05':35''
25
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیات 13 تا 15 سوره مریم»
04':41''
17
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیه 94 سوره کهف»
04':40''
17
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیه 23 سوره اسراء»
07':24''
76
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیه 25 سوره بقره»
07':48''
22
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره الرحمن آیات 1 تا 3»
02':25''
15
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «آیه 130 سوره انعام»
05':54''
53
0
پرسش‌ و پاسخ قرآنی با حضور «حجت الاسلام ملکی» درباره «سوره احزاب آیه 64»
01':51''
25
0
نواهنگ محزون برگرفته از بیانات «حجت‌الاسلام علوی تهرانی» | شهادت امام صادق(علیه‌السلام) | 1397
04':53''
957
0
ترجمه شنیداری جزء اول با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ سوره مبارکه حمد در روایات نبوی به ام الکتاب معروف است ؛ از این رو سوره حمد مادر و اساس قرآن می باشد .سوره بقره طولانی ترین سوره می باشد بقره به معنی گاو ماده می باشد .مسائل زیادی از زندگی حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل در این جزء بیان شده ..
01:12':17''
2232
0
ترجمه شنیداری جزء دوم با صدای «رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۱۴۲ تا ۲۵۲ سوره مبارکه بقره است. از اشارات خوب آیات این جزء این است که اگر کاری از نظر خدا نکوهش شد انجام ندهیم و اگر خوب بود به انجام آن پایبند باشیم ...
01:14':54''
445
0
ترجمه شنیداری جزء سوم با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات بقره ۲۵۳ تا آخر و آل عمران ۱ تا ۹۲ می باشد . علت نامگذاری سوره آل عمران : عمران پیامبر الهی و پدر حضرت مریم می‌باشد ...
01:14':07''
359
1
0
ترجمه شنیداری جزء چهارم با صدای «رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جز شامل آیات آل عمران ۹۳ تا آخر و نساء ۱ تا ۲۳ می باشد . بسیاری از احکام بانوان در سوره نساء بیان شده است ...
01:12':00''
385
0
ترجمه شنیداری جزء پنجم با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۲۴ تا ۱۴۷ نساء می باشد . ارتباط بین زن و مرد چه در حوزه خانواده ، مسائل اجتماعی و ... بیان شده است . مطالب مربوط مبارزه با دشمنان و جهاد در راه خدا بیان شده است
01:08':06''
67
0
ترجمه شنیداری جزء ششم با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات نساء ۱۴۸ تا آخر و مائده ۱ تا ۸۲ می باشد . مائده به معنی سفره آراسته از غذا می باشد ...
01:02':40''
67
0
ترجمه شنیداری جزء هفتم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ جزء هفتم شامل آیات مائده ۸۲ تا آخر و انعام ۱تا۱۱۰ می باشد .
01:17':19''
63
0
ترجمه شنیداری جزء هشتم با صدای«رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات انعام ۱۱۱ تا آخر و اعراف ۱ تا ۸۷ می باشد .
01:04':14''
78
0
ترجمه شنیداری جزء نهم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات اعراف ۸۸ تا آخر و انفال ۱ تا ۴۰ می باشد.
01:06':48''
77
0
ترجمه شنیداری جزء دهم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات انفال ۴۱ تا آخر و توبه ۱ تا ۹۲ می باشد .
57':42''
73
0
ترجمه شنیداری جزء یازدهم قرآن کریم با صدای «رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات توبه ۹۳ تا آخر ، یونس «ع» و هود«ع» ۱ تا ۵ می باشد.
01:05':11''
57
0
ترجمه شنیداری جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای «رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۶ تا آخر سوره مبارکه هود و سوره یوسف ۱ تا ۵۲ می باشد .
01:04':02''
50
0
ترجمه شنیداری جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ جزء سیزدهم شامل آیات یوسف ۵۳ تا آخر و رعد و ابراهیم می‌باشد .
01:05':38''
59
0
ترجمه شنیداری جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل سوره حجر و نحل می باشد . علت نام گذاری حجر به خاطر اینکه حجر سرزمین قوم ثمود می باشد .
01:05':27''
59
0
ترجمه شنیداری جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات اسرا و کهف ۱ تا ۷۴ می باشد.
01:07':25''
1052
0
ترجمه شنیداری جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۷۵ کهف تا آخر ، مریم و طه می‌باشد.
01:08':40''
259
0
ترجمه شنیداری جزء هفدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات سوره انبیاء و حج می باشد.
01:04':25''
324
0
ترجمه شنیداری جزء هجدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات سوره مومنون، نور و فرقان ۱ تا ۲۰ می‌باشد.
01:05':15''
195
0
ترجمه شنیداری جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۲۱ تا آخر فرقان، شعراء و نمل ١ تا ۵۵ می باشد .
01:08':07''
201
0
ترجمه شنیداری جزء بیستم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۵۶ نمل تا آخر، قصص و عنکبوت ١ تا ۴۵ می باشد.
01:03':00''
87
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات عنکبوت ۴۶ تا آخر، روم، لقمان سجده، احزاب ۱تا۳۰ می باشد .
01:07':00''
73
0

هنرمندان