• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

مظهرعدل
تبیان

مظهرعدل
داستان عقیل برادر حضرت امیرالمومنین علی(ع) و در خواستش از حضرت مبنی بر کمک از بیت المال. از زبان حجت الاسلام کافی (8:18)
|
4.05 MB
|
1394
|
0
|
0
+2
|
11':47''

میثم تمار
تبیان

میثم تمار
داستانی درباره میثم تمار و دوستداری حضرت امیرالمومنین علی(ع). از حجت الاسلام کافی (08:18)
|
2.85 MB
|
1709
|
0
|
0
+1
|
08':18''

جنایات معاویه
تبیان

جنایات معاویه
کتاب آیت الله امینی درباره ولایت حضرت امیرالمومنین علی(ع). از زبان حجت الاسلام کافی (05:06)
|
1.75 MB
|
1299
|
0
|
0
+1
|
05':06''

حقیقت نماز
تبیان

حقیقت نماز
شهادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) در محراب نماز . از زبان حجت الاسلام کافی (00:57)
|
388 KB
|
716
|
0
|
0
0
|
00':57''

برترین انسان
تبیان

برترین انسان
شهادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) و تشیع حضرت. از زبان حجت الاسلام کافی (02:18)
|
815 KB
|
837
|
0
|
0
0
|
02':18''

عشق به علی
تبیان

عشق به علی
حکایت یکی از یاران حضرت امیرالمومنین علی(ع) که معاویه برای او ظرف عسلی فرستاده بود. زبان از حجت الاسلام کافی (03:17)
|
1.17 MB
|
1428
|
0
|
0
+1
|
03':17''

مقام علی
تبیان

مقام علی
حکایتی درباره علمای یهودی که برای تحقیق درباره اسلام از حضرت امیرالمومنین علی(ع) سوال پرسیدن از زبان حجت الاسلام کافی (20:01)
|
6.56 MB
|
2637
|
0
|
-1
+1
|
20':01''

خلافت
تبیان

خلافت
سخنان حضرت امیرالمومنین علی(ع) به مردمی که برای بیعت گرفتن از حضرت به در خانه حضرت آماده بودند. از زبان حجت الاسلام کافی (05:21)
|
1.88 MB
|
1498
|
0
|
0
0
|
05':21''

نجات در صدق
تبیان

نجات در صدق
داستان خوابیدن حضرت امیرالمومنین علی(ع) بجای حضرت رسول الله(ص) . از زبان حجت الاسلام کافی (02:45)
|
969 KB
|
670
|
0
|
0
0
|
02':45''

توکل به خدا
تبیان

توکل به خدا
حکایت جوانی که بخاطر گرفتاری که برایش پیش آمده بود به خانه کعبه آمده بود و از خداوند کمک می خواست تا اینکه با حضرت امیرالمومنین علی(ع) برخورد کرد. از زبان حجت الاسلام کافی (11:57)
|
4.16 MB
|
1889
|
0
|
0
0
|
11':57''

کاروان اسرا
تبیان

کاروان اسرا
حکایت ام حبیبه خدمتکار خانه حضرت امیرالمومنین علی(ع). از زبان حجت الاسلام کافی (06:55)
|
2.38 MB
|
1401
|
0
|
0
+2
|
06':55''

مالک اشتر
تبیان

مالک اشتر
حکایت شخصی که به مالک اشتر توهین کرد. از زبان حجت الاسلام کافی (03:14)
|
1.16 MB
|
816
|
0
|
0
+1
|
03':14''

نتیجه پاک دامنی
تبیان

نتیجه پاک دامنی
حکایت جوانی که بدست دختر مسلمانی، مسلمان شد. از زبان حجت الاسلام کافی (08:09)
|
2.8 MB
|
1331
|
0
|
0
0
|
08':09''

حجربن عدی
تبیان

 حجربن عدی
داستان شهادت حجر بن عدی یکی از یاران حضرت امیرالمومنین علی(ع) و به دست معاویه از زبان جت الاسلام کافی (06:21)
|
2.23 MB
|
1625
|
0
|
-2
+9
|
06':21''

انفاق در جنگ
تبیان

انفاق در جنگ
حکایت کافری که در جنگ سلاح برای جنگیدن نداشت حضرت امیرالمومنین علی(ع) به او می دهد. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (01:05)
|
386 KB
|
719
|
0
|
0
+2
|
01':05''

مائده بهشتی
تبیان

مائده بهشتی
حکایتی درباره زندگی حضرت امیرالمومنین علی(ع) و کمک حضرت به مقداد . از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (03:50)
|
1.32 MB
|
787
|
0
|
0
+1
|
03':50''

کمک به فقرا
تبیان

کمک به فقرا
حکایتی درباره تاجری که در رفع حوایج و گرفتاری های سادات می کوشید. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (02:05)
|
736 KB
|
794
|
0
|
0
0
|
02':05''

زندگی امیرالمومنین(ع)
تبیان

زندگی امیرالمومنین(ع)
داستانی از یکی انفاق های حضرت امیرالمومنین علی(ع) و قرض کردن برای خرج زندگی، از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (03:14)
|
1.11 MB
|
792
|
0
|
0
0
|
03':14''

انفاق در رکوع
تبیان

انفاق در رکوع
داستان انفاق حضرت امیرالمومنین علی(ع) در حال رکوع از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (01:37)
|
569 KB
|
493
|
0
|
0
0
|
01':37''

موعظ امیر
تبیان

موعظ امیر
موعظه حضرت امیرالمومنین علی(ع) به کسی که صاحب خانه بزرگی داشت و دلبسته دنیا شده بود توسط حجت الاسلام هاشمی نژاد (01:54)
|
673 KB
|
590
|
0
|
0
0
|
01':54''

جعفر طیار
تبیان

جعفر طیار
داستان شهادت جعفر طیار، از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (00:54)
|
322 KB
|
419
|
0
|
0
0
|
00':54''

فوت سلمان
تبیان

فوت سلمان
پیش گویی حضرت امیرالمومنین علی(ع) به سلمان درباره مرشی اش و فوتش. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (04:24)
|
1.51 MB
|
654
|
0
|
0
0
|
04':24''

راستگو تر از ابوذر
تبیان

راستگو تر از ابوذر
حکایتی درباره راستگوی ابوذر و عظمت و منزلت حضرت امیرالمومنین علی(ع) از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (01:12)
|
423 KB
|
511
|
0
|
-1
0
|
01':12''

حب علی
تبیان

حب علی
ذکر فضائل حضرت امیرالمومنین علی(ع) از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد «حب علی سر منشاء تمام خیرات » (03:13)
|
1.11 MB
|
849
|
0
|
0
0
|
03':13''

خزان العلم
تبیان

خزان العلم
داستان چند نفر از علمای یهود که بعد از وفات حضرت رسول الله(ص) برای تحقیق از اسلام به مدینه آمده بودند. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد ( 02:15)
|
797 KB
|
427
|
0
|
0
0
|
02':15''

محب علی
تبیان

محب علی
حکایت یکی از دوستداران حضرت امیرالمومنین علی(ع) که در خطبه های نماز جمعه شرکت کرده بود و در دچار تب شده بود.از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (02:02)
|
716 KB
|
480
|
0
|
0
0
|
02':02''

نماز
تبیان

نماز
نقل داستان تیری که در پای حضرت امیرالمومنین علی(ع) رفته بود و حضرت اجازه خارج کردن آن تیر را نمی داد. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (00:44)
|
262 KB
|
240
|
0
|
0
0
|
00':44''

دعا
تبیان

دعا
حکایت افعی که در نعلین حضرت امیرالمومنین علی(ع) رفته بود . از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (00:34)
|
204 KB
|
437
|
0
|
0
+1
|
00':34''

گزارش روز
تبیان

گزارش روز
روایتی درباره عظمت حضرت امیرالمومنین علی(ع) از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد ( 00:32)
|
190 KB
|
242
|
0
|
0
0
|
05':32''

نگاه بصورت علی(ع)
تبیان

نگاه بصورت علی(ع)
حکایت شخصی که به پیش حضرت رسول الله (ص) آمده بود و نسبت به کسی که مال زیادی بدست آورده بود قبطه می خورد. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (05:48)
|
1.99 MB
|
533
|
0
|
0
0
|
05':48''
آموزش آشپزی