• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
موسیقی محلی

مظهرعدل
تبیان

مظهرعدل
داستان عقیل برادر حضرت امیرالمومنین علی(ع) و در خواستش از حضرت مبنی بر کمک از بیت المال. از زبان حجت الاسلام کافی (8:18)
|
4.05 MB
|
1130
|
0
|
0
+2
|
11':47''

میثم تمار
تبیان

میثم تمار
داستانی درباره میثم تمار و دوستداری حضرت امیرالمومنین علی(ع). از حجت الاسلام کافی (08:18)
|
2.85 MB
|
1384
|
0
|
0
+1
|
08':18''

جنایات معاویه
تبیان

جنایات معاویه
کتاب آیت الله امینی درباره ولایت حضرت امیرالمومنین علی(ع). از زبان حجت الاسلام کافی (05:06)
|
1.75 MB
|
1059
|
0
|
0
+1
|
05':06''

حقیقت نماز
تبیان

حقیقت نماز
شهادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) در محراب نماز . از زبان حجت الاسلام کافی (00:57)
|
388 KB
|
621
|
0
|
0
0
|
00':57''

برترین انسان
تبیان

برترین انسان
شهادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) و تشیع حضرت. از زبان حجت الاسلام کافی (02:18)
|
815 KB
|
735
|
0
|
0
0
|
02':18''

عشق به علی
تبیان

عشق به علی
حکایت یکی از یاران حضرت امیرالمومنین علی(ع) که معاویه برای او ظرف عسلی فرستاده بود. زبان از حجت الاسلام کافی (03:17)
|
1.17 MB
|
1247
|
0
|
0
+1
|
03':17''

مقام علی
تبیان

مقام علی
حکایتی درباره علمای یهودی که برای تحقیق درباره اسلام از حضرت امیرالمومنین علی(ع) سوال پرسیدن از زبان حجت الاسلام کافی (20:01)
|
6.56 MB
|
2289
|
0
|
-1
+1
|
20':01''

خلافت
تبیان

خلافت
سخنان حضرت امیرالمومنین علی(ع) به مردمی که برای بیعت گرفتن از حضرت به در خانه حضرت آماده بودند. از زبان حجت الاسلام کافی (05:21)
|
1.88 MB
|
1399
|
0
|
0
0
|
05':21''

نجات در صدق
تبیان

نجات در صدق
داستان خوابیدن حضرت امیرالمومنین علی(ع) بجای حضرت رسول الله(ص) . از زبان حجت الاسلام کافی (02:45)
|
969 KB
|
574
|
0
|
0
0
|
02':45''

توکل به خدا
تبیان

توکل به خدا
حکایت جوانی که بخاطر گرفتاری که برایش پیش آمده بود به خانه کعبه آمده بود و از خداوند کمک می خواست تا اینکه با حضرت امیرالمومنین علی(ع) برخورد کرد. از زبان حجت الاسلام کافی (11:57)
|
4.16 MB
|
1624
|
0
|
0
0
|
11':57''

کاروان اسرا
تبیان

کاروان اسرا
حکایت ام حبیبه خدمتکار خانه حضرت امیرالمومنین علی(ع). از زبان حجت الاسلام کافی (06:55)
|
2.38 MB
|
1127
|
0
|
0
+2
|
06':55''

مالک اشتر
تبیان

مالک اشتر
حکایت شخصی که به مالک اشتر توهین کرد. از زبان حجت الاسلام کافی (03:14)
|
1.16 MB
|
686
|
0
|
0
+1
|
03':14''

نتیجه پاک دامنی
تبیان

نتیجه پاک دامنی
حکایت جوانی که بدست دختر مسلمانی، مسلمان شد. از زبان حجت الاسلام کافی (08:09)
|
2.8 MB
|
1169
|
0
|
0
0
|
08':09''

حجربن عدی
تبیان

 حجربن عدی
داستان شهادت حجر بن عدی یکی از یاران حضرت امیرالمومنین علی(ع) و به دست معاویه از زبان جت الاسلام کافی (06:21)
|
2.23 MB
|
1338
|
0
|
-2
+9
|
06':21''

انفاق در جنگ
تبیان

انفاق در جنگ
حکایت کافری که در جنگ سلاح برای جنگیدن نداشت حضرت امیرالمومنین علی(ع) به او می دهد. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (01:05)
|
386 KB
|
656
|
0
|
0
+2
|
01':05''

مائده بهشتی
تبیان

مائده بهشتی
حکایتی درباره زندگی حضرت امیرالمومنین علی(ع) و کمک حضرت به مقداد . از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (03:50)
|
1.32 MB
|
681
|
0
|
0
+1
|
03':50''

کمک به فقرا
تبیان

کمک به فقرا
حکایتی درباره تاجری که در رفع حوایج و گرفتاری های سادات می کوشید. از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (02:05)
|
736 KB
|
655
|
0
|
0
0
|
02':05''

زندگی امیرالمومنین(ع)
تبیان

زندگی امیرالمومنین(ع)
داستانی از یکی انفاق های حضرت امیرالمومنین علی(ع) و قرض کردن برای خرج زندگی، از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (03:14)
|
1.11 MB
|
740
|
0
|
0
0
|
03':14''

انفاق در رکوع
تبیان

انفاق در رکوع
داستان انفاق حضرت امیرالمومنین علی(ع) در حال رکوع از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (01:37)
|
569 KB
|
444
|
0
|
0
0
|
01':37''

موعظ امیر
تبیان

موعظ امیر
موعظه حضرت امیرالمومنین علی(ع) به کسی که صاحب خانه بزرگی داشت و دلبسته دنیا شده بود توسط حجت الاسلام هاشمی نژاد (01:54)
|
673 KB
|
535
|
0
|
0
0
|
01':54''

جعفر طیار
تبیان

جعفر طیار
داستان شهادت جعفر طیار، از زبان حجت الاسلام هاشمی نژاد (00:54)
|
322 KB
|
356
|
0
|
0
0
|
00':54''
آهنگهای شهرام ناظری