• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی
حاج علی آیینه چی

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا
تبیان

ای  دل بگیر دامن سلطان اولیا
سینه زنی در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
929 KB
|
1652
|
0
|
0
+5
|
00':00''

وای!حسینم،حسینم،حسینم
تبیان

وای!حسینم،حسینم،حسینم
روضه در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
891 KB
|
1024
|
0
|
-1
+4
|
00':00''

سلطان اولیا
تبیان

سلطان اولیا
سینه زنی در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
504 KB
|
592
|
0
|
-1
+1
|
00':00''

کربلا
تبیان

کربلا
سینه زنی در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
808 KB
|
657
|
0
|
0
+2
|
00':00''

یا حسین
تبیان

یا حسین
سینه زنی در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
596 KB
|
505
|
0
|
0
+1
|
00':00''

دلم به عشق یارم گرفته حال و هوایی
تبیان

دلم به عشق یارم گرفته حال و هوایی
سینه زنی در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
524 KB
|
1138
|
0
|
0
+2
|
00':00''

کربلا
تبیان

کربلا
سینه زنی در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
382 KB
|
377
|
0
|
0
+1
|
00':00''

این دل تنگم عقده ها دارد
تبیان

این دل تنگم عقده ها دارد
سینه زنی در سوگ شهادت امام حسین(ع) بامداحی حاج علی آینه چی
|
382 KB
|
2809
|
0
|
-4
+10
|
00':00''

ای یار و حبیبم، كجایی طبیبم، تنها و غریبم، حسین جان حسین جان
تبیان

ای یار و حبیبم، كجایی طبیبم، تنها و غریبم، حسین جان حسین جان
روضه شهادت امام حسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 05:40
|
1.99 MB
|
1017
|
0
|
0
+1
|
00':00''

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا، یعنی حسین ابن علی، شاه كربلا
تبیان

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا، یعنی حسین ابن علی، شاه كربلا
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 7:32
|
2.64 MB
|
3562
|
0
|
-4
+2
|
00':00''

از تل زینبیه، زینب صدا می زند حسین، هر جا به هر بهانه، زینب صدا می زد حسین
تبیان

از تل زینبیه، زینب صدا می زند حسین، هر جا به هر بهانه، زینب صدا می زد حسین
نوحه روز عاشورا، علی آئینه چی، به مدت 4:05
|
1.43 MB
|
1454
|
0
|
-3
+7
|
00':00''

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا، یعنی حسین ابن علی، شاه كربلا
تبیان

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا، یعنی حسین ابن علی، شاه كربلا
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 4:03
|
1.43 MB
|
457
|
0
|
0
+1
|
00':00''

حدیث باب عشق، كربلا و دمشق، یكی به نام زینب، یكی به نام حسین
تبیان

حدیث باب عشق، كربلا و دمشق، یكی به نام زینب، یكی به نام حسین
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 4:18
|
1.52 MB
|
3758
|
0
|
-6
+16
|
00':00''

كربلا، كربلا، این دل تنگم عقده ها دارد، گوییا میل كربلا دارد
تبیان

كربلا، كربلا، این دل تنگم عقده ها دارد، گوییا میل كربلا دارد
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 6:32
|
2.29 MB
|
67891
|
19
|
-186
+384
|
00':00''

حدیث باب عشق، كربلا و دمشق، یكی به نام زینب، یكی به نام حسین
تبیان

حدیث باب عشق، كربلا و دمشق، یكی به نام زینب، یكی به نام حسین
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 7:40
|
2.69 MB
|
1241
|
1
|
0
+1
|
00':00''

دلم به عشق یا رب گرفته حال و هوایی، نوشته به روی قلبم به خط كرب و بلایی
تبیان

دلم به عشق یا رب گرفته حال و هوایی، نوشته به روی قلبم به خط كرب و بلایی
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 4:13
|
1.49 MB
|
799
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

خداحافظ ای تمامی هستم، خداحافظ ای برادر من، دل زینب بسته بر سر مویت
تبیان

خداحافظ ای تمامی هستم، خداحافظ ای برادر من، دل زینب بسته بر سر مویت
حركت كاروان از كربلا، علی آئینه چی، به مدت 12:39
|
4.42 MB
|
3160
|
0
|
-2
+5
|
00':00''

كربلا، كربلا، این دل تنگم عقده ها دارد، گوییا میل كربلا دارد
تبیان

كربلا، كربلا، این دل تنگم عقده ها دارد، گوییا میل كربلا دارد
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 3:04
|
1.08 MB
|
2881
|
0
|
-7
+14
|
00':00''

مهلاً مهلاً، یا ابن الزهرا، تند از چه میرانی فرس، زینب ندارد جز تو كس
تبیان

مهلاً مهلاً، یا ابن الزهرا، تند از چه میرانی فرس، زینب ندارد جز تو كس
نوحه وداع حضرت زینب (س) با برادر، علی آئینه چی، به مدت 13:35
|
4.75 MB
|
1362
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا، یعنی حسین بن علی شاه كربلا
تبیان

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا، یعنی حسین بن علی شاه كربلا
نوحه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، علی آئینه چی، به مدت 4:31
|
1.59 MB
|
718
|
0
|
0
0
|
00':00''

مرثیه خوانی آئینه چی(کنج ویرانه ام، گشته مهمانم)
تبیان

مرثیه خوانی آئینه چی(کنج ویرانه ام، گشته مهمانم)
مرثیه ابا عبدالله الحسین(ع) مداح آئینه چی به مدت 6:46
|
839 KB
|
524
|
0
|
0
+1
|
00':00''

مرثیه خوانی آئینه چی(گنبد با صفای سامرا کو)
تبیان

مرثیه خوانی آئینه چی(گنبد با صفای سامرا کو)
مرثیه ابا عبدالله الحسین(ع) مداح آئینه چی به مدت 14:59
|
1.81 MB
|
328
|
0
|
0
+2
|
00':00''