• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
موسیقی محلی

الحج
تبیان

الحج
ترتیل سوره مبارکه «حج» با صدای استاد مصطفی اسماعیل (26:09)
|
5.99 MB
|
885
|
0
|
0
+3
|
26':09''

سوره حج
تبیان

سوره حج
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 31 تا 36 سوره حج» با صدای کریم منصوری (05:40)
|
2.27 MB
|
887
|
0
|
-1
0
|
00':00''

موضوع آزادی در حج
تبیان

موضوع آزادی در حج
تلاوت آیه 25 سوره فتح با «موضوع آزادی در حج، مشركان و حج»
|
252 KB
|
511
|
0
|
0
0
|
00':00''

آیه سی و شش
تبیان

آیه سی و شش
تلاوت آیه سی و شش از سوره مبارکه حج
|
192 KB
|
390
|
0
|
0
+1
|
00':00''

آیه سی و چهار
تبیان

آیه سی و چهار
تلاوت آیه سی و چهارم از سوره مبارکه حج
|
149 KB
|
315
|
0
|
0
0
|
00':00''

آیه سی و سه
تبیان

آیه سی و سه
تلاوت آیه سی و سوم سوره مبارکه حج
|
84 KB
|
401
|
0
|
0
0
|
00':00''

آیه سی و یك
تبیان

آیه سی و یك
تلاوت آیه سی و یک سوره مبارکه حج
|
150 KB
|
304
|
0
|
0
0
|
00':00''

تعظیم حج
تبیان

تعظیم حج
تلاوت آیه سی ام سوره مبارکه حج با موضوع تعظیم حج
|
116 KB
|
340
|
0
|
0
+1
|
00':00''

قربانی در حج
تبیان

قربانی در حج
تلاوت سوره حج آیه بیست و نه با موضوع قربانی در حج
|
52 KB
|
345
|
0
|
0
+1
|
00':00''

قربانی و اطعام فقراء
تبیان

قربانی و اطعام فقراء
تلاوت سوره حج آیه بیست و هشت با موضوع قربانی و اطعام فقراء
|
136 KB
|
319
|
0
|
0
0
|
00':00''

فریضه حج
تبیان

فریضه حج
تلاوت سوره حج آیه بیست و هفت با موضوع حج به طور پیاده، فریضه حج
|
82 KB
|
313
|
0
|
0
0
|
00':00''

برائت در حج
تبیان

برائت در حج
تلاوت آیه سوم سوره توبه با موضوع برائت در حج
|
222 KB
|
349
|
0
|
0
0
|
00':00''

خلوص در حج
تبیان

خلوص در حج
تلاوت آیه سی و چهار سوره انفال با موضوع جلوگیری از حج، خلوص در حج
|
97 KB
|
277
|
0
|
0
0
|
00':00''

استطاعت برای حج
تبیان

استطاعت برای حج
تلاوت آیه نود و هفت سوره مائده با موضوع استطاعت برای حج، اهمیت حج، قربانی های حج
|
136 KB
|
293
|
0
|
0
0
|
00':00''

احترام به حج
تبیان

احترام به حج
تلاوت آیه دوم سوره مائده با موضوع آثار حج، احترام به حج
|
377 KB
|
331
|
0
|
0
0
|
00':00''

ترك حج
تبیان

ترك حج
تلاوت آیه نود و هفت سوره آل عمران با موضوع ابراهیم و حج، ترك حج
|
198 KB
|
258
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره آل عمران
تبیان

سوره آل عمران
تلاوت سوره آل عمران آیه نود و شش
|
84 KB
|
240
|
0
|
0
0
|
00':00''

انفاق
تبیان

انفاق
تلاوت آیه دویست و شصت و دو سوره بقره با موضوع انفاق
|
100 KB
|
336
|
0
|
0
0
|
00':00''

تكبیرات حج
تبیان

تكبیرات حج
تلاوت آیه دویست و سه سوره بقره با موضوع تكبیرات حج
|
220 KB
|
296
|
0
|
0
0
|
00':00''

پایان حج
تبیان

پایان حج
تلاوت آیه دویست و یك سوره بقره با موضوع پایان حج
|
117 KB
|
264
|
0
|
0
0
|
00':00''

دعا در حج
تبیان

دعا در حج
تلاوت آیه دویست سوره بقره با موضوع دعا در حج
|
193 KB
|
281
|
0
|
0
0
|
00':00''
آهنگهای شهرام ناظری