• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

محرم 95 / سفر به محضر محبوب شرطها دارد
تبیان

محرم 95 / سفر به محضر محبوب شرطها دارد
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «سفر به محضر محبوب شرطها دارد / حبیب باش که دعوت به کربلات کنند» [روضه] [هیئت ثارالله]
|
28.14 MB
|
10
|
0
|
0
+1
|
30':44''

محرم 95 / آداب جنگجویی از مرتضی گرفته
تبیان

محرم 95 / آداب جنگجویی از مرتضی گرفته
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «نور و ضیا گرفته، آداب جنگجویی از مرتضی گرفته / حلم و وقار و تمکین از مجتبی گرفته» [روضه] [هیئت ثارالله]
|
3.71 MB
|
4
|
0
|
0
0
|
04':03''

محرم 95 / ای نور زهرا در چشم زینب
تبیان

محرم 95 / ای نور زهرا در چشم زینب
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «ای نور زهرا در چشم زینب / ای در دل من مهتاب هر شب / این خواهش چشمامه / این بغض نفس هامه» [زمینه] [هیئت ثارالله]
|
9.22 MB
|
6
|
0
|
0
+1
|
10':04''

محرم 95 / دیگه بریدم از همه خدا
تبیان

محرم 95 / دیگه بریدم از همه خدا
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «دیگه بریدم از همه خدا / گرفته دل به یاد شهدا / بذار که واشه در این قفس / کبوتر دل و بده رها» [شور] [هیئت ثارالله]
|
5.01 MB
|
4
|
0
|
0
0
|
05':28''

محرم 95 / شور تو با گذشت زمان کم نمیشود
تبیان

محرم 95 / شور تو با گذشت زمان کم نمیشود
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «شور تو با گذشت زمان کم نمیشود / داغت جدا زسینه عالم نمیشود» [واحد] [هیئت ثارالله]
|
4.71 MB
|
7
|
0
|
0
0
|
05':08''

محرم 95 / وقتی که فکر می کنم می بینم
تبیان

محرم 95 / وقتی که فکر می کنم می بینم
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «وقتی که فکر می کنم می بینم که خدایی من چقدر خوشبختم / من اگه خوب یا بدم انگاری شاهم و صاحب تاج و تختم» [واحد] [هیئت ثارالله]
|
4.99 MB
|
4
|
0
|
0
0
|
05':27''

محرم 95 / ای که در کرب و بلا بیکس و تنها ماندی
تبیان

محرم 95 / ای که در کرب و بلا بیکس و تنها ماندی
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «ای که در کرب و بلا بیکس و تنها ماندی / چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور توست» [شور] [هیئت ثارالله]
|
1.46 MB
|
5
|
0
|
0
0
|
01':36''

محرم 95 / حسین ابی عبدالله حسین شاه حسین
تبیان

محرم 95 / حسین ابی عبدالله حسین شاه حسین
دانلود مداحی شب چهارم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «حسین ابی عبدالله حسین شاه حسین / مهر حسین ماه حسین یا ثارالله حسین» [شور] [هیئت ثارالله]
|
6.14 MB
|
5
|
0
|
0
0
|
06':42''

محرم 95 / دلم بشکسته بود بابا
تبیان

محرم 95 / دلم بشکسته بود بابا
دانلود مداحی شب سوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «دلم بشکسته بود بابا / غمین و خسته بود بابا» [روضه] [هیئت ثارالله]
|
6.92 MB
|
22
|
0
|
-1
0
|
17':16''

محرم 95 / ای آفتاب بر بدنم بیشتر بتاب
تبیان

محرم 95 / ای آفتاب بر بدنم بیشتر بتاب
دانلود مداحی شب سوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «ای آفتاب بر بدنم بیشتر بتاب / تا مجلس عزای مرا گرم تر کنی» [روضه] [هیئت ثارالله]
|
2.53 MB
|
5
|
0
|
0
0
|
02':45''

محرم 95 / تا تو فاصله ام زیاده میزنم یه روز به جاده
تبیان

محرم 95 / تا تو فاصله ام زیاده میزنم یه روز به جاده
دانلود مداحی شب سوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «تا تو فاصله ام زیاده میزنم یه روز به جاده / آخرش یه روزی من هم کربلا میام پیاده» [شور] [هیئت ثارالله]
|
9.48 MB
|
6
|
0
|
0
0
|
10':21''

محرم 95 / شب و خورشید و آشیانه من
تبیان

محرم 95 / شب و خورشید و آشیانه  من
دانلود مداحی شب سوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «شب و خورشید و آشیانه من / نور باران شده است خانه من» [واحد] [هیئت ثارالله]
|
8.23 MB
|
3
|
0
|
0
0
|
08':59''

محرم 95 / کرببلا صحرای عشق، رویای عشق
تبیان

محرم 95 / کرببلا صحرای عشق، رویای عشق
دانلود مداحی شب سوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «کرببلا صحرای عشق، رویای عشق / یک شهر ولیکن، دنیای عشق» [واحد] [هیئت ثارالله]
|
5.24 MB
|
3
|
0
|
0
0
|
05':43''

محرم 95 / دل شوره دارن ماه و ستاره
تبیان

محرم 95 / دل شوره دارن ماه و ستاره
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «دل شوره دارن ماه و ستاره / ابر غریبی بارون می باره / باهمند حسین و زینب همیشه / نمیشه جدا بمونند نمیشه» [شور] [هیئت ثارالله]
|
10.75 MB
|
0
|
0
|
0
0
|
11':44''

محرم 95 / ای دل و دل، دلبر و دلدار من
تبیان

محرم 95 / ای دل و دل، دلبر و دلدار من
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «ای دل و دل، دلبر و دلدار من / ای گل گل ای گل گلزار من» [شور] [هیئت ثارالله]
|
3.24 MB
|
4
|
0
|
0
0
|
03':32''

محرم 95 / کل الخیر فی باب الحسین
تبیان

محرم 95 / کل الخیر فی باب الحسین
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «کل الخیر فی باب الحسین / به نام خالق یکتا / رسول حیّ تعالی / به نام عشق مصوّر» [شور] [هیئت ثارالله]
|
5.62 MB
|
2
|
0
|
0
0
|
06':08''

محرم 95 / مثل یک مادر که فرزندش ز دستش رفته است
تبیان

محرم 95 / مثل یک مادر که فرزندش ز دستش رفته است
دانلود مداحی شب اول محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «مثل یک مادر که فرزندش ز دستش رفته است / اقتدا کردم به او ابراز کردم گریه را» [روضه] [هیئت ثارالله]
|
12.94 MB
|
4
|
0
|
0
0
|
32':18''

محرم 95 / باز این چه شورش است که در خلق عالم است
تبیان

محرم 95 / باز این چه شورش است که در خلق عالم است
دانلود مداحی شب اول محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «باز این چه شورش است که در خلق عالم است / باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است» [واحد] [هیئت ثارالله]
|
2.61 MB
|
5
|
0
|
0
0
|
02':51''

محرم 95 / بین الحرمین پر احساسه
تبیان

محرم 95 / بین الحرمین پر احساسه
دانلود مداحی شب اول محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «بین الحرمین پر احساسه / حرم ارباب و حرم عباسه» [شور] [هیئت ثارالله]
|
8.56 MB
|
15
|
0
|
0
0
|
09':21''

محرم 95 / منم من، منم من که یه پارچه شور و شینم
تبیان

محرم 95 / منم من، منم من که یه پارچه شور و شینم
دانلود مداحی شب اول محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «منم من، منم من که یه پارچه شور و شینم / منم من، که دیوانه بین الحرمینم» [شور] [هیئت ثارالله]
|
5.69 MB
|
7
|
0
|
-1
0
|
06':13''

محرم 95 / آن شورشی که باعث یک انقلاب شد
تبیان

محرم  95 / آن شورشی که باعث یک انقلاب شد
دانلود مداحی شب اول محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «آن شورشی که باعث یک انقلاب شد / عشق شما برای دلم انتخاب شد» [واحد] [هیئت ثارالله]
|
7.78 MB
|
2
|
0
|
0
0
|
08':30''

محرم 95 / تک و تنها برای تو آقا خیلی پریشونم
تبیان

محرم 95 / تک و تنها برای تو آقا خیلی پریشونم
دانلود مداحی شب اول محرم 1395 با نوای «احمد واعظی»؛ «تک و تنها برای تو آقا خیلی پریشونم / نامه نوشتم که تو بیای امّا خیلی پشیمونم» [زمینه] [هیئت ثارالله]
|
9.37 MB
|
2
|
0
|
0
0
|
10':14''

محرم 95 / تا باد به موی سرت افتاد دلم ریخت
تبیان

محرم 95 / تا باد به موی سرت افتاد دلم ریخت
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «محمدرضا طاهری»؛ «تا باد به موی سرت افتاد دلم ریخت / تا اشک ز چشم ترت افتاد دلم ریخت» [روضه] [هیئت مکتب الزهرا (س)]
|
17.7 MB
|
14
|
0
|
-1
0
|
19':19''

محرم 95 / چه می شود که سرانجام آن زمان برسد
تبیان

محرم 95 / چه می شود که سرانجام آن زمان برسد
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «محمدرضا طاهری»؛ «چه می شود که سرانجام آن زمان برسد / و قطره نیز به دریای بی کران برسد» [روضه] [هیئت مکتب الزهرا (س)]
|
8.39 MB
|
6
|
0
|
0
0
|
09':09''

محرم 95 / کاروان از راه میرسه امشب
تبیان

محرم 95 / کاروان از راه میرسه امشب
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «محمدرضا طاهری»؛ «کاروان از راه میرسه امشب / روی لبهاشون نغمه یا ربّ» [زمینه] [هیئت مکتب الزهرا (س)]
|
12.68 MB
|
13
|
0
|
0
+1
|
13':51''

محرم 95 / دشت غم دشت عطش دشت بلایی کربلا
تبیان

محرم 95 / دشت غم دشت عطش دشت بلایی کربلا
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «محمدرضا طاهری»؛ «دشت غم دشت عطش دشت بلایی کربلا / سینه سوز و جان گداز و غم فزایی کربلا» [واحد] [هیئت مکتب الزهرا (س)]
|
5.23 MB
|
31
|
0
|
0
0
|
05':42''

محرم 95 / ناله فاطمه بی امان می رسد
تبیان

محرم 95 / ناله فاطمه بی امان می رسد
دانلود مداحی شب دوم محرم 1395 با نوای «محمدرضا طاهری»؛ «ناله فاطمه بی امان می رسد / کربلا از سفر کاروان می رسد» [نوحه] [هیئت مکتب الزهرا (س)]
|
12.11 MB
|
36
|
0
|
0
0
|
13':13''

محرم 95 / آقا سینه زنم برات، یل ام البنین
تبیان

محرم 95 / آقا سینه زنم برات، یل ام البنین
دانلود مداحی روز عاشورا 1395؛ (شور) «آقا سینه زنم برات، یل ام البنین / آقا هر جوری که شده، من میام اربعین» با نوای «جواد مقدم» (هیئت غریب مدینه)
|
1.43 MB
|
302
|
0
|
0
0
|
01':33''

محرم 95 / آقا خیلی تنگه دلم، دیگه نمی تونم
تبیان

محرم 95 / آقا خیلی تنگه دلم، دیگه نمی تونم
دانلود مداحی روز عاشورا 1395؛ (شور) «آقا خیلی تنگه دلم، دیگه نمی تونم / آقا اینجوری پیش بره، زنده نمی مونم» با نوای «جواد مقدم» (هیئت غریب مدینه)
|
2.02 MB
|
138
|
0
|
0
0
|
02':12''

محرم 95 / دم صحنه تو، همه غصه ها میره از یادم
تبیان

محرم 95 / دم صحنه تو، همه غصه ها میره از یادم
دانلود مداحی روز عاشورا 1395؛ (شور) «دم صحنه تو، همه غصه ها میره از یادم / دم مرگ من به جون زینب برس فریادم» با نوای «جواد مقدم» (هیئت غریب مدینه)
|
1.23 MB
|
67
|
0
|
0
0
|
01':20''
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام