• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

رسول اکرم و دوحلقه جمعیت
تبیان

رسول اکرم و دوحلقه جمعیت
داستان راستان نوشته استاد شهيد مطهري، با صدای سید جواد هاشمی "رسول اكرم (ص) وارد مسجد شد، چشمش به دو اجتماع افتاد كه از دو دسته تشكيل شده بود، و هر دسته‏ای حلقه‏ای تشكيل‏ داده سرگرم کاری بودند ..." (1:07)
|
268 KB
|
3630
|
4
|
-3
+8
|
00':00''

بنده است یا آزاد؟
تبیان

بنده است یا آزاد؟
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "صدای ساز و آواز بلند بود . هركس كه از نزديك آن خانه می‏گذشت ،می‏توانست حدس بزند كه در درون خانه چه خبرهاست ؟ بساط عشرت و ميگساری ..." (2:47)‏
|
657 KB
|
2135
|
0
|
0
+6
|
00':00''

نامه ای به ابوذر
تبیان

نامه ای به ابوذر
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی" حكايت نامه‏ای كه به دست ابوذر رسيد" (2:29)
|
587 KB
|
1897
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

مزد نامعین
تبیان

مزد نامعین
"داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی " حكايت امام رضا(ع) و علت ناراحتي ايشان (2:06)
|
499 KB
|
1918
|
2
|
0
+4
|
00':00''

يك دشنام
تبیان

يك دشنام
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "حكايت عبدالله بن مقفع ، دانشمند و نويسنده معروف ايرانی" (6:41)
|
1.54 MB
|
1972
|
1
|
-1
0
|
00':00''

شمشیر زبان
تبیان

شمشیر زبان
داستان راستان نوشته استاد مطهري با صدای سید جواد هاشمی "حكايت حاضر جوابي علی بن عباس ، معروف به ابن الرومی ، شاعر معروف هجو گو و مديحه‏ سرای دوره عباسی" (1:37)
|
384 KB
|
1712
|
0
|
0
+2
|
00':00''

دو همکار
تبیان

دو همکار
"داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "حكايت صفا و صميميت و همكاری صادقانه هشام بن الحكم و عبدالله بن يزيد اباضی‏" (2:55)
|
692 KB
|
1509
|
0
|
-1
+1
|
00':00''

منع شرابخوار
تبیان

منع شرابخوار
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "داستان منصور دوانيقي و بيت المال (2:03)
|
486 KB
|
1553
|
0
|
0
0
|
00':00''

پیراهن خلیفه
تبیان

پیراهن خلیفه
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی " حكايت عمر بن عبدالعزيز و پيراهن خيسش (2:16)
|
258 KB
|
1603
|
1
|
-1
+3
|
00':00''

آخرین سخن
تبیان

آخرین سخن
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی " حكايت ام حميده ، مادر امام كاظم(ع) و شهادت امام صادق (ع)" (1:31)
|
362 KB
|
1498
|
1
|
0
0
|
01':31''

شراب در سفره
تبیان

شراب در سفره
داستان راستان با صدای «سید جواد هاشمی» داستان منصور دوانقي و امام صادق(ع) (1:37)
|
307 KB
|
1334
|
0
|
-1
+1
|
01':37''

دانشجوی بزرگسال
تبیان

دانشجوی بزرگسال
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "سكاكی ، مردی فلزكار و صنعت‏گر بود ، توانست با مهارت و دقت دواتی‏بسيار ظريف با قفلی ظريفتر بسازد كه لايق تقديم به پادشاه باشد . انتظارهمه گونه تشويق و تحسين از هنر خود داشت . با هزاران اميد و آرزو آن رابه پادشاه عرضه كرد.." (4:05)
|
962 KB
|
1198
|
0
|
0
+1
|
00':00''

گياه شناس
تبیان

گياه شناس
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "معلمين شارل دولينه در مدرسه ، با كمال يأس و نوميدی ، همه ،باهم اتفاق كردند كه به پدرش كه يكنفر كشيش بود پيشنهاد ونصيحت كنند بي جهت انتظار پيشرفت فرزندش را در كار تحصيل و درس خواندن نداشته‏ باشد ، زيرا هيچ گونه فهم و استعدادی در او مشاهده نمی‏شود..." (4:59)
|
1.15 MB
|
1236
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سخنور
تبیان

سخنور
داستان راستان نوشته استاد مطهري با صدای سید جواد هاشمی " داستان دموستنس ، خطيب و سياستمدار معروف يونان قديم،و همت او در سيدن به هدفش (2:01)
|
479 KB
|
1159
|
0
|
0
+1
|
00':00''

ابواسحق صحابی
تبیان

ابواسحق صحابی
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی""ابواسحق صابی از فضلاء و نويسندگان معروف قرن چهارم هجری است . مدتی‏در دربار خليفه عباسی و مدتی در دربار عزالدوله بختيار ( از آل بويه )مستوفی بود . ابواسحق دارای كيش صابی بود كه به اصل "" توحيد "" ايمان‏دارند ، ولی به اصل نبوت معتقد نيستند . عزالدوله بختيار سعی‏فراوان كرد بلكه بتواند ابواسحق را راضی كند كه اسلام اختيار كند ، اما ميسر نشد" (2:25)
|
573 KB
|
1070
|
0
|
0
0
|
00':00''

سفره خلیفه
تبیان

سفره خلیفه
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "مهدی بن منصور خليفه عباسی علاقه فراوان داشت كه منصب قضا را به او واگذار كند ، ولی شريك بن عبدالله ، برای آنكه خود رااز دستگاه ظلم دور نگاه دارد زير اين بار نمی‏رفت . نيز خليفه علاقه‏مندبود كه شريك را معلم خصوصی فرزندان خود قرار دهد تا به آنها علم حديث‏ بياموزد " (2:22)
|
559 KB
|
1048
|
0
|
0
0
|
00':00''

تازه مسلمان
تبیان

تازه مسلمان
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "افراط در مسلمانی نصرانی را به دین خودش برگردانند.." (5:07)
|
1.18 MB
|
1539
|
0
|
0
+3
|
00':00''

ابن سینا وابن مسکویه
تبیان

ابن سینا وابن مسکویه
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی"ابوعلی بن سينا ، هنوز به سن بيست سال نرسيده بود ، كه علوم زمان خود را فرا گرفت ، و در علوم الهی و طبيعی و رياضی و دينی زمان خود سر آمد عصر شد . روزی به مجلس درس ابوعلی بن مسكويه ، دانشمند معروف آن زمان‏ حاضر شد . با كمال غرور گردويی را به جلو ابن مسكويه افكند و گفت : مساحت سطح اين را تعيين كن .." (1:16)
|
302 KB
|
1118
|
0
|
0
+1
|
00':00''

هشام و فرزدق
تبیان

هشام و فرزدق
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "هشام بن عبدالملك ، هر چه خواست بعد از طواف كعبه ، خود را به حجرالاسود برساند و با دست خود آن را لمس كند ميسر نشد : مردم همه يك نوع‏جامه ساده كه جامه احرام بود پوشيده بودند و چنان در احساسات پاك خود غرق بودندكه نمی‏توانستند درباره شخصيت دنيايی هشام و مقام اجتماعی او بينديشند ..." (6:17)
|
1.45 MB
|
967
|
0
|
0
+2
|
00':00''

گوش به دعای مادر
تبیان

گوش به دعای مادر
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "در آن شب ، همه‏اش به كلمات مادرش گوش می‏داد.ركوع و سجود و قيام و قعود مادر را در تحت نظر داشت . با اينكه هنوز كودك بود ،مراقب بود ببيند مادرش كه اين همه درباره مردان و زنان مسلمان دعای خيرمی‏كند ، و يك يك را نام می‏برد ..." (1:40)
|
398 KB
|
1297
|
0
|
0
+1
|
00':00''

نماز عید
تبیان

نماز عید
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "داستان چگونکی به خلافت رسیدن مامون و احضار امام رضا(ع) از مدینه به مرو (7:53)
|
1.81 MB
|
957
|
0
|
0
+4
|
00':00''

در بزم خلیفه
تبیان

در بزم خلیفه
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی"متوكل ، خليفه سفاك و جبار عباسی ، از توجه معنوی مردم به امام هادی (ع ) بيمناك بود ، و از اينكه مردم به طيب خاطر حاضر بودند فرمان او را اطاعت كنند رنج می‏برد .." (5:16)
|
1.21 MB
|
1671
|
0
|
-2
+3
|
00':00''

نصیحت زاهد
تبیان

نصیحت زاهد
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی"گرمی هوای تابستان شدت كرده بود . آفتاب بر مدينه و باغها و مزارع‏ اطراف مدينه به شدت می‏تابيد ، در اين حال مردی به نام محمد بن منكدر كه‏خود را از زهاد و عباد و تارك دنيا می‏دانست - تصادفا به نواحی بيرون‏مدينه آمد ، ناگهان چشمش به مرد فربه و درشت اندامی افتاد ..." (3:52)
|
911 KB
|
959
|
0
|
0
+1
|
00':00''

غزالى و راهزنان
تبیان

غزالى و راهزنان
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "غزالی ، دانشمند شهير اسلامی ، اهل طوس بود .غزالی نيز طبق‏ معمول به نيشابور و گرگان آمد، و سالها از محضر اساتيد و فضلا با حرص وولع زياد كسب فضل نمود .." (3:21)
|
790 KB
|
1062
|
0
|
0
0
|
00':00''

بازاری و عابر
تبیان

بازاری و عابر
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "مردی درشت استخوان و بلند قامت ، كه اندامی و رزيده و چهره‏ای آفتاب‏ خورده داشت ، و زد و خوردهای ميدان جنگ يادگاری بر چهره‏اش گذاشته وگوشه چشمش را دريده بود ، باقدمهای مطمئن و محكم از بازار كوفه می‏گذشت..." (3:11)‏ "
|
753 KB
|
868
|
1
|
0
0
|
00':00''

مرد شامی و امام حسین
تبیان

مرد شامی و امام حسین
داستان راستان، نوشته استاد مطهری؛ با صدای سید جواد هاشمی، حكايت رفتار حضرت با مرد بد زبان كه دشنام می داد(2:36)
|
617 KB
|
1961
|
1
|
0
+3
|
02':36''

امام باقر و مرد مسيحى
تبیان

امام باقر و مرد مسيحى
کتاب صوتی داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی ؛ حكايتي زيبا از حلم وبردباري امام باقر(ع) در برابر مرد مسيحي كه به او دشنام مي داد (1:56)
|
460 KB
|
914
|
0
|
0
+1
|
00':00''

قافله ای که به حج می رفت
تبیان

قافله ای که به حج می رفت
کتاب صوتی داستان راستان نوشته استاد مطهري با صدای سید جواد هاشمی ، حكايت بزرگواري كه در قافله حج خدمت مي كرد (2:48)
|
661 KB
|
3670
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

همسفر حج
تبیان

همسفر حج
کتاب صوتی داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی ،داستان سفر عده اي از مسلمانان و اينكه ملاك برتري به زيادي عبادات نيست (1:15)
|
301 KB
|
926
|
0
|
0
+1
|
00':00''

بستن زانوی شتر
تبیان

بستن زانوی شتر
دانلود کتاب صوتی داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی "قافله چندين ساعت راه رفته بود . آثار خستگی در سواران و در مركبها پديد گشته بود... " (2:15)
|
532 KB
|
1194
|
0
|
0
0
|
00':00''
آموزش آشپزی