• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

بر باد
تبیان

بر باد
تصنیف «بر باد» با صدای «حسام الدین سراج» از آلبوم «راه بی نهایت»؛ «زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم / ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم / می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر / سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم‏»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ از «میدیا فرج نژاد»؛ شعر از «حافظ»(3:53)
|
3.57 MB
|
34338
|
6
|
-27
+43
|
03':53''

ساز و آواز
تبیان

ساز و آواز
قطعه «ساز و آواز» در دستگاه همایون(درآمد تا بیداد) از آلبوم «راه بی نهایت» با صدای «حسام الدین سراج»؛ «زان یار دلنوازم شکریست با شکایت / گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت / بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم / یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده است؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ: «میدیا فرج نژاد» و شعر از «حافظ» (5:33)
|
5.1 MB
|
29787
|
4
|
-8
+23
|
05':33''

شرم و شوق
تبیان

شرم و شوق
قطعه ضربی «شرم و شوق»(بی کلام) از آلبوم «راه بی نهایت»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ از «میدیا فرج نژاد»(1:11)
|
1.09 MB
|
13178
|
0
|
-1
+4
|
01':11''

راه بی نهایت
تبیان

راه بی نهایت
«راه بی نهایت»(ادامه ساز و آواز) از آلبوم «راه بی نهایت» با صدای «حسام الدین سراج»؛ «در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود / از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت / از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود / زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده است؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ: «میدیا فرج نژاد» و شعر از «حافظ» (1:48)
|
1.67 MB
|
13468
|
0
|
-1
+10
|
01':48''

به سان رود
تبیان

به سان رود
قطعه «به سان رود» با صدای «حسام الدین سراج» از آلبوم «راه بی نهایت»؛ «به سان رود، که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش!‏»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ از «میدیا فرج نژاد»؛ شعر از «هوشنگ ابتهاج»(4:19)
|
3.97 MB
|
20572
|
0
|
-1
+9
|
04':19''

فرهاد کـُش
تبیان

فرهاد کـُش
تصنیف «فرهاد کـُش» دستگاه چهارگاه(درآمد تا حصار) از آلبوم «راه بی نهایت» با صدای «حسام الدین سراج»؛ «به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم / بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم / الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد / مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده است؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ: «میدیا فرج نژاد» و شعر از «حافظ» (2:26)
|
2.7 MB
|
21910
|
1
|
-6
+13
|
02':25''

گام زمان
تبیان

گام زمان
تصنیف «گام زمان» با صدای «حسام الدین سراج» از آلبوم «راه بی نهایت»؛ «امروز نه آغاز و نه انجام جهان است / ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است / ...آبی که بر آسود زمینش بخورد زود / دریا شود آن رود که پیوسته روان است‏»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ از «میدیا فرج نژاد»؛ شعر از « هوشنگ ابتهاج »(2:51)
|
2.62 MB
|
13459
|
0
|
-2
+9
|
02':51''

ساز و آواز(2)
تبیان

ساز و آواز(2)
قطعه «ساز و آواز» دستگاه چهارگاه(درآمد تا حصار) از آلبوم «راه بی نهایت» با صدای «حسام الدین سراج»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده است؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ: «میدیا فرج نژاد» و شعر از «حافظ» (2:27)
|
2.25 MB
|
12989
|
0
|
0
+7
|
02':27''

صـبا
تبیان

صـبا
تصنیف «صبا» با صدای «حسام الدین سراج» از آلبوم «راه بی نهایت»؛ «خرم آن روز كزين منزل ويران بروم / راحت جان طلبم وز پي جانان بروم‏ / ...گرچه دانم كه به جائي نبرد راه غريب / من به بوی سر آن زلف پريشان بروم‏»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)؛ آهنگ از «میدیا فرج نژاد»؛ شعر از «حافظ»(3:11)
|
2.93 MB
|
18511
|
0
|
-6
+16
|
03':11''

راز پنهان
تبیان

راز پنهان
آلبوم: نرگس مست، خواننده: حسام الدین سراج، تار: استاد جلیل شهناز (03:47)
|
1.52 MB
|
24154
|
20
|
-8
+33
|
03':47''

ساز و آواز
تبیان

ساز و آواز
آلبوم: نرگس مست، خواننده: حسام الدین سراج، تار: استاد جلیل شهناز (05:18)
|
2.13 MB
|
7494
|
1
|
-2
+8
|
00':00''

مثنوی افشاری
تبیان

مثنوی افشاری
آلبوم: نرگس مست، خواننده: حسام الدین سراج، تار: استاد جلیل شهناز (05:50)
|
2.34 MB
|
5771
|
1
|
0
+5
|
00':00''

سه نوازی
تبیان

سه نوازی
آلبوم: نرگس مست، خواننده: حسام الدین سراج، تار: استاد جلیل شهناز (01:52)
|
770 KB
|
4952
|
2
|
-2
+6
|
00':00''

درویشی و خرسندی
تبیان

درویشی و خرسندی
آلبوم: نرگس مست، خواننده: حسام الدین سراج، تار: استاد جلیل شهناز (05:18)
|
2.13 MB
|
5864
|
0
|
-1
+7
|
00':00''

چهار مضراب
تبیان

چهار مضراب
آلبوم: نرگس مست، خواننده: حسام الدین سراج، تار: استاد جلیل شهناز (09:44)
|
3.9 MB
|
4727
|
0
|
0
+5
|
00':00''

سحرگاهان
تبیان

سحرگاهان
آلبوم: نرگس مست، خواننده: حسام الدین سراج، تار: استاد جلیل شهناز (06:32)
|
2.62 MB
|
7777
|
1
|
-5
+9
|
00':00''

فغان بلبل
تبیان

فغان بلبل
آلبوم: باغ ارغوان، خواننده: حسام الدین سراج (05:30)
|
2.21 MB
|
12663
|
7
|
-13
+57
|
00':00''

شور و دشتی 2
تبیان

شور و دشتی 2
آلبوم: باغ ارغوان، خواننده: حسام الدین سراج (08:02)
|
3.22 MB
|
7343
|
2
|
-3
+15
|
00':00''

شور و دشتی 1
تبیان

شور و دشتی 1
آلبوم: باغ ارغوان، خواننده: حسام الدین سراج (08:52)
|
3.56 MB
|
4866
|
2
|
-3
+19
|
00':00''

لاله پرپر
تبیان

لاله پرپر
آلبوم: باغ ارغوان، خواننده: حسام الدین سراج (02:48)
|
1.13 MB
|
6425
|
1
|
-4
+22
|
00':00''

آواز ابوعطا
تبیان

آواز ابوعطا
آلبوم: باغ ارغوان، خواننده: حسام الدین سراج (10:56)
|
4.38 MB
|
4083
|
1
|
-1
+8
|
00':00''

به راه عاشقی
تبیان

به راه عاشقی
آلبوم: باغ ارغوان، خواننده: حسام الدین سراج (09:19)
|
3.74 MB
|
7345
|
6
|
-6
+23
|
00':00''

جام الست
تبیان

جام الست
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت، علی قمصری(4:01)
|
1.62 MB
|
6898
|
7
|
-7
+16
|
00':00''

ساز و آواز شور
تبیان

ساز و آواز شور
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت - علی قمصری (02:18)
|
949 KB
|
3325
|
0
|
-1
0
|
00':00''

خرابات عشق
تبیان

خرابات عشق
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت - علی قمصری (03:45)
|
1.51 MB
|
3764
|
0
|
-2
+7
|
00':00''

ساز و آواز دشتی
تبیان

ساز و آواز دشتی
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت - علی قمصری (02:44)
|
1.1 MB
|
3388
|
1
|
-2
+3
|
00':00''

ای عاشقان
تبیان

ای عاشقان
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت - علی قمصری (03:32)
|
1.42 MB
|
4337
|
0
|
-1
+11
|
03':32''

قیامت
تبیان

قیامت
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت - علی قمصری (03:20)
|
1.34 MB
|
2921
|
0
|
0
+4
|
00':00''

رقص پروانه
تبیان

رقص پروانه
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت - علی قمصری (02:21)
|
968 KB
|
3096
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سراب
تبیان

سراب
آلبوم: جام الست، خواننده: حسام الدین سراج، آهنگساز: علی طریقت - علی قمصری (07:02)
|
2.82 MB
|
2647
|
0
|
0
+3
|
00':00''
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام